Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Tek.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
 
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak rokonilag  
 
Kis Pest
Kispest
 
 
Up.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Helyben  
  Hungéry  
  Feladó
Chas Farkas
Farkas Károly
n
Jegyzet
Farkas Károly
Farkas Károly
(1864–1932)
Móricz Bálint
Móricz Bálint
féltestvére,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
nagybátyja. Az 1890-es évek végén vándorolt ki az
Amerikai Egyesült Államokba
Amerikai Egyesült Államok
. Vö. Móricz Virág, Apám regénye (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 19.
 
  Po Box 436  
 
McKeesport Pa
McKeesport
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
McKeesport
McKeesport
1903. márcz. 9.  
  Szeretett kedves Öcsém
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Már régen készüllök hogy a mult évben hozzám intézzet kérdéseidre
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Farkas Károlyhoz
Farkas Károly
írott levelét nem ismerjük.
ugy a hogy töllem lehetséges megfelelek. de kedves
Öcsém
Móricz Zsigmond
bizony csak elmaradt az mindig mert hát mindenütt meg van az embernek a maga terhe.  
  De hát most már nem halogatom tovább,
hald
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
halld
illetve olvasd következőleg  
 
1ször
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Milyen város
McKeesport
McKeesport
?  
  Ez egy rendezett tanácsu város
Newyorktól
New York
Északnyugatnak esik. van körülbelül 30-40 ezer lakosa igen sok üzlet van benne mindenféle üzletek és raktárak vasuti állomás három és a vasut a városon illetve az utczákon vonul végig, de a főbb elem a gyári munkásokból áll temérdek gyára van van vas olvasztó pléh nyujtó vascső csinálló malmai melyeknek átmenetei 28. czoltól lefele egy milliméterig de a bel világa átmérőjét értem ez allatt továbbá petróleum és jég és téglagyárai s több nagyobb üzletei melyekben több női alkalmazottak vannak mint férfiak van két napilap sajtója több bank üzletek van angol német
ref
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
református
templomja több Római
kath
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
katholikus
és görög katholikus köztük egy magyar Római
kath
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
katholikus
templom mely égbe nyuló két tornyával és gyönyörű parókiájával a magyarok büszkeségét képezi s melynek megtekintésére az országos nemzeti Szövetség küldöttje a Magyar zászló hozója
Nagys
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagyságos
Zseni József
Zseny József
n
Jegyzet
Zseny József
Zseny József
(1860–1931) földbirtokos, jogász, a Rákóczi Szövetség alapítója, az Országos Nemzeti Szövetség elnöke. 1902 szeptemberében érkezett az
Amerikai Egyesült Államokba
Amerikai Egyesült Államok
az amerikai magyaroknak ajándékozott országzászlóval.
Zseny
Zseny József
számos amerikai város mellett szeptember 9–10-én
McKeesportba
McKeesport
is ellátogatott, ahol ünnepi istentiszteleten vett részt. Forrás: Szentmiklóssy Géza, szerk., A magyar feltámadás lexikona (Budapest: A Magyar Feltámadás Lexikona Kiadása, 1930), 1148.
Ur is eljött melyet megérkezésekor én fogadtam oly megható beszéddel hogy
Törölt
« hog »
ő is és a nép is hatalmasan megéljenzett engem mint szónokot.  
  Nemzetiségre nézve sokféle nemzetiségü nép lakja legtöbb az angol német horvát tót
Törölt
« t »
és svédek van még Zsidó és más faj nép is magyar is lehet 5- vagy hatszáz összevéve  
  Uri lakos
Törölt
« nem »
külön véve nem igen van ur itt a munkás de különösen a kereskedő nép kórháza iskolája van a városnak melybe felvesznek bár mely nemzetiségű beteget, illetve gyermeket de az iskolába csak angolul és keveset németül tanítanak. Mezeje itt, ugy mint síkság nincs hanem csak hegyek azon erdők vannak ugyan termő földek is a hegyeken de leginkább csak takarmányt kukoriczát és konyhai veteményt termelnek. buza repcze árpa más efajta vetemény itt nem terem hanem más részén az országnak. faluk vannak kissebbek nagyobbak de mindenütt különféle gyárak és szén bányák ez képezi a lakosság fő foglalkozását azok kik mint gazdák szerepelnek legtöbbnyire teheneket tenyésztenek miután a tej igen jövedelmező forrás lovakat is tartanak de ökröt nem lehet látni semerre a mi a mezőre való járást illeti itt nem járunk mezőre mert nincs mező csak hegy.  
