Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
A bizonyítványt tessenek visszaküldeni!!!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Édes jó !  
  Itt vagyok
Burán
Tiszabura
; most d.u. 4 órakor érkeztem meg, meglehetősen átfázva.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Nyilas Katalinnak
Nyilas Katalin
szóló 1902. december 16-án írt leveléből tudjuk, hogy
Móricz Dezső
Móricz Dezső
legátusnak érkezett
Tiszaburára
Tiszabura
.
Szerencsémre szán jött elibem s igy csak egy fél órát kellett fagyoskodnom. A pap is tanitó is derék jó emberek csupa szivesség. A tanitó
patakon
Sárospatak
tanult s igen jóizüen diskurálgattunk el
patakról
Sárospatak
bor mellett. Kiváncsi vagyok az eredményre. ugy mondják 20
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
lesz.  
  Itt küldöm a bizonyitványomat. Bár ez meglehetős gyenge, több az elégséges mint kellene, de nem tehetek róla, igen el voltam maradva, husvétra igyekezni fogok jobbat szerezni. A milyen van?
Miklós
Móricz Miklós
meg
Törölt
« y »
van elégedve a magáéval? Hát ?  
 
Pistának
Móricz István
az eljárása nagyon bosszantotta
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyámat. Mint mondja "nagyon fáj neki, hogy ilyen udvariatlan volt. Az nem lehet mentség hogy nem volt ideje bejönni, mert hiszen lett volna
debreczenben
Debrecen
idő megirni egy levelező lapot, vagy akármelyik állomáson, hogy sikerült a vizsga. Aztán megbízatásokat is adott
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyám. Az órával mi lett, hol van. A cselédszerzővel mit végzett, lesz-e cseléd vagy nem? Vagy talán mindenikről megfeledkezett
István
Móricz István
ur? Nem értem miért nem igyekeztek kedvébe járni, ha másért nem csak azért hogy én itt vagyok és teljesen rászorulok. Aztán meg azt mondta
Pista
Móricz István
hogy
Gyorsírás
öt nap szabadsága volt, tehát nem is kellett sietni. Irjon tehát
Pista
Móricz István
egy hosszú és részletes levelet, s jó lesz, ha bocsánatot kér.  
 
Zsigának
Móricz Zsigmond
bövebben is fog írni, most csak azt izeni, hogy "minden író a maga művét vagy fordítását tartja legjobbnak. Jó lenne tehát egy harmadik személylyel is végig nézetni, hát ha az fedezne fel benne hibát, amit te nem veszel észre. Nagy
 [?]
[unclear1]
meszi
r
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
űl, anélkül hogy olvasná a forditást nem tud hozzá szólani. A kiadáshoz kellene legalább 170 forint s még akkor is kétséges elkél-e, mert a "fösvény   "-nek már sok fordítása van.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
foglalkoztatta a
Molière
Molière
-színdarabok újrafordításának lehetősége. A felkészülést jelzi A fösvény fordításához   írt előszava, mely 1903-ban jelent meg. Lásd: Móricz Zsigmond, "Molière: Bevezetés A fösvény fordításához", Uránia 4 (1903): 381-386. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig, (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 307–308.
Móricz
Móricz Zsigmond
tervezetet készített
Molière
Molière
összes vígjátékának lefordítására, ebben a kéziratában a fordítás időszerűségét foglalta össze, valamint a vállalkozásának nagyságát is korvonalazta: tizenkét kötetnyi fordításra vállalkozott. A munkához Rákosi Jenő támogatását szerette volna megnyerni. A tervezet kéziratát, mely feltételezhetően 1903-ban íródott,
Réz Pál
Réz Pál
tette közzé jegyzetekkel ellátva. Lásd: Móricz Zsigmond hagyatékából, kiad., bev., jegyz. Réz Pál, Új Magyar Múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 4. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1960), 444–446.
 
  A következő magyar dolgozatomnak a czime:
Gvadányi
Gvadányi József
Peleskei nótáriusa   mint a nemzeti müvelődés elősegítője. Szorosan kapcsolatban a második felével a költeménynek. Ha lenne szíves
Zsiga
Móricz Zsigmond
ehez is irni vázlatot - igen-igen megkőszőnném. Másodikán kell beadni, tehát még a vacatióba ki kell dolgoznom. Ha tehát írsz, légy szíves mire visszamegyek elküldeni. Ha
nem
Gyorsírás
írsz, azt is ird meg.  
  Mostanában minden második vasárnap tart egy felolvasást a tanári kar a convictus
n
Jegyzet Kollégium (latin).
javára. A legközelebbi vasárnap én fogok szavalni. Még nem tudom mit, ajánlj valamit
Zsiga
Móricz Zsigmond
, jó lesz a "második aszony? vagy a koldus aszony?
n
Jegyzet Feltehetően
Pósa Lajos
Pósa Lajos
Öreg koldusasszony   c. versére utal a levélíró. Lásd: Pósa Lajos, Gyermekversek, (Budapest: Singer és Wolfner: 1905), 41.
nem tudom kik írták. Ha tudsz, ajánlj valami jobbat.  
 
Miklós
Móricz Miklós
csinálja a kivonatokat? Meg tudod mind keríteni? Ird meg a melyiket nem, mert ezek is kellenek most Karácson után.  
  Semmi nagyobb bajunk. A kezem ugyan még mindég fáj, de csak meggyógyul éretségire.  
  A legboldogabb ünnepeket kivánva, maradok sirig szerető fiok, testvérök
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
 
Tisza-Bura
Tiszabura
1902 Decz 24.  
  Édes
nagyanyámnak
Nyilas Katalin
jobb egésséget kivánok és számtalanszor csókolom
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image