Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Többnyire akkor ír sokára az ember, ha olyan a thémája, a melyet nem szívesen ír le. –  
  Az enyém most mindenekfelett olyan; ugy hogy csupán erőszakkal kényszerítem rá magamat, hogy még ezt is,
Törölt
« akkorm »
akarom mondani, hogy még most is írjak. De már kell! –  
  A mult hónapban történt, hogy
testvérem
Pallagi József
1300 koronával gyarapította az adósságaim díszes lajstromát; reám hagyván mint kezesre, mert ő nem tudja fizetni egyetlen krajczárt sem belé. – Ez, s még egy-két rokon természerű meglepetés olyan állapotot teremtett körültem, a mely találóan nevezhető difficílisnek.
n
Jegyzet Fáradságosnak, veszteségesnek (latin).
Lehet, hogy megérdemelné, s meg is érné a kiadást az A fösvény   ,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
foglalkoztatta a
Molière
Molière
-színdarabok újrafordításának lehetősége. A felkészülést jelzi A fösvény fordításához   írt előszava, mely 1903-ban jelent meg. Móricz Zsigmond, "Molière: Bevezetés A fösvény fordításához", Uránia 4 (1903): 381-386. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig, (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 307–308.
Móricz
Móricz Zsigmond
tervezetet készített
Molière
Molière
összes vígjátékának lefordítására, ebben a kéziratában a fordítás időszerűségét foglalta össze, valamint a vállalkozásának nagyságát is korvonalazta: tizenkét kötetnyi fordításra vállalkozott. A munkához Rákosi Jenő támogatását szerette volna megnyerni. A tervezet kéziratát, mely feltételezhetően 1903-ban íródott,
Réz Pál
Réz Pál
tette közzé jegyzetekkel ellátva. Lásd: Móricz Zsigmond hagyatékából, kiad., bev., jegyz. Réz Pál, Új Magyar Múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 4. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1960), 444–446.
de én mostanában hanyatt-homlok retirálni
n
Jegyzet Visszavonulni (latin).
vagyok kénytelen minden már kiszemelt irány felől is. – Non possum. –
n
Jegyzet Nem szívlelhetem (latin).
 
  A Karácsonyunk is szomoru a kis
Kálmuczi
Pallagi Kálmán
beteg. Éjszakái nagyon nyugtalanok. S betegsége előreláthatólag hosszu lesz. Ez a kemény tél is megsokasította a kiadásaimat.  
 
Dezsőt
Móricz Dezső
is kiadom valahová kosztba. 15
frtért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért
havonként bizonynyal kap helyet. De én most azt se tudom fizetni.
Pista
Móricz István
azt mondta, kinevezik; akkor csináljátok ki neki azt a 15-15
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
ott valahogy. Mert affelől én is meg vagyok győződve, hogy az érettségijéhez csak így lehet bízni. Lehetne még ugy is rendezni az ügyét, hogy hazamenne, s otthon tanulna, mint magántanuló, májusig. Akkor előjönne vizsgát tenni. De tandíj még fizetetlen érte 24
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint.
Azt ki kell fizetni. – Azt esetleg egy husvéti legátióval kikereshetné. –  
 
Pista
Móricz István
sem az órám sorsáról nem tudósított, sem arról, a mit fontos volna tudnunk, rendelt-é hát számuka cselédet Sinainal
 [?]
[unclear1]
, s milyen eredménynyel? A cselédünk jan. 1-én elmegy, s nem lesz más, mert mi
P-ra
Móricz István
bíztuk, küldessen
D-ből
Debrecen
, s most bizonytalanságban vagyunk.  
  Isten áldjon meg tégedet, s mindnyájatokat minden jóval.  
  Ne vedd rosz
Törölt
« l »
n
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
éven e levelet, nem én írom, én csak az írógép vagyok, melylyel a gyötrő viszonyok lekopogtatják.  
  Bár
édes anyám
Nyilas Katalin
volna legalább egészséges, hogy eljöhetne.  
  Egyelőre a
Kálmán
Pallagi Kálmán
betegsége minden munkára képtelenné tesz, mert éjjel lehetetlen tőle aludnom. Cselédünk nincs megfelelő, az
anyját
Szilágyi Julianna
meg szegényt, a kinek annyi a napi gondja, sajnálom. Legtöbbet magam éjszakázok.  
  Isten veletek! Te pedig a régi romjaiból gyurjál uj reményt magadnak.  
  Abban a korban könnyebben megy az, mint már az enyémben. –  
  Boldog ujévet kívánunk, s csókolunk mindnyájatokat!  
  sirig
sztőbátyád
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szerető bátyád
 
 
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
, 1902. decz. 26.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image