Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
  Dr.
Gulyás István
Gulyás István
főgymnasiumi tanár Urnak.  
 
Debreczen
Debrecen
;.  
  Hajó u. 8.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Tanár
Gulyás István
Ur!  
  Tegnap délelőtt kaptam meg becses levelét.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Gulyás István
Gulyás István
1902. június 9. és 1902. szeptember 24. közötti levélváltása ismeretlen, így az említett levél is.
Becses és kedves az nekem, mert a régi szeretetteljes szivességet érzem belőle. Sok dolgom volt
Törölt
« most »
azonban iskolai és magán jellegű, ugy hogy csak most tudok válaszolni.  
  A szinügyi felvilágosítást igen köszönöm.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
feltehetően tájékoztatást kért
Gulyás Istvántól
Gulyás István
a
debreczeni
Debrecen
színházi viszonyokról. Érdeklődését a levelezéséből és munkanaplóiból ismert operettek, illetve színművek kéziratainak nagy száma is jelzi. Például a Poddy   , illetve Tasziló, az aranyos   , a Réjja-réja   , vagy a A két czívis   . Forrás: Móricz Virág, Apám regénye (Budapest: Osiris Kiadó: 2002), 33.
Makótól
Makó Lajos
n
Jegyzet
Makó Lajos
Makó Lajos
(1854–1908) színész, színiigazgató. 1894-től
Szegeden
Szeged
, ,
Sopronban
Sopron
,
Temesvárott
Temesvár
és
Debrecenben
Debrecen
vezetett társulatot. A korabeli napilapok cikkei alapján megállapítható, hogy
Makó Lajos
Makó Lajos
1901 őszétől, feltehetően a színházi évad kezdetétől 1904 végéig a Debreceni Színház igazgatója volt. Forrás: "A debreceni színház sorsa", Pesti Napló, 1901. szept. 10., 11.; "Vidéki szinészet", Budapesti Hirlap, 1904. okt. 6., 9.; Székely György, főszerk., Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 482.
még nem kaptam választ, – lehet nem is kapta meg a levelem.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Makó Lajosnak
Makó Lajos
írt 1902. szeptemberi levele ismeretlen.
Ugy hallottam,
Nyiregyházán
Nyíregyháza
van most,
odairtam
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
oda írtam
neki.  
  S most a levél utolsó szakaszára.  
  Politikai hitvallásom főirányát talán már akár sejtheti is
Tanár
Gulyás István
ur, az 1848   cz. versem után s abból a körülményből hogy a
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
emlékére alkalmi darabot irtam. De ezek nem pártok elveinek a hatása alatt keletkeztek s s azt hiszem nem is emlékeztetnek politikai programmbeszédre.
n
Jegyzet A fiatal
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ún. negyvennyolcasságáról lásd: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 139.
 
  Tüzetesen eddig nem igen foglalkoztam
a napi
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
politikával, irodalmi tanulmányaim is nagyon lefoglaltak s különösebb szükségem se volt rá. De általános szempontból, történelmi, jogi, sociologiai tanulmányok közben sokat foglalkoztam vele;
s
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kedvem, sőt ugy tetszik, hivatásom is van rá, ugy hogy örömmel ragadnám meg az alkalmat, hogy belemerüljek.
Épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Éppen
Debreczenben
Debrecen
szívesen kezdeném, mert meggyőződésem, hogy
Debreczennek
Debrecen
nagy szerepet kell betöltenie a magyar faj fejlődésében.  
  Igen kérem, tessék valami reálisabb válasszal örvendeztetni meg.  
  Sürgősen kérném, mert én itt jelenleg olyan se kint se bent való állapotban vagyok. Ha az
emberminden
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ember minden
követ megmozgatna, talán ellehetne érni hogy megválasszanak erre az évre
h.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
helyettes
tanárnak, – de nem szivesen mozgatnók azokat a köveket, ha csak volna valami más kint, mert – hátha a fejére esik, könnyen megeshetik, – vagy egy
az embernek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
s ha megüt, – fáj. Ezt igazán privatissivime
n
Jegyzet Bizalmasan (német).
árulom el, s e kérdést is, hogy: "was kvántum pecuniae haberem."
n
Jegyzet Mennyi fizetést kapnék? (latin).
(!)  
  Egy
Debrecenben
Debrecen
szerkesztendő lapról már nekem tapasztalatból meritett elveim vannak.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1900 januárjában és februárjában a Debreczeni Ellenőr külső munkatársa volt. Dolgozott a Debreceni Hírlap munkatársaként is 1900 márciusától májusáig. Forrás: Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 127–128.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 111–112.
Ha kéne, részletesebben is szólhatnék rólok. Most csak annyit, hogy az országban sehol sincs nagyobb szükség arra, hogy ha a lap bizalmas jóbarátja akar lenni a népnek és kelendő, – akkor legyen az első sorától az utolsóig, tisztességes, becsületes, megbízható.  
  És én, a mennyiben felelősségem alatt állana a lap  
  erről kezeskedném.  
  Ezek után a
Tanár
Gulyás István
ur szives jóakaratát kérve s válaszát várva maradok, –
Őnagyságának
Both Zsuzsanna
kezeit csókolva, – alázatos szolgája  
  hű tisztelője  
 
Móricz Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
1902. szept. 24.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image