Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Gulyás István
Gulyás István
 
 
főgymn.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főgymnáziumi
tanár Urnak  
 
Debreczen
Debrecen
.  
  Hajó u. 8.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Tanár
Gulyás István
Ur!  
  Csend van az
Alföldön
Alföld
?…  
  Itt, nekem most volt egy kis mozgalmas két hetem, tegnap este egy itt lézengő szintársulattal előadattam egy három felvonásos bohózatot: Tasziló, az aranyos   -t.
n
Jegyzet A Tasziló, az aranyos   c. operetett 1902. november 8-án adta elő az
óbudai
Óbuda
Kisfaludy Színház társulata
Kispesten
Kispest
. Forrás: Áfra János, "Móricz Zsigmond első színpadi műve", Irodalomtörténeti Közlemények 68 (1964): 700–705.
 
  Fájdalom, nem láttam az előadást; mig a szinházban a kaczagástól dült a nép, én kinosan fetrengtem idehaza betegen.  
  Az előadás, ahogy hallom gyenge volt. Egy szinész,
Deák Gyula
Deák Gyula
n
Jegyzet
Deák Gyula
Deák Gyula
(1877–?) színész. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931): 1:324.
nevű fiatal ember
a czimszerepben
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
remekelt ugyan, – de a többi nem annyira. Karmesterük sem volt s az énekeket se tudták előadni, pedig énekes bohózat, – és mégis nagy sikere lett a darabnak. A publikum szakadatlanul kaczagott és tapsolta a
Szerzőt
Móricz Zsigmond
.  
  A próbákon voltam s tudom hogy a szinészek mind nagyon szerették a szerepeiket s ha holmi anyagi akadályok, kivált a zene-hiány közbe nem jön, nagyobb siker is lehetett volna. De ezzel is meg vagyok elégedve, mert látom, hogy pusztán a szöveg, minden szósz nélkül is jó izü volt a publikumnak. –
Makó
Makó Lajos
" A két czivist   " "most nem használhatta."
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Makó Lajosnak
Makó Lajos
, a Debreceni Színház igazgatójának 1902. október 2-án küldte el A két czívis   c. drámáját, amelyet azonban a színház nem tűzött műsorra. Lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Gulyás Istvánhoz
Gulyás István
, 1902. október 10-én írott levelét.
 
  Szeretném megkisérleni, vajjon
Törölt
« hasz »
Taszilót, az aranyost   , használhatná-e? Milyen társulata van? Itt egy nagyon ügyes kellemes komikusra van szükség, u. n. naturburs
n
Jegyzet Az ún. naturbursch (német) figura többnyire népszínművekben és komédiákban szereplő, általában fiatal színészek által játszott komikus színészi szerepkör. Forrás: Székely György, főszerk., Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 546.
fajtából, ha ez van, a darab föltétlenül hatásos lesz.
A zene nagyon szép a szinészek szerint; Györe KárolyKOHA_AUTH:288724 KOHA_GEO:32796kisujsz-i zenetanár szerezte.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Nem tudom miért, de én makacsul ragaszkodom
Debreczenhez
Debrecen
. Ösztönszerű ellenséges érzelemmel nézem a
pesti
Budapest
születésű bohózatokat is, ezeket a jellemtelen, elvtelen, raffinált, érzéki-hatáshajhászó, őrült semmiségeket. A bohózatról azt tartom, hogy gondos, bár ha mese-szerü jellemi igazság itt olyan szükséges, mint akár a vigjátékban. S Tasziló   val
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
erre törekedtem.  
  Nem beszélhetne
Tanár
Gulyás István
Ur
Makóval
Makó Lajos
, elküldjem-é neki a darabot   olvasásra?  
  Maradok tisztelettel a kedves
Tanár
Gulyás István
Ur igaz hive  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
(Petőfi u. 70) 1902. nov. 9.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image