Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Dezsőm
Móricz Dezső
!  
  Már harmadszor fogok levélbe, hogy írjak, de sehogy se tudok mit írni érdekeset.
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
 
 
Gyula
Pallagi Gyula
bátyámról irod
hogy
Gyorsírás
megy
Debreczenbe
Debrecen
ő tőle volna nekem kérni valóm, de nem birok rá menni hogy levelet irjak. Joggal haragusznak én rám. Rosszul viselem magam.  
  A gyűrűt ugyan végre elküldettem még a mult vasárnap. Ird meg rögtön, megérkezett-e?
Ferencz
Schletter Ferenc
n
Jegyzet
Schlechter Ferencz
Schletter Ferenc
(?–?) Ékszerkereskedő, cégtuladonos. Forrás: Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 14 (Budapest: Franklin Társulat, 1903), 472.
ékszerésznél volt a Váczi utczában.  
  Beszélni valóm inkább volna veled is, vele is.  
  Ha beszélnék pl. megkérném arra is, hogy ha elmegy
Debreczenbe
Debrecen
lenne olyan szives beszélne
Gulyással
Gulyás István
és a
szinigazgatóval
Makó Lajos
. Itt
Pesten
Budapest
én nem szivesen vállalkoznám
még most sem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
bizony, napi napszámos munkára, mert az teljesen elzárna a szinügytől, – de pl.
Debreczenben
Debrecen
a szinháznak is kisebb igényei vannak, jobban tudnék közéjük fészkelődni.  
  Csak 30
frtos
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintos
állásfélét kapnék ott legalább és most azt hiszem több hasznát venném, mint itt
akár
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
40-esnek.  
  Igazán nem tudom megbecsülni annak a kis időnek a hasznát sem, a mit itt töltöttem a szinészek közt.  
 
Gyulai
Gyulai Pál
azt mondta Bajzára   hogy nagyon sok érdekes és szép, helyes van benne, "ugye doktori értekezésnek irta?" – de ő nem adhatja ki, mert nagyon is részletező
Törölt
« nem »
rövid időt tárgyal, és az ő véleményével
nem
Gyorsírás
mindig egyezik. Adjam
nak
Szilády Áron
,
n
Jegyzet
Szilády Áron
Szilády Áron
(1837–1922) irodalomtörténész, országgyűlési képviselő, az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztője 1893-tól 1922-ig. 1876-tól az MTA rendes tagja. Forrás: Bitskey István, "Szilády Áron", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:1988.
vagy még jobb, adjam az Urániának, az szivesen közli.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
tanulmánya Bajza nagy polémiái   címmel 1903-ban az Urániában jelent meg két részletben. Lásd: Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 4 (1903): 145–154; 202–208.
 
  Persze az Urániának nem adom, –
Sziládynak
Szilády Áron
nem adhatom, mig a második felét is át nem dolgozom.  
  – Igaz, – ugy látom már nem is neked szól ez a levél, – de hát tán téged is érdekel.  
  Csókollak édes
Dezsőm
Móricz Dezső
. Légy szorgalmas és jó fiu.  
  Maradok sirig szerető testvéred  
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
1902. nov. 15  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image