Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Kispest
Kispest
1903. márc. 13.  
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Szeretnék ott lenni nálad, – szeretnék felüdülni nálad. Mert ez a démon, ez a vámpír kiszivja a csontomból a velőt, kiszaritja az agyamat, mint a nyári nap a vizet.  
  Nem ok nélkül vagy féltékeny rá. A Muzsa minden esztendőmből kettőt él ki az életem rovására. Harmincz éves koromra megaggít s elpusztitja az utána való 30-at. Eddig azt mondtam, mit bánom! De most már érzem, hogy van más boldogság is, mint vajudni az alkotás gyönyörében.  
  Szeretnék ott lenni nálad, hogy ezt az én égő fejemet az öledbe hajtsam, hogy átkaroljalak, hogy csókoljalak, és hogy te vizes ruhával borogasd a homlokomat.  
  Óh istenem, micsoda nyomoruság, hogy ilyen hamar megkell fizetni az élvezet árát.  
  Látod, az én életem igy halad: Egy terv gyul az agyamban, az ihlet megszáll, – akkor mint az őrült éj-nap abban élek, csodálatos tisztán látszik előttem egy csomó embernek a lelke, a szíve, a veséje legrejtettebb titkaiig, – s roppant hamar, aránylag, – bevégzem a munkát.  
  De mintha ilyenkor egy pár nap alatt egy hónapi életerő lobogott volna el bennem, – utána tehetetlen, testileg, lelkileg erőtelen vagyok, néha egy hétig