  A magyarok életéről következőleg írok: Mint említém lehet körülbelől öt vagy hatszáz szám aránya többnyire gyárakban más része üzletekben dolgozik fizetés gyárban legkisseb egy dollár ötven czent illetve egy nyólczvan 12 órára a munka idő különböző naponta, 8 óra-10 óra leghoszabb 12 óra; ezen felül nincs kötelező idő naponta, mint írám fentebb 1 dollár 80 czent a mi pénzünkbe négy forint ötven
Kr
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Krajcár
és ezen felül három négy dollárt is keres naponta. a megélhetésre elég és ha az ember rendesen dolgozik napról napra, havonta meg takaríthat ötven hatvan forintot vagy többet is. lakás és élés következőleg lakunk bizonyos szobákra osztott fa és tégla házakban a házak több vagy kevessebb szobák egy vagy több család lakik egy házba ugy hogy egy ember a kinek felesége is itt van kibérel négy öt hat szobát berendezi ágyakkal szék és asztalokkal ebbe fogad magános embereket kosztra a kiket akar és a mennyit, ezek fizetnek az ágy takarítás és főzésért a gazdasszonynak három dollárt egy hónapra
Törölt
« ezen »
felyenkint
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fejenként
ezen kivül a havi kosztról könyv van vezetve ezt a hónap végén össze számítják egyenlő arányban ki vetik, egy egy tisztességes gazdaasszony keze allatt vannak 10, 16, esetleg huszan is és ez együtt véve képez egy családot a mi az étel minőségét illeti az reggel tejes kávé délbe vagy egy fél font sült hus, vagy esetleg két három tojásból rántotta, este vacsora marha hús leves tésztával vagy krumplival és hozzá még csuszpájszj sütemény vagy más egyéb ez a gazda asszony ügyességétől függ az élelmiszer ára egy font marha hús 10. esetleg 14. czent egy font disznóhús 12. esetleg 16. czent ötven font tiszta liszt egy dollár husz czent 2 font kávé 15 czent négy font czukor 25 czent tej egy kvart vagy is itcze 8 czent paszuj egy itcze 6
cz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
cent
szilva egy itcze 8. esetleg 10
cz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
cent
vaj egy font 18.
cz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
cent
rizskása 8.-10.
cz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
cent
zsir egy font jó 12.
cz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
cent
szalonna 1 font fehér 14. füstölt 18. sonka fontja 12.
cz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
cent
kolbász 10
cz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
cent
kenyér egy kenyér 2 és negyed font ez 8
cz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
cent
tojás egy tuczat vagyis tizenkettő legolcsóbb 19
cz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
cent
legdrágább 28
cz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
cent
. ital egy itcze pálinka 50 czent egy jó pohár sör 5
cz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
cent
bor az ritka, a mi van sem igen jó egy jobb minőségű itcze bor 15
 [?]
[unclear1]
czent, de legfőbb a sör az van temérdek sok és olcsó a minősége emlékeztet a podheringi sörre az ételre nem mondhatok sem jót sem rosszat, az az hogy mindakettőt, mert az olyan a hogy a gazdaasszony el tudja készíteni vagy jobb vagy rosszabb, bár általába véve nem lehet olyan mint a hazai mert a husnak nincs mindenütt vágó székje csakis nagy városokban sőt van egy nagy társullat mely a világ legnagyobb vágó székjei közzé tartozik és általába véve innen küldik a hust kissebb naggyobb városok és falukba vasuton vagy szekéren de ezek a szállító eszközök
Törölt
« szeg »
