Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes fiaim
Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Dezső.
Móricz Dezső
Újságot írok nektek. a mi neked
Zsiga
Móricz Zsigmond
fiam nem sikerült,
t. i. pénzt keresni a házhoz
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Pistának
Móricz István
sikerült épen most mentek el tőllünk az
Imreg
Imreg
község egyházgondnokai megválasztották egyhangúlag tanítójuknak, hólnap erősíti meg az esperres, megyünk egyetemlegesen lakni Imreg községbe lakni. kigondolta ezt ki, szóval
Pista
Móricz István
képezdei tanullás nélkül lett tanító persze én leszek a kisegítője ha isten segít a fizetés rá megy 400
ftól
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forinttól
500ig, elég szép, úgy hiszem meg lesztek vele elégedve, kérlek benneteket, ha írtok, már
Imregre
Imreg
címezzétek mert Szerdán költözünk ha élünk, nagyon örüllök rajta, hogy ott hagytad
Borosékat
Boros Mariska
, csak meg élünk valahogy  
  Isten veletek csókolunk mindnyájan  
 
édes
Aláírás
apátok
Móricz Bálint
Aláírás
 
  édes
anyád
Pallagi Erzsébet
várja neked küldendő paplan legyen e több, meg kapod egy pár nap múlva  
  Édes
testvéreim
Móricz Zsigmond
!  
  Soha sem hittem volna, hogy még községi néptanitó legyek hat illetve hét évi hosszas tanulás után. Most az vagyok. Tegnap kaptam meg a választási ívet és a fizetési ívet. Ma temetni kell mennem leendő működésem színhelyére. Gyere
Dezső
Móricz Dezső
, segíts, te már tanultál valamit a képezde körül.  
  Majd többet. Czimem:
M. I.
Móricz István
tanító úrnak
Imreg
Imreg
,
u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Czéke
Céke
 
  Csókol testvéretek
Pista
Móricz István
Aláírás
 
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
Édes
Dezsőm
Móricz Dezső
édes jó gyermekeim!  
  Megkaptam várva várt kedves leveleteket, azt igen szeretem hogy együtt vagytok, de hát honnan vesztek ti annyi pénzt hogy így eltudjátok boldogulni. Igen sokat aggódtam rajtatok hogy nem tudunk nektek pénzt küldeni, de csak azzal bíztattuk egymást hogy kérnétek ti zaklatnátok ha máskép nem boldogulnátok. Hát
Borosékat
Boros Mariska
ott hagytad? meg szűnt a barátság? vagy az azért tart még?  
  Hát az ujságírásért, hogy érted a 20
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
egész évre, vagy egy hónapra, azt hiszem egész évre, akkor pedig az talán kevés anyi fejtörésért.  
  Mi élünk falusi emberek módjára, egy kicsiny faluba, még iskolája nincs, nem is volt soha, más faluba járnak a gyerekek. A mieink
Zemplénbe
Zemplén
járnak, a
bodrogon
Bodrog
keresztül.
Szomotoron
Szomotor
szerettünk volna lakni, de az egész faluba nem kaptunk egy üres lakást.  
  A mit kérsz fiam elfogom küldeni nem sokára.  
 
Ida
Móricz Ida
megint ahogy eddig nem akart tanulni most annyira tanul, egyre készül levelet írni az
Édesem
Nyilas Katalin
neve napjára, megír
 [?]
[unclear1]
nektek is.  
 
Debreczen
Debrecen
9. nov. 27  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image