Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Kispest
Kispest
1903. márc. 7. reggel  
 
II
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
 
Édesem
Holics Janka
, kedvesem, gyöngyvirágom, violám!  
  Az este egy jó hosszu levelet
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
címzett, 1903. március 6-án írott levele ismeretlen.
irtam össze s a végén láttam, hogy semmit arról a sok, sok mondani valóról, a mivel tele vagyok.  
  Egek, hiszen egy mértföld hosszunak kellene lenni annak a papirnak, aki az én rettenő sok nagy dolgaimról számolni akarna.  
  Mi ahhoz
Napoleon
Bonaparte Napoleon
császár minden dicsösége.  
  Lám most is cserálok összevissza, a helyett, hogy –  
  Tehát, –  
  De kezdjük más lapon, mert ez komoly dolog!  
  Tehát én, – "megengedem" – édem, hogy hazamenjen. (Óh zengjek-é dicshimnuszt magamnak ez önfeláldozásért?)  
  De csak egy föltétel alatt:  
  Ha – nyugodt leszel, boldog s – piros, egészséges, aztán  
  2.) Ha világos ruhában jársz.  
  3.) Ha én annyi levelet irhatok, a hányat tudok.  
  4.) Ha annyi választ irsz, ahányat lehet.  
  5.) Ha
édesanyádnak
Szklenár Teréz
– megcsókolod a kezét helyettem.  
  6.) Ha pacsirta leszel a
vashegyi
Szirkvashegy
erdőben ( – boldog
vashegyi
Szirkvashegy
erdő, aki látni fog!)  
  7.) Ha – azt hogy mondjam meg, hogy találjam ki, hogy én, hogy én hogy látlak hamar megint.  
  8.) Ha eszedbe sem jut arra az Emelj fel-re gondolni többet,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Janka
Holics Janka
1903. március 3–7. között írt levelében szereplő versidézet
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
Matildhoz   c. verséből.
hiszen hogy klapáncziára
n
Jegyzet Mesterkélt rímes, rossz vers (német).
változtassam a
Petőfi
Petőfi Sándor
remek ötletét: (nem emlékszem t. i. rá könyvnélkül.) tehát –
Törölt
« szemeidnek ragyogása »
 
 
Törölt
« Ajakadnak mosolya »
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
feltehetően
Csokonai Vitéz Mihály
Csokonai Vitéz Mihály
Tartózkodó kérelem   c. versére utal. Lásd: Csokonai Vitéz Mihály, "Tartózkodó kérelem", in Csokonai Vitéz Mihály, Költemények 1800–1805, kiad. Szilágyi Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002), 230.
 
  nem igy volt, pedig egy egész hosszu vicczet mondtam el ma reggel félálomban neked versben. – Ez nagyon banális két sor itt.  
  tehát nincs a világon több költemény csak ez:  
  Volt
Törölt
« ábránd »
baba
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
világom…
n
Jegyzet Az alábbi idézet
Holics Janka
Holics Janka
verséből származik.
– stb. tán már az is mutatja egy kicsit hogy én soha verset a szivem fölött nem hordtam nap mint nap, csak ezt.  
  Jaj, nincs időm irni, mert rögtön elkésem, akkor aztán olyan görbe szemmel néznek rám  
  a filiszterek paradicsomában hogy mindjárt menyországnak képzelem a poklot is a – büróhoz
n
Jegyzet Hivatalhoz (francia).
képest.  
  A családi arczképünket tegnap kicsentem a szobából, – szeretném megmutatni.  
  13-an vagyunk rajta. S egy már oda, közülök.  
  Nem, csitt!  
  Mért huzta ki azt a sorát?
n
Jegyzet Utalás
Holics Janka
Holics Janka
1903. március 3–7. között keletkezett levelére, amelyben egy sort szándékosan olvashatatlanná tett.
 
  Ugye ujra oda irja?  
  Hamis maga hallja, – hogy ő mindenre felel az én levelemben!  
  Hm! Ne hizelegjen magának ezzel az dücsőséggel, – egyetlenegy iczi-piczi kérdésre se kaptam feleletet vagy talán az öröklét minden idejére szükségünk volna, hogy elmondjuk egymásnak a mondanivalónkat?  
  Szerbusz mézem.  
  Jó? – pczt!
Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image