Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Elmentél abba a tenger nagy
városba
Budapest
pénz nélkül, azóta azt sem tudjuk élsz é vagy meghaltál, egy rongyos kártyát nem bocsátanál útra, pedig sokat aggódnak miattad. Irj mihelyt megkapod ezt a levelet,
Törölt
« megkapv »
magadról, viszonyaidról, theologus vagy é, sikerült-é
Pest
Budapest
, vagy jogász vagy.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
az Iparművészeti Múzeum könyvtárosának,
Czakó Elemérnek
Czakó Elemér
a figyelmébe ajánlotta a népművészet iránt már ekkor érdeklődést mutató
Móriczot
Móricz Zsigmond
, amint ez
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Czakó Elemérnek
Czakó Elemér
szóló leveléből kiderül.
Móricz
Móricz Zsigmond
végül a Debreceni Jogi Akadémián folytatta tanulmányait az 1899–1900. tanév második félévében. Forrás: Móricz Zsigmond, Leckekönyve a debreceni főiskola jogtudományi karán, 1900. február 12., analekta, PIM kézirattár, PIM M. 100/5268.
Azután írj arról a pénz históriáról valamit, mert kétségbe vannak esve miatta, kaptunk valamelyik nap egy árverési végzést a .
n
Jegyzet
Gerepse
Őrös
vagy Gerebse-puszta Zemplén megyében Őrős határában található. Forrás: Barsi János, szerk. Magyarország történeti helységnévtára Zemplén megye (1773–1808), 2. köt. (Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 1998), 1:244.
Móricz Bálint
Móricz Bálint
1899 októberében negyven hold földet vásárolt itt a
sárospataki
Sárospatak
ház áráért. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 210, 218, 219, 475.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
azt írja
Móricznak
Móricz Zsigmond
egy későbbi, 1900. november 28-án kelt levelében, hogy a legelőt nem tudják megtartani.
Nagyon jó volna ha adnának annyit, a mennyit akarnak, vidd ki valahogy és írj azonnal.
Édes apám
Móricz Bálint
különösen nagyon nyughatatlan.  
 
Dezsőt
Móricz Dezső
megválasztották tanítónak,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a szomszéd falu, kap vagy 200
frt.ot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
szeptemberig rét, föld és terményekben, nem tudom, mikor lát belőle valamit. A karta meg van írva.  
  Én folyamodtam a képezdei összevont képesítő vizsgáért, de még nem kaptam rá választ.  
  Mi megvolnánk valahogy, csak pénzünk nincs, nem tudunk ruhát sem venni.  
 
Dezső
Móricz Dezső
Hetfün foglalja el az állást, 10-12 gyereket kell tanítania, vett butort magának, mégpedig 3 díványt, és még valamit.  
 
Dezsővel
Móricz Dezső
nem tudom hogy jövök ki. Nagyon igyekszik kimutatni a felsőségét, nagyon mérges természetű, nem tudom ott is úgy viselte-é mag
Törölt
« g »
át
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, tegnap
des apám
Móricz Bálint
nagyon össze szidta, de ma is folytatja
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
régi
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
politikáját, annyi bizonyos, hogy együtt nem taníthatunk. A szemét összehuzza és csak morog, tegnap a latint vettük elő és már azon is majd hajba kaptunk ezen a szón „meminerit” én azt mondtam hogy a tője „memini, meminisse”,
n
Jegyzet Az emlékezik (latin) igéről van szó.
ő pedig azt mondta, hogy a tője „malo”.
n
Jegyzet Malus: rossz, káros (latin).
 
  Máskülönben nincs semmi bajunk, egés
Törölt
« s »
z
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ségesek vagyunk,  
  Csókolunk mindnyájan, különösen sírig szerető testvéred  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
 
  A
Dezső
Móricz Dezső
ládáját kűldd el minél hamarabb. A ládát
Ujhelybe
Sátoraljaújhely
kűldd, de ugy, hogy a szállító levél ide jöjjön
Czekén
Céke
át.  
  1900 Febr. 23.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a második fólió rektóján:

Imreg
Imreg
.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Utólag tett rájegyzés a második fólió verzóján:

1900 febr 23
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image