Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Ur
Szász Károly
!  
  A szomszéd szobában a ravatal. Nincs már
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám.
n
Jegyzet 1902. február 8-án meghalt
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
. Forrás: Pallagi Gyula gyászjelentése, 1903. 02. 08., PIM Kisnyomtatványtár, Any.1833, hozzáférés: 2018.09.04, .
 
 
Nagyságod
Szász Károly
szerette őt, mint ő szerette
Nagyságodat
Szász Károly
.  
  A halálos ágyon örökségül hagyta rám két kicsi .  
  És örökségül hagyott rám sok tisztet.  
  Micsoda ember volt.  
  Egy valódi hős.  
  Nagyságos
uram
Szász Károly
, a kit ő ugy szeretett az méltó arra, hogy én sirva kérjek most bocsánatot tőle, hogy úgy megbántottam.  
  Most itt, kijelentve, hogy soha nem volt sértő szándékom
Nagyságoddal
Szász Károly
szemben, – szívből bocsánatot kérek.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Szász Károly
Szász Károly
kapcsolata 1902-ben megszakadt.
Móricz
Móricz Zsigmond
Reviczky-tanulmánya   körüli szerzői-szerkesztői nézeteltérésekről lásd a
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1902. április 30-án, 1902. május 26-án, 1902. május 30-án, 1902. június 3-án, valamint 1902. június 8-án írott
Szász Károlyhoz
Szász Károly
címzett leveleit. Jelen levél a kapcsolat újrafelvételének első dokumentuma.
 
  Ha erőm lesz rá, megirom az életrajzát.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyuláról
Pallagi Gyula
szóló életrajza nem készült el.
Nem ismerte őt ugy senki, mint én. Ugy szeretett mint az édes fiát, a legjobb barátját, mint a szerelmesét.  
  És ő olyan ember volt, hogy ezrek lelkesedhetnek az ő példáján.  
  És én ugy próbálom megirni, a hogy tudom.  
  Nem közölne
Nagyságod
Szász Károly
az Urániában vagy egy ivnyi czikket róla, melyben filozofiai szemmel vizsgálva általános érdekű szempontból vizsgálnám a jellemét.
n
Jegyzet
Szász
Szász Károly
az Urániában nekrológot közölt
Pallagi Gyuláról
Pallagi Gyula
. Lásd: –ly [Szász Károly], "Pallagi Gyula", Uránia 4 (1903): 140–141.
 
  Bocsánatot kérek az írásomért, de alig vagyok ura magamnak.  
  Gyászjelentést küldtem, remélem méltóztatott megkapni. Én egy darabig itt tartózkodom, az iratait átvizsgálni.  
  Két óra múlva már nincs
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám e földön!  
  Pihenjen békével!  
  Maradok
Nagyságod
Szász Károly
tisztelője  
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kisujsz
Kisújszállás
. 1903. febr. 9.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image