Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Levél.  
 
K.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Kedves
H
Hajdu István
. bácsi.
n
Jegyzet
Hajdu István
Hajdu István
(1845?–1899) evangelikus református néptanító
Debrecenben
Debrecen
, a Miklós utcai leányiskolában (vö. Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára). Fiának,
Lászlónak
Hajdu László
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
volt a házi nevelője, amikor a harmadik gimnáziumi osztályt végezte a debreceni kollégiumban az 1893–1894-es tanévben. Móricz a Hajdu-családnál lakott 1894 júniusáig, amikor szüleihez költözött
Sárospatakra
Sárospatak
. A Hajduéknál töltött időszakról, valamint a
Sárospatakra
Sárospatak
költözés körülményeiről lásd Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 781–785.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 51–52.
 
  Kaptuk
Hajdu
Hajdu István
b. becses levelét,
n
Jegyzet
Hajdu István
Hajdu István
Móricz-családnak szóló levelét nem ismerjük.
és én igen nagyon sajnálom, hogy akaratomon kivül, olyan nagy kellemetlenséget okoztam,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1934. december 22.-i naplójában azt írja, hogy
Sárospatakra
Sárospatak
költözése miatt
Hajdu István
Hajdu István
megharagudott rá, továbbá megvádolta a cselédlányukkal folytatott viszonnyal. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 784–785. A levél tartalma szerint
Hajdu
Hajdu István
neheztelésének oka az is lehetett, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
távozásával új házinevelőt kellett találnia.
de én azért nem írtam, mert ugy gondoltam, hogy
édes apám
Móricz Bálint
eléggé elintézte már levelével ezt az ügyet.
n
Jegyzet
Móricz Bálint
Móricz Bálint
Hajdu Istvánnak
Hajdu István
szóló levelét nem ismerjük.
 
  Én tehát azt hiszem hogy hibás nem vagyok, mert
édes apám
Móricz Bálint
megírta, hogy, ha ugy nem lehet a hogy ő írta, akkor kérnénk a ládát haza k
Törölt
« o »
ü
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ldeni.  
 
Jóskát
Hajdu József
n
Jegyzet
Hajdu István
Hajdu István
negyedik gyermeke. Vö. Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.; Hajdu Istvánné Ember Anna gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.
nagyon sajnálom, de nem tehetek róla, én ugyan még Ju
Törölt
« n »
l
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
iusban akartam menni, de
édes apám
Móricz Bálint
azt mondta, hogy ő megírta, hogy milyen feltételek mellett megyek vissza, s én igy nem mehettem.  
  Most már be vagyok iratkozva itt
Patakon
Sárospatak
s az órákat már 5-én megkezdtük.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
tanulmányait az 1894–1895-ös tanévben
Sárospatakon
Sárospatak
folytatta negyedikes gimnazistaként.
 
  Nagyon kérem
Hajdu
Hajdu István
bácsinak irántam való jóakaratát ezutánra is és kérem ne haragudjék a
mosta
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mostani
esetért, mely igaz, hogy baj,
Törölt
« de »
és hogy miattam
történ
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
történt
de ha
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
nem
tehetekróla.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tehetek róla.
 
  Ezenkivül egy igen nagy szivességre kérném ugy
H
Hajdu István
bácsit mint
H
Ember Anna
. nénit,
n
Jegyzet
Ember Anna
Ember Anna
(1861?–1942)
Hajdu István
Hajdu István
felesége. Forrás: Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.; Hajdu Istvánné Ember Anna gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.
tessenek szivesek lenni a ládámat egy két szeggel leszegezni és utánvét mellett elküldeni.  
  Meg még egy, ha
Laczi
Hajdu László
n
Jegyzet
Hajdu László
Hajdu László
(1883?–1906)
Hajdu István
Hajdu István
harmadik gyermeke,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
tanítványa az 1893–1894-es tanévben, később joghallgató. Forrás: Hajdu László gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1934. december 22.-i naplója szerint "igen rossz szervezetű s erkölcsű fiú" volt, nem lehetett átsegíteni a vizsgákon. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 782–783.
lenne oly szives, hogy azt az egy vagy 2. – nem tudom biztosan hogy hány, – rajzmintát lenne szives vala mely osztálytársamnak odaadni, hogy az elvigye
B
Boros Ferenc
. tanár úrnak.
n
Jegyzet
Boros Ferenc
Boros Ferenc
(?–?) debreceni tanár, alkönyvtárnok. Móricz Zsigmond szállásadója az 1891–1892-es tanévben,
Hajdu István
Hajdu István
barátja. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 44, 51.
Vagy pedig ha
Samu
Samu
 [?]
[unclear1]
ott lenne, őt kérném meg.
n
Jegyzet
Samu
Samu
személyét nem tudtuk azonosítani.
 
  Tisztelem kedves
H
Hajdu István
. bácsi
Törölt
« t »
ékat
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
,
Laczit
Hajdu László
,
Jóskát
Hajdu József
,
Gyulat
Hajdu Gyula
n
Jegyzet
Hajdu Gyula
Hajdu Gyula
Hajdu István
Hajdu István
ötödik gyermeke. Forrás: Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.
és a kis
Sankót
Hajdu Sándor
;
n
Jegyzet
Hajdu Sándor
Hajdu Sándor
Hajdu István
Hajdu István
hatodik gyermeke. Forrás: Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.
kezeit csókolom
H
Ember Anna
néninek, s maradok
H
Hajdu István
bacsinak alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Sárospatak
Sárospatak
, 1894. Szept. 10.  
 

Útmutató:

A Fehér könyv   eredetileg üres lapoknak pergamenborítóba köttetett egésze, mely
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
vegyes feljegyzéseit, műveit, rajzait, lapkivágatait stb. tartalmazza 1894. január 1-étől egészen 1923. április 20-ig.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
a Légy jó mindhalálig   regényepizódja alapján rekonstruálta a kötet történetét, melyet jellegzetes fehér színű borítója után ő nevezett el Fehér könyvnek   .
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a regényében egy pergamenkötésű könyvről ír, melyet Nyilas Misi korábbi szállásadójának a kamrájában talált, s borítójába üres lapokat köttetett, hogy műveit, gondolatait beleírhassa.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
feltételezése szerint
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Hajdu István
Hajdu István
házában találta azt a pergamen kötésű könyvet, melynek borítója a kötet kivitelezéséhez szolgált ( Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 156–157.). Ezt a feltételezést kronológiai szempontból megerősíti a Fehér könyv   első lapján található 1894. január 1-jei keltezés.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
továbbá – a regény cselekményének megfelelően – úgy gondolja, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a maga által csináltatott kötetbe eredetileg csak saját műveit akarta írni ( Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 157.), ennek azonban ellentmondanak a korai, 1894. július 9-ei bejegyzésű Jókai-művek ( Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 145., 146., 147. f.). A kötet négy részből áll, a különböző bejegyzések sem témájuk, sem műfajuk, sem keletkezési idejük szempontjából nem különülnek el. A Fehér könyv   eredetéről, tartalmáról, sajátos szerkezeti beosztásáról és recepciójáról lásd Szilágyi Péter, "Az íróvá válás dokumentuma, avagy Móricz Zsigmond Fehér könyve", Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 48, 4. sz. (2013): 38–47.
 
/o:mzs-lev.tei.3/PKEL_M._129_a   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.3/PKEL_M._129_b   X (Close panel)
image