Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Én édes
Boldogságom
Holics Janka
!  
  Óh hát van Isten!  
  Hát van Isten?  
  Mikor elvette tőlem azt, a ki kedvesebb volt nekem az életemnél; azt a kinek a halálos ágyánál reszketve imádkoztam, mint a gyermek, hogy tegyen csudát, és hadd feküdjem le az ő helyére, – mert ő százszorta jobb nálam…
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1902. február 8-án bekövetkezett halála nagy veszteség volt az egész család számára.
 
  Mikor összezuzott szivvel még megsiratni se tudtam, még mérni sem a veszteséget…  
  Akkor olyan nem
is
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
álmodott boldogságot zuditott szinte rám, hogy az első perczben inkább megrendülve, mint az örömtől remegve fogadtam.  
  Igaz volna ez?  
  Hát én annyira nem ismertelek?  
  Vajon nem káprázat az egész? Hisz azzal a veszteséggel is ugy vagyok, hogy: tán nem is igaz? Nincs okom rá, hogy most ezzel a nyereséggel szemben is igy tétovázzak?  
  Azt mondtad, ezt a választ nem is lázban, a lázak lázában irtad.  
 
Janka
Holics Janka
!  
  Nyugodt józanésszel, ha lehet, gondold meg, úgy igaz-é?  
  Én rosz vagyok, roszabb mint látszom.  
  Önző, rideg, zárkozott a szivem. Én nem osztozom;
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ezeket a szavakat ("nem osztozom") 1924-ben írt naplójában
Holics Jankának
Holics Janka
tulajdonítja. Lásd: Móricz Zsigmond, Naplók: 1924–1925., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Kiadó, 2010), 216.
én egy gondolatot nem engedek, hogy másnak jusson abból a szeretetből, a mit valakitől várok.  
  És én nem tudok egész szivet adni. Már régen eladtam egy zsarnok démonnak, s nincs rá mód hogy visszanyerjem: a nagy vágyaknak, – amelyek még névtelenek…  
  És a maradék egy jó részét szinte elzálogasitottam, családomnak, a melyet most már
Ő
Pallagi Gyula
helyette is nekem kell szeretnem.  
  Csak egy kicsike van még, a mivel rendelkezem.  
 
Jankám
Holics Janka
!  
  Elég ennyi? Betudod érni egy ilyen morzsával cserébe?  
  Ha igen, – s ha Isten segit én jövő októberre "ember" leszek.  
  Én
Boldogságom
Holics Janka
szeretlek a sírig
Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
  1903. febr. 14.
Kispest
Kispest
.  
 

Útmutató:

Utólag tett datálás:

1903. febr. 14.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image