jeges szekrények vagy kupék mely is a hust eltartja bár élvezhető állapotba de még sem egészen frissek. és mint irám ez a legfőbb étek a hus. a korhelykedés itt nem igen van oly nagy mértékben mint oda haza, egyszer azért mert a rend is szigorubb másszor a korhely nem dolgozván pénze nincs hitelbe nem adnak harmadszor koldulni sem szabad tehát nincs mire inni, meg esnek azért szombat estéken egy egy társas össze jövetelek vagy vendéglőkbe vagy egy egy tisztességes háznál a hol is sör mellett el el kesergünk vagy vigadunk már mint a hogy jön éjféli tizenkét óráig azon tul csendnek kell lenni mert ha nem a rendőr a saját házából is elviszi a város házára és fizet mint köles. A vasárnapot szigoruan meg kell tartani ezenkívül a karácsonyt és az amerikai nemzeti ünnepeket több ünnep nincs kötelező és a gyár is csak az általam kijelölt ünnep napokon szünetel. de akkor is vannak oly részei melyek nem szünetelhetnek és ekkor a kinek van helybeni temploma az elmegy akinek nincs az megy más falu vagy városba legtöbb pedig elhanyagolja, s később elzüllik
végkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
végképp
. Nekünk Református magyaroknak a kell innen menni a templomba ott van pap és rendes egyház de magyar iskola nincs, ott van egy igen jóravaló
ref
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
református
pap melyel én is baráti viszonyban vagyok neve
Konyha Pál
Konyha Pál
n
Jegyzet
Konyha Pál
Konyha Pál
(1864–1912) lelkész, újságíró, lapszerkesztő.
Pittsburg
Pittsburgh
lelkésze 1902-ben. Forrás: Nagy Csaba, A magyar emigráns irodalom lexikona (Budapest: Argumentum Kiadó–Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, 2000), 546.
Gömör megyéből
Gömör és Kishont vármegye
való és ő hivatalosan vezet rendes egyházat halotti és keresztelési jegyző könyveket. érintkezni csak ugy ha érintkezünk ha mint jó barátok vagy valamely közös czél élésében felkeressük egymást segítésképpen, az összetartás valami nagy de egy megye vagy vidékbeliek szorosabban együtt vannak és kitetszik, de ha magyarság érdekébe kell ugy személyek mint közös czél ugy már nem igen tekint szándékra vagy szemre főre a ki tehet az tesz. Egyletek vannak itt például minden nemzetiségnek van külön egylete de legfőbb a betegsegélyző egylet itt arra van nagy szükség. itt
Mikiszporton
McKeesport
van három magyar
bs
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
betegsegélyző
egylet legrégibb és legerőssebb a Róm
kath
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
katholikus
egylet legalább háromszáz taggal ezen kívül a
Ref
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Református
m
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar
bs
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
betegsegélyző
egylet fiatalabb és kissebb száz harmincz negyven taggal, melynek én is tagja és fő Elnöke vagyok továbbá görög katholikus
bs
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
betegsegélyző
egylet ez vagy negyven ötven taggal. Más egy műkedvelő egylet ez is szép számu a magyarság közt. Már most ezek a
bs
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
betegsegélyző
egyletek tartoznak a szövetkezethez mely halálozás után a hozzá tartozó tagok hátra maradtjainak bizonyos összeget fizet mint például ez a mibe én is tartozom ha meg halok a családom kap nyólcz száz
Törölt
« forin »
dollárt ezért fizetek havi 15 czentet és a halálozás után rám eső fizetést havonként 30. 40 60. czenteket. Más nagyobb és a magyarság által jobban lakott vidék vagy városokba
Törölt
« vannak »
mint például
New York
New York
Filadelfia
Philadephia
Csigágó
Chicago
Bridgeport
Bridgeport
Cleveland
Cleveland
stb. vannak műkedvelői önképzőkör társaskör kaszinó olvasókör stb. egyletek.
csak ugy van könyvtára
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Olvasni a ki szeret és tud olvasgathat idő van rá mert ha ki dolgozza az ember a már általam kijegyzett munka időt azon tul tehet a mit akar! van Három számottevő magyar ujság mely a világi híreket más egyebeket hozza ezen kívül vannak egyházi lapok
Kath
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Katholikus
és Református lapok mely az egyházi híreket közli ezen kívül kínálgatnak bizonyos házalók vallásos és más történeti könyveket, és a ki szeret olvasni néhány czentért szerezhet: A magyar lapoknak a Nevei: első és legnagyobb a Szabadság
n
Jegyzet
Clevelandben
Cleveland
1891-ben,
Kohányi Tihamér
Kohányi Tihamér
(1863–1913) által alapított, magyar nyelvű, szociáldemokrata irányultságú folyóirat. 1948-ban olvadt össze az Amerikai Magyar Népszavával. Forrás: Batári Gyula, "A clevelandi »Szabadság« és alapítója, Kohányi Tihamér", Magyar Könyszemle 107, 1–2. sz. (1991): 291–296.; Vassady, Béla, "Hungarian-American Mutual Aid Associations and their »Official« Newspapers: A Symbiotic Relationship", Hungarian Studies Review 19, 1–2. sz. (1992): 7–27.
