Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  Úrnak  
 
Pest-megye
Pest megye
.
Kispesten
Kispest
,  
  Petőfi-utcza, 70. sz.  
 
Rozsnyó
Rozsnyó
, 1901. XII/18.
 
  Kedves
Móricz
Móricz Zsigmond
Úr!
 
  A sok kártyavár, terv – halomra dűlt- Nincs quaesturai
 [?]
[unclear1]
n
Jegyzet Számviteli (latin).
díjnokság; marad minden a régiben, a magos
min.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
minisztérium
IV. emeletében. – Igen ám, csak hogy béiratkoznom kellene, a mi –
utiköltségekben
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
legalább 15
frtért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért
jelentvén – anyagi állapotomon jókora léket ütne. Nemde ki lehetne folyamodni, hogy
Wlassics
Wlassics Gyula
n
Jegyzet
Wlassics Gyula
Wlassics Gyula
(1852–1937) jogász, közjogi író, miniszter, az MTA tagja. 1895. január 15-től 1903. november 3-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter a Bánffy- és a Széll-kormányban. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 4:1050.
úr legkisebb szolgájának október 13, 14 és 15 én (16 án kell a hivatalban jelentkeznem) a beiratkozást megengedni sziveskedjék. – Ráér-e erre
k.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kedves
Móricz
Móricz Zsigmond
úr, s ha igen lesz-é kegyes megtenni a kedvemért. Okmány kell-é hozzá, kérem nagyon, megtudni és irni sziveskednék. – Tisztelettel:
Llászló
Labancz László
Aláírás
 
 
Ha nehezére esnék, tessék tudatositani, hogy idején intézkedni tudjak!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Nem tehettem
meg
Gyorsírás
.
M
Móricz Zsigmond
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image