Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Válaszul:  
  E pillanatban olvastam levelét;
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Györe Károlynak
Györe Károly
címzett levele ismeretlen.
sok gondolat, sok mondani való ütődik agyamba s így lesz, hogy semmit se fogok tudni kifejteni. Tény az, hogy az eszme végtelen tetszik nekem is, kitűnő gondolat! A mely rész pedig a zenészt – szives bizalmából – engem illet –, – ez szintén remek dolog – kiválóan kényes és nehéz, de valószínűleg
époly
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp oly
hálás lehet!
n
Jegyzet A levél témája, a megzenésítendő mű azonosítatlan.
 
  E pillanatban úgy vagyok vele, hogy szeretném is ezt a muzsikát megalkotni, – mert úgy vélem, hogy az én zsánerem – meg félek is tőle, különböző okokból. Tessék ezt a dolgot nagyon fontolóra venni. Ez a muzsika ezt a jó eszmét
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
úgy agyonütheti, mint felemelheti – t. i. hatásában. A régi magyar zenét tökéletesen ismerő és abba a hangulatba magát beleélni tudó friss inventióval rendelkező – finom ízléssel ama régi motivumok modernizálásával, de eredeti módon – képes zenész tudna hatást érni. Ilyen muzsikust, most hamarosan mondani sem tudok, a mieink közül. Az öreg
Ábrányi
Ábrányi Kornél
!?
n
Jegyzet
Ábrányi
Ábrányi Kornél
(1822–1903) zeneszerző, karmester, a Zeneakadémia tanára. 1860-ban indította el a Zenészeti Lapok c. folyóiratot. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:6.
– Nincs benne lélek, nincs vér, ritmus, nincs egy szikra dallam – csak száraz tudás.  
  Ismétlem, hogy szeretném is, meg félek is tőle. Idő kellene a kutatásokhoz, mert korhű legyen szinében, modern szerkezetében, és uj alkotás hangszerelését illetőleg; (– melyhez magyar irány
 [?]
[unclear1]
még nincs –) szép, lelkesítő munka érzem, tudom; de hátha nem tudnám úgy alkotni, ahogy érzem, hogy kellene?! –  
  Én ugyan fantáziámat már útnak indítottam száguldani a végtelenbe "keresve szebb időket, multakat"
n
Jegyzet Az idézet
Váradi Antal
Váradi Antal
Rákóczi   c. versének egy sora, a művet
Ábrányi
Ábrányi Kornél
zenésítette meg. Lásd: Váradi Antal, "Rákóczi", Ország-világ 18 (1897): 322.
– illetve azok motivumait – de mégis – tessék meggondolni, – ezen feladatot szerencsésen csak – okos muzsikus – (azt mondják hogy ez nincs, mint ahogy patikáros és zöld szamár ahogy nincsenek – ) tudná megoldani.  
  Rég becsengettek az Istenit! – Menni kell a lélekemelő LXI.-ik zsoltárt   bőgetni az Urnak! –  
  Pedig sokat kellene még erről írni, annyit hogy azt csak szóval tudnám, vagy tán avval se! –  
  Szives üdvözletem nyilvánítása mellett vagyok tisztelő hive – szívesebben irnám barátja:
Sz. Györe K.
Györe Károly
Aláírás
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
1902 XII/4  
  Ha részletek készek, küldjön, gyötör a kiváncsiság – meg más is.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image