ára 2
d
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
50. czent itt az ó hazába küldve 3 dollár egy évre megjelen minden héten csütörtökön. 2dik Az Amerikai Magyar Népszava
n
Jegyzet
New Yorkban
New York
,
Berkó D. Géza
Berkó D. Géza
által, 1899-ben alapított, magyar nyelvű, szociáldemokrata folyóirat. Forrás: Batári Gyula, "Az amerikai magyar kivándorlók sajtójának kialakulása", Magyar Könyszemle 103, 3. sz. (1987): 206–216.
ára 2
d
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
50
cz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
cent
megjelen minden héten szerdán és szombaton. 3.dik Hírmondó
n
Jegyzet A Magyar Hírmondó a
Clevelandben
Cleveland
kiadott, 1900-ban alapított folyóirat. Szerkesztette dr.
Baracs Henrik
Baracs Henrik
. Forrás: Vassady, Béla, "Hungarian-American Mutual Aid Associations and their »Official« Newspapers: A Symbiotic Relationship", Hungarian Studies Review 19, 1–2. sz. (1992): 7–27.
ára 2
doll
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
, hetenkint egyszer, ezek világi lapok, ezen kívül A. Reformátusok lapja.
n
Jegyzet Az Amerikai Magyar Reformátusok Lapja Lancasterben, Pennsylvaniában, 1899-ben alapított hetilap. Forrás: Kovács Ilona, "Az amerikai magyar egyházi kiadványok", A magyar művelődés és a kereszténység III., szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit és Sárközy Péter, Hungarológiai Kongresszusok 9 (Budapest–Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Rt, 1998), 1868–1891.
szép és jó lap hetenként egyszer. ára 2 dollár.
Kath
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Katholikus
lap Magyarok Csillaga
n
Jegyzet
McKeesportban
McKeesport
, 1900-ban alapította
Kovács Kálmán
Kovács Kálmán
, vallási tematikájú folyóirat. Forrás: Kovács Ilona, "Az amerikai magyar egyházi kiadványok", A magyar művelődés és a kereszténység III., szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit és Sárközy Péter, Hungarológiai Kongresszusok 9 (Budapest–Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Rt, 1998), 1868–1891.
hetenkint egyszer. Magyarok Vasárnapja
n
Jegyzet A Katolikus Magyarok Vasárnapja, Clevelandben, Ohióban alapított katolikus folyóirat. Forrás: Kovács Ilona, "Az amerikai magyar egyházi kiadványok", A magyar művelődés és a kereszténység III., szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit és Sárközy Péter, Hungarológiai Kongresszusok 9 (Budapest–Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Rt, 1998), 1868–1891.
hetenkint egyszer áruk 1 dollár egy évre ezek egyházi vallási lapok. a hazáról sokféle
képen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
képpen
beszélnek, sok panaszkodik ellene míg mások dicsérik de általába véve mindenki vágyik haza csak a megélhetés volna othon jobb. az az hogy csak othon volna ugy pénz kereset mint itt. hazafias ünnepeket itt nem igen tartanak leg inkább Márczius 15dikét a nagyobb kolóniák. Most ugyan a mult évben tartottunk kettőt. a Nemzeti Zászló fogadását
New Yorkba
New York
és
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
szobra leleplezését
Clevelandba
Cleveland
, melyre ezrével gyülekeztek a magyarok mindenfelől egész
Amerikából
Amerikai Egyesült Államok
melyen én magam is jelen voltam mint egyletem küldöttje. Mint írám vágyni vágyik az ember haza; de azért akad sok ki végleg itt marad, megpolgárosítja magát elsajátítja az itteni angol nyelvet hát jól van dolga adót itt is fizet csak hogy nem anyit mint othon én például fizetek 2
d
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
29 czentet egy évre 1
doll
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
11. czent fej adót 1
d
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
18 czent iskola adót van a kinek saját háza van, az a ház érték után fizet például ezernyolcszáz kétezer dolláros házért tizenöt husz forint a víz adóval eggyütt mert a víz a várostól van. az itteni lakosokkal muszáj jó lábon lenni mert a törvény roppant szigoru legkissebb csetepaté esik jelen a rendőr és viszi az embert ott pedig aztán fizetni kell, de különben is más nemzetekkel csak meg volnánk, de a tót és horváth ez haragszik igen a magyarra ezek aztán ugy ártanak a hogy tudnak a magyarnak. A
