Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Budapest
Budapest
. 1902. szept. 3.  
 
Nagyt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagytiszteletű
és
Tek.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
Egyháztanács!
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1902. szeptember 2-án írott levelében javasolja
unokaöccsének
Móricz Zsigmond
, hogy a
kisújszállási
Kisújszállás
gimnázium megüresedő tanári státuszára nyújtsa be jelentkezését, valamint írjon kérvényt az Egyháztanács részére. Jelen levél a kérvény fogalmazványa.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1902. szeptember 10-én írott távirata szerint
Móricz
Móricz Zsigmond
óraadói tanári kinevezése 1902. szeptember 10-én vagy 10. után lépett életbe és 1902. október 3-ig tartott. Kronológiájában
Móricz Miklós
Móricz Miklós
is hivatkozik
Móricz
Móricz Zsigmond
kisújszállási
Kisújszállás
tanári státuszára, azonban kezdetének pontos időpontja előtte ismeretlen. Vö.: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 481..
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
további leveleit a tanári kinevezéssel kapcsolatban lásd a 1902. szeptember 5-én, szeptember 9-én, illetve a szeptember 10-én írott szövegekben.
 
  Alulirott azzal az alázatos kérelemmel járulok a
Nagyt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nt
és
Tek.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
Egyháztanács elé, hogy engemet a bölcs felügyelete alatt álló
ev. ref. főgymn-ban
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
evangélikus református főgimnáziumban
megüresedett helyettes tanári tanszékre alkalmazni kegyesen méltóztassanak.  
  Kérésemet a köv. okokkal támogatom.  
  A
gymn
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
gimnázium
VI-VII-VIII osztályát a
kisujszállási
Kisújszállás
ev. ref.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
evangélikus református
főgymnáziumban végeztem általában jeles sikerrel s ugyanitt tettem érettségi vizsgálatot az 1899/900
isk.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
iskolai
év végén. Az 1899/900
isk.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
iskolai
évben
Debreczenben
Debrecen
theologiát végeztem, de
Törölt
« részint »
hosszas lelki vivódás után arra a meggyözödésre jutottam, hogy a papi pálya egyéniségemnek egészen nem felel meg s 1900/901
isk.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
iskolai
évben a
bpesti
Budapest
tud. egyetemen a jogi tanfolyamot hallgattam. Ekkor ujonnan arra a meggyözödésre jutottam, hogy
Törölt
« ez a pálya »
céltévesztett volna az életem ha ezen a pályán haladnék tovább s mivel végre megtaláltam azt a pályát, mely
Törölt
« ről »
en
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
megvagyok gyöződve, hogy legsikeresebben és leghasznosabban haladhatok elöre, – a tanári pályát, – átléptem a bölcsészetre, s az 1901/902
isk.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
iskolai
évben
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
ezt hallgattam.  
  Jelenleg
már
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
IV. éves bölcseleti tárgyakra  
  A
th.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
teológián
és jogon eltöltött éveket beszámítják s iratkozom be
a magyar-latin tanszakon
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
,
Törölt
« mert »
folyamodványom bent van a Nagyméltóságu
vall. és közokt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vallási és közoktatási
Minisztériumnál,
döntés alatt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« más okmányaimmal együtt »
, – s onnan azt a határozott igéretet nyertem, hogy az év folyamán letehetem az alapvizsgákat, melyekre már másfél év óta nagy buzgalommal készülök.  
  Nagyon sajnálom, hogy eddigi okmányaimat
most
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nem csatolhatom,
Törölt
« mert »
de
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a
Nt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagytiszteletű
 [?]
[unclear1]
Min.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Minisztériumba
beadott folyamodv. mellett vannak mellékelve. S okmányaim mellett bátor vagyok felemliteni azt, hogy egyetemi tanulmányaim
Törölt
« nál »
ból
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« kapcsolatban »
kifolyólag
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« irodalmi értékü »
mélyebb
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
vizsgálódásokat is folytattam s ezeket irodalmi czikkekben dolgoztam fel ez évben már. Igy kissebb cikkeken kivül
Törölt
« egy »
nagyobb tanulmányt irtam Reviczky Gyuláról   , mely az Uránia Tudományos Folyóiratban jelent meg
ez
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
f. e.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
folyó év
jul. számban
n
Jegyzet Lásd: Móricz Zsigmond, "Reviczky Gyula", Uránia 3 (1902): 179–193.
s Bajza Józsefről  
n
Jegyzet Lásd: Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 4 (1903): 145–154; 202–208.
Törölt
« irtam »
mely
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
most megyen sajtó alá.  
  Ezek után azzal
Törölt
« a határozott
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
hittel »
kérem
Törölt
« még egy »
ismételten a
Nt. Tek. Egyh-t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagytiszteletű és Tekintetes Egyháztanácsot
arra,
hogy
Gyorsírás
méltóztassék a szóban levő állásra alkalmazni engemet, – hogy hiszem, meg fogok tudni felelni a belém helyezett bizalomnak s mindenek fölött
hogy
Gyorsírás
igérem hogy minden erőmmel rajta leszek,
hogy
Gyorsírás
becsületesen meg is feleljek annak.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image