Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Öcsém
Móricz Zsigmond
,  
  Engedjen meg, hogy előbbi levelére
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1902. november 30-án címzett levelére vonatkozik az utalás.
sem válaszoltam még. Azonban arra szóval akartam válaszolni, ugyanis egy héttel ezelőtt
Bpesten
Budapest
voltam három napig, s azt gondoltam, rá érek majd egy délután kirándulni
Kispestre
Kispest
is, hogy
öcsémet
Móricz Zsigmond
, meg ott lakó Dr
Varga Bálint
Varga Bálint
n
Jegyzet
Varga Bálint
Varga Bálint
(1856–1943) író, tanár, műfordító, irodalomtörténész. Forrás: Faragó Éva, "Varga Bálint", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2205.
barátomat és kollegámat meglátogathassam. Azonban a gyűlésezés és az azzal járó ide-oda menés annyira igénybe vették minden percemet, hogy, – legnagyobb sajnálatomra – ezt meg nem tehettem.  
  Előző levelében
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1902. november 9-én írott levelében arra kérte
Gulyás Istvánt
Gulyás István
, hogy a Tasziló, az aranyos   c. operettje
debreceni
Debrecen
műsorra tűzése érdekében kerese fel
Makó Lajost
Makó Lajos
, a
debreceni
Debrecen
színház igazgatóját.
Szívesen megtenném, ha ismerném a szindarabot és remélhetném – hogy
Makó
Makó Lajos
az ajánlásra ad valamit. Egy szinigazgató, kivált a
debreceni
Debrecen
, korlátlan úr a repertoire magállapitásában, ebben őt senki nem befolyásolhatja, de bár igy is kell lenni, mert az övé aztán az egész felelősség is. Az tehát egészen plasztikus dolog, ha én olyan szinmüvet ajánlok figyelmébe, amit magam sem ismerek. –  
  Annak azonban örülök, hogy
öcsém
Móricz Zsigmond
, ha már ír, a drámára vetette magát. Igaz, hogy ehez igazi teremtő erő és sok tapasztalat kell; – de az is igaz, hogy ma, és még igen sokáig, – a dráma fog uralkodni az irodalomban.  
  Az ujságszerkesztés!
n
Jegyzet
Gulyás Istvánnak
Gulyás István
írt levelek egyik fő témája egy politikai lap megjelentetése
Debrecenben
Debrecen
, ahol lehetőség nyílik
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
számára, hogy lapszerkesztői álláshoz jusson. A lapszerkesztés és debreceni állás témaköréhez bővebben lásd
Móricz
Móricz Zsigmond
Gulyás Istvánnak
Gulyás István
szóló, 1902. október 10-én írott levelét, valamint
Gulyás István
Gulyás István
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
címzett, 1902. szeptember 26-i, valamint 1902. december 2-i leveleit.
Bizony egyidőre ennek is vége van. Majd egyszer élőszóval elmondom a históriáját, nem arra való, hogy leírjam. Csak annyit említek meg, hogy egy meglévő újság szerkesztőjének távozása volt kilátásban. A szerkesztő erős konfliktusba jutott a lapot fentartó testűlet vezetőségével, úgy, hogy hirtelen válság volt készűlőben. Ekkor írtam én
Öcsémnek
Móricz Zsigmond
, hogy hajlandó volna-e a szerkesztésre vállalkozni. Azonban időközben az ellentétek, legalább látszólag, elsimúltak, s most béke uralkodik. – Lehet azonban, hogy előbb-utóbb kenyértörésre kerűl a sor s én, ha még akkor lesz szavam, szeretném
Öcsémet
Móricz Zsigmond
az illető lap élén látni. Hogy ez két hónap, vagy két esztendő múlva következik-e be, erre nem tudok feleletet adni a jelen pillanatban. – Jó volna
öcsémnek
Móricz Zsigmond
ott valami újságnál a kezdet nehézségeinek legyőzéséért életéböl riportereskedésre feláldozni pár hónapot, ha már erre a nehéz kenyérre szánta el magát. Mindenütt küzdeni kell a kenyérért, de kivált ma nálunk az ujság és egyéb írás terén, hol nagyon is élelmes faj tenyerelt rá mindenre, ami hasznot hajt.  
  Isten áldása legyen
öcsémmel
Móricz Zsigmond
!  
  Igaz barátja  
 
Gulyás István
Gulyás István
Aláírás
 
 
Debrecen
Debrecen
, 1902. dec. 2.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image