ben szülött
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bennszülött
angol pedig még nem igen tudja meg különböztetni a magyart más nemzettől és igy sok rosz más nemzet által elkövetett hiba a magyarok rovására tudódik be. Különben mint munkást szeretik csak az a hátrányunk hogy az itteni nyelvet nehezen fogjuk fel, mert nagyon kevés magyar van a ki más nyelvet birjon mint anya nyelvit, ezen pedig nehezen boldogul oly egyének kik különösen német birnak vagy másat a magyaron kivül kapnak jó alkalmazásokat. Egyéb iránt most már kezdik becsülni jobban a magyarokat mert ha van egy egy egyleti mozgalom vagy bál részt vesznek benne a ben szülött népek is, és még az is hátrány hogy a tótok horvátok is hungérieknek mondják magokat; és a magyar is az ittenieknek hungeri  
  Most pedig már kedves
öcsém
Móricz Zsigmond
a rám vonatkozó kérdésekre felelek.  
  Én hogy élek? dolgozom itt egy vascső gyárba már négy éve mindig egy helyen és egy munkába ámbár az egészségem többször változó de ha egészséges vagyok elvégzem a rám bízott munkát pontosan és jól, és így szeretnek feljebb valóim. a munkám a már össze forrasztott csövet a mesterek felvágják kiszabott hosszura vagy rövidre mert forasztanak 22
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
hosszu csövet is és ki véknyabb ki vastagabb ezt felvágják a melyikre szükséges
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
vágnak ezt én át nézem jó e és erős víznyomással kipróbállom a melyik kiálja a próbát azt a kirendelt helyre rakom mint jó csövet fel irom táblára
Törölt
« és »
a mi rosz visza hányom azt ismét át forasztják és a felügyelőnek beszámolok ugy a jó mint a rosz csövek és dolgozom egy héten nappal 10 órát más héten éljel 12 órát nappalra kapok egy
doll
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
ötvenöt czentet illetve egy
d
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
85 czentet, a gyár igen nagy sok ember dolgozik benne, de azért rend van mindenkinek ki van adva
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
a munkája és végzi más munkájába kontárkodni nem szabad a ki nem tud valamit kérdi a felügyelőt és utba igazítja a ki nem tanul vagy tunya azt elbocsátják a jó munkást megbecsülik és munkát adnak neki míg bir dolgozni. Mint irám dolgozok a gyárba ha hazamegyek eszek és olvasgatok vagy pedig az egylet ügyeit rendezem mert mint emlitém most elnöke vagyok tagtársaim szeretnek mert pontos vagyok a hivatalomba és az egyletnek javát munkálom, bár fizetni nem fizetnek egy tisztviselőnek sem csak tiszteletbeli hivatal jövedelmem általába véve beleértve most már a
feleségem
Kósa Borbála
keresetét is így oszlik meg én keresek ha egészséges vagyok 40–44. dollárt.
Borcsa
Kósa Borbála
keres 36–40-dollárt ez össze véve 70-80
doll
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
ebből havi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
a családdal együtt 10. 12.
doll
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
ház rend
 [?]
[unclear1]
négy szobáért 13
d
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
s én átlag véve 3–4
doll
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
italra is elmegy 3-4
doll
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
havonként
Törölt
« a több »
na meg ruhára 3–4 általába a többi meg marad. szóval 40-50
doll
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
marad havonként még
Borcsa
Kósa Borbála
ki nem jött magam 20–25
doll
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollár
marasztottam, de azért még le tevő pénzünk még ma sincs mert mikor kijöttem ezelőtt 4 évvel othon maradt 600
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
adósság kijött
Borcsa
Kósa Borbála
elsőbe belekerült 160
frtba
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintba
a berendezés 160 dollárba, házbérrend 2 évig 12 dollárjával 284. dollár, haza ment
Borcsa
Kósa Borbála
haza meneti költség 75 dollár haza vitt költőpénzt 85
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
míg othon vólt haza küldtem neki 105
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
