Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  A ki rászánná magát, hogy elképzelje, milyen helyzetben lehetett
Jókainak
Jókai Mór
ama regényalakja, a ki a vízbe búván meg a
Törölt
« z »
kozákok elől, nádcsövön keresztű lélekzett,
n
Jegyzet Vö. Jókai Mór, Politikai divatok, kiad. Szekeres László, Jókai Mór Összes Művei 14 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 160.
– annak tán kissé tulzott, de mégis meglehetősen jellemző képe lenne az én helyzetemről is.  
  Oly körülmények közt tán érthető, ha levelet szerezni se sok a kedvem. Különben is mindig megmondtam
Dezsőnek
Móricz Dezső
, s így ő megírhatta a mi terád vonatkozót én tudtam mondani. Bár ő hű referens, fájdalom, nem lehet. Hazug. S az bánt, hogy nem fog rajta se szép, se rossz szó.  
 
Gulyás István
Gulyás István
debreczeni
Debrecen
tanár mondta, hogy elnéz hozzád, mikor
Pestre
Budapest
megy. De nem nézett. Nyilván nincs mondanivalója. A Bajza czikket   kűldted hát az irod. tört közleményeknek? Kűldd el nekik.  
  (Czím: )  
 
Makótól
Makó Lajos
nem tud helyet adni; csak színészt tud alkalmazni. A Taszilóra   meg
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
nem tudok mit mondani. Ha jó, hát valamelyik színigazgatónak add oda. Ezt nagyon felesleges mondanom. De ha csakugyan jó, akkor
Gyulainak
Gyulai Pál
kűld el
D-be
Debrecen
; ő adja át
Makónak
Makó Lajos
.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Gulyás Istvánnak
Gulyás István
írott 1902. november 9-i leveléből kiderül, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a Tasziló az aranyos   c. operettet
Makó Lajosnak
Makó Lajos
,
Debrecenbe
Debrecen
szándékozott elküldeni, illetve a vidéki színpadok felé igyekezett tájékozódni, amelyhez
Gulyás István
Gulyás István
közbenjárását is kérte.
 
  Bizony én most okosabb dolgot nem tudok írni.  
 
Édes anyám
Nyilas Katalin
szerencsés megérkezésén
épugy
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppúgy
örülök, mint a
Móricz Miklós
Móricz Miklós
s a többi gyerekek előmenetelén is.  
 
Pistának
Móricz István
D-ben
Debrecen
22-ikén kell vizsgáznia, 21-ikén délelőtt jelentkezzék
az
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
igazgató úrnál. –  
  Hála Istennek, semmi bajunk. Csókoljuk az egész családot, s kívánunk mindenféle jót –  
  Igaz
édes anyámnak
Nyilas Katalin
azt űzenem, hogy
Radácsitől
Radácsi György
levelet kaptam, hogy a bornak szívesen helyet adnak az iskola nagy pinczéjében. Igy aztán most ok nélkűl fizetek 40
krokat
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcárt
, azt se tudom, hány hordóért, mert azt nem írta meg
Józsi
Pallagi József
. S vajjon bélyegzve vannak-é
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
azok a hordók? Furcsa lenne, ha valami szerencsétlen véletlen miatt még az a kis bor is odaveszne.  
  Most egy fizikai tankönyv írását vállaltam el. Kapnék érte jó sok pénzt, ha el tudnám készíteni; de sok ügyeim között nem lesz könnyű boldogulnom vele.  
  Minden jót kívánok, s kívánunk mindnyájan még egyszer.  
 
sztőbátyád
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szerető bátyád
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
, 1902. dec. 8.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image