Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Tegnapi levelem
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
1903. február 10-én küldött levelére vonatkozik az utalás.
küldése után jutott eszembe, hogy bármily kevés hely áll is rendelkezésemre
Gyula
Pallagi Gyula
életrajzára, egy pár adatra – melyeket nem tudok pontosan – mégis szükségem van még.
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
az Uránia 1903-as évfolyamának márciusi számában közöl "ly" álnéven nekrológot. Lásd: –ly [Szász Károly], "Pallagi Gyula", Uránia 4 (1903): 140–141.
 
  Kérem tehát, közölje velem postafordultával:  
  1. szegény
Gyula
Pallagi Gyula
születési idejét s helyét, –  
  2.
apja
Pallaghy József
(ki ugye papvolt?) mikor halt el, milyen viszonyok közt hagyta hátra családját, –  
  3. hol tanult
Gyula
Pallagi Gyula
, kenyérkeresettel menyiben volt elfoglalva?  
  Irodalmi munkáinak jegyzete meg van nálam, a tavalyi "Értesitő"-ben.
n
Jegyzet Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1901–02. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1902), 57–58.
 
  Fáradozását elöre is köszönve, szivélyesen üdvözlöm, s maradok híve  
 
Bp
Budapest
. 903, II. 11.  
  legifj.
Szászkároly
Szász Károly
Aláírás
 
  U. i. Nem lehetne arczképet kapnom szegény
Gyuláról
Pallagi Gyula
? nagyon szeretném!  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image