most ismét kijöttek bele kerültek 232
frtba
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintba
itt be vásároltam butort 167
 [?]
[unclear1]
dollár értékűt tehát ide jövetelem óta más mellékes kiadásaimon kívül két ezer nyolcszázhatvanhét forint és ötven krajczár volt a kiadásom, ebből ma még tartozom 500 forinttal itt helyben a mi 200 dollár de ha a jó Isten egészséget adna mind a kettőnknek ezt csak
négy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hónap alatt ki keresnénk még egyet kihagytam itt született egy kis gyermekünk annak a születése meghalván eltemettetése be került vagy 63. dollárba meg mig
Borcsa
Kósa Borbála
nagy beteg vólt a gyógyíttatása 20 dollárba hát más ha össze számoljuk a be vételt a kiadással nyereségem nekem sincs a kijövetelből ha csak ezután nem lesz. már most szóllok egyik emberről ki othon tisztességes állást foglalt mint gépész kijött adósság nélkül nem ugy dolgozik mint gépész hanem mint más munkás ez a mit keres adósságba nem kell magánosan van az egy év alatt meg takarit 600tól 700
frtig
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintig
ezen kivül tisztességesen él persze a családját nélkülözi és más esetek is vannak ilyenek de már most hozzá teszem hogy vannak oly emberek és számosan hogy kijövén alig keresnek annyit
egy év alatt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hogy uti költségeiket és kosztjaikat fedezzék, tehát véleményem szerint ha össze eggyeztetjük a jót a rosszabbik oldalával alig nyomja le a mérleget a jó de még is lenyomja mert munka itt jobban van általában és sok ember saját hibája vagy hanyagsága miatt nem dolgozik, tehát károsnak még sem mondható sok embernek a kijövetele a mi szellemileg érthető az csak annyiban káros hogy itt szabadabb az ember nem nyomja anyi teher tehát ha vissza megy nehezen veszi az othoniakat, erkölcstelenség dolgában sem igen süjjed mert a törvény szigora folytán nem mer az ember erkölcstelenségeket művelni, vallásában sem igen marad mert az isten figyelmeztető ujjai minden nap felyünk felett lebeg a szerencsétlenségek által mert alig van nap hogy hogy ember éltet ne követelne az itteni munka ma itt holnap ott és mi után több ember mint nem haza vágyik egy egy szerencsétlenség látása vagy hallása ugy ugy megrendíti hogy ha templomba nem is mehet rendesen de ott és ugy fohászkodik istenhez a hol és a hogy teheti. hogy én víg kedélyű vagyok e azt nem mondhatom annyi viszontagság után és
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
a hazai vágy
 [?]
[unclear1]
nem engednek vígnak lenni, de azért nyájas és barátságos vagyok ugy a családom mint más embertársaimhoz miét is szeretnek mások is engem. hogy szeretem e itt az életet azt nem mondhatom mert igen vágyom haza de miután önérzetes vagyok nem engedi önérzetem hogy haza menvén ott kezdjem a hol elhagytam négy évvel ezelőtt tehát próbáltam ha a jó isten megsegitene valamire; hazai notákat igen is dalolunk vagy bálokba lakodalmakba a czigány muzsikás csak is azt huzza  
  Ami az itteni élet szeretetét illeti: az aki rendesen dolgozik egéssége van jobban meg van elégedve mint othon mert hiszen több is a jövedelme illetve
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
az életének. hogy szívesen veszi é a benszülött nép a bevándorlókat. az nem mondhatom a munkaadók igen mert olcsóbban dolgoztathat, de a munkások nem mert ők azt tartják hogy ha nem volna annyi munkás drágábban dolgozhatnának bár ők az irány adók mert ellene nem dolgozhatnak az uj bevándorlók egyébb iránt ellenségeskedés nincs hanem az tény hogy bármiféle nemzetnek is a hazai viseletét el kell hagyni és az itteni viseletet gyakorolni ellenkezőleg guny tárgy az ember a viselet olyan mint az arczképemen látható szóval ide haza a házon belül lehet gyakorolni a hazai szokást de kivül már nem érdemes. hogy én mit olvasok ithon tudod kedves öcsém, hogy szenvedélyes olvasó voltam mindig hát olvasmányra sokat költök járatok három lapot a Szabadság, Népszava és Reformátusok lapját kettő világi egy egyházi lap. ezen kívül van három szép ima könyvem és bibliám egypár szép regényem is melyek bekötve
 [?]
[unclear1]
pénzt érnek de csak a ki szereti
anak
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
annak
 
