Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  úrnak
Kispest
Kispest
.  
 
Törölt
«
Kisújszállás
Kisújszállás
»
 
 
Tek. Özv.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes Özvegy
Pallagi Gyuláné
Szilágyi Julianna
úrasszonynál.  
 
Jász-N. Kún-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
megye  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bp
Budapest
. 903, I. 10.  
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Szegény
Gyula
Pallagi Gyula
halála máz nélkül meghatott. Betegségéről csak halála elött néhány nappal értesültem, de reméltem felépülését. Hiszen ma egy hete még levelet irt nekem a jó lélek!  
  Nem hiányoztam volna temetéséröl, ha egyik kis
fiam
Szász Ferenc
sulyos természetű betegsége – miröl
Szeremleynek
Szeremley Barna
is irtam – ide nem köt. Már öt napja folyton magas láza van a kis emberkének, a nélkül, hogy valami jellegzetes betegség alakult volna ki. De ez az aggodalmat tán még inkább növeli!  
 
Gyulát
Pallagi Gyula
nagyon szerettem, nagyra becsültem, mondhatom: bámultam; s hogy elhagyott minket: szivböl siratom, öszintén gyászolom.  
  Az Ön szava az ö ravatala mellöl jött hozzám, s nem volna bennem emberi érzés, ha válasz nélkül hagynám.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1903. február 9-én írt levelet
Szász Károlynak
Szász Károly
.
Fátyolt vetek a multra.
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
az Urániában megjelent Reviczky-tanulmány   miatt felmerült szerkesztői-szerzői konfliktusra utal, mely
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
bocsánatkérésével végződött. Lásd
Szász Károlynak
Szász Károly
címzett 1903. február 9-levelét és jegyzetét.
 
  Az Uránia szerkesztősége részvéttáviratot küldött az
özvegynek
Szilágyi Julianna
. Méltán; hiszen igazán egyik legbuzgóbb és legérdemesebb munkatársunk volt az elköltözött.  
  Már meg is állapodtunk abban, hogy Krónika cz. rovatunkban – a mácziusi számban – én nekrologot fogok irni
Gyuláról
Pallagi Gyula
, hadd tudják meg olvasóink, kik annyit tanulhattak addig is tőle, hogy valójában mit vesztettünk benne.
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
az Uránia 1903-as évfolyamának márciusi számában közöl "ly" álnéven nekrológot
Pallagi Gyuláról
Pallagi Gyula
. Lásd: –ly [Szász Károly], "Pallagi Gyula", Uránia 4 (1903): 140–141.
 
  A hosszú életrajz nem férne lapunk keretébe; de jó volna, ha megirná Ön,
v
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vagy
el tudná helyezni valahol. Legmegfelelőbb helye a gimnásium értesitöje volna, – oda azonban azt hiszem valamelyik tanártársa fog majd emlékezést irni.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
nekrológját a Kisújszállási Értesítőben
Szeremley Barna
Szeremley Barna
írta meg, illetve a Kisujszállás és vidéke c. hetilap búcsúbeszédét is közölte. Forrás: Szeremley Barna, "Dr. Pallagi Gyula: 1867–1903", in A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1902–1903. tanévről, közzéteszi az igazgatóság, (Kisújszállás: Szekeres József Könyvnyomdája, 1903), 1–22.; Szeremley Barna, "Búcsúbeszéd", Kisujszállás és vidéke 11, 7. sz. (1903): 1–2..
Barla-Szabó Jenő
Barla_Szabó Jenő
,
Pallagi
Pallagi Gyula
kollégája, szintén nekrológot írt ugyanebben a lapban. Lásd: Barla Szabó Jenő, "Dr. Pallagi Gyula", Kisujszállás és vidéke 11, 7. sz. (1903): 1–3.
 
  Isten Önnel! Adja át kérem tiszteletemet a keservesen sujtott
özvegynek
Szilágyi Julianna
, kinek különben sürgönyöztem.  
  Szivélyes üdvözlettel maradok  
  hive  
  legifj.
Szászkároly
Szász Károly
Aláírás
 
  U. i.
Szeremleynek
Szeremley Barna
írtam, hogy ha van alkalmas munkálat
Gyula
Pallagi Gyula
hagyatékában: kiadjuk az
Ur. ban.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Urániában.
Mindenesetre ott van a Hány tünemény van a világon   cz. czikk,
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Hány tünemény van a világon   c. tanulmánya megjelent az Uránia 1903-as évfolyamának márciusi számában. Lásd: Pallagi Gyula, "Hány tünemény van a világon", Uránia 3 (1903): 120–123.
mit
Klupathy
Klupathy Jenő
szerkesztőtársam némi módosítás végett visszaküldött neki. Azt okvetlenül kérjük; a módosítást
Klupathy
Klupathy Jenő
megteszi.  
 
Szász
Szász Károly
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image