  Most pedig már kedves Öcsém
Zsiga
Móricz Zsigmond
bár ha sokkára is de kérésednek eleget tettem kérdéseidre a hogy tőllem mint tanulatlan embertől tellett megfeleltem; ha talán várakozásodnak nem felelnek meg a feleletek bocsánatot kérek tőlled és most már tudatva veled hogy egésségi állapotunk Istennek hála tűrhető, azon óhalytással bocsátom levelem utra hogy a jó Isten adjon neked jó szerencsét gyors előhaladást erőt egésséget ki tűzött pályádon. Kivánom hogy
Édes apádat
Móricz Bálint
mint kedves testvéremet vele együtt
édes anyádat
Pallagi Erzsébet
s továbbá kedves testvéreidet
Laczi
Pallagi László
Józsi
Pallagi József
Gyula
Pallagi Gyula
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
ekkor már nem él, azonban
Farkas Károly
Farkas Károly
ekkor még feltehetően nem tudott a haláláról.
bátyáidat kedves családjaikkal egyetemben
Nagy Anyádat
Nyilas Katalin
ha él még a jó Isten tartsa meg jó egésségben árassza rátok s rájok bőv áldását hogy ha ugy tetszik az ur ő felségének hogy még haza vezérel minket is jó egésségben és jó békességben láthassuk meg egymást.  
  Isten áldjon benneteket maradunk hű s szerető  
 
testvéretek
Aláírás
 
 
Károly
Farkas Károly
Aláírás
és
családom
Aláírás
 
  csak egy bánt
Amerikába
Amerikai Egyesült Államok
.  
  Az hogy a fiam kint van és ittmarad tudatlanul pedig másképp számítottam vele.  
  Még arra kérlek kedves
öcsém
Móricz Zsigmond
hogy ha levelet küldök ne hagyd válaszolatlanul küldtem Ujságot nem válaszoltál küldtem karácsonyra levelet arra sem ez nem szép tőlled  
  Ha pedig levelet irok akármikor
 [?]
[unclear1]
így czímezd  
 
Farkas Károly
Farkas Károly
 
  Po Box 436
McKeesport
McKeesport
Pa  
  Megjegyzem kedves
öcsém
Móricz Zsigmond
hogy a kérdéseidet azért küldtem visza hogy átnézvén a kérdést inkább átértheted hogy
miképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
miképpen
feleltem meg reá  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1903. márcz 24.
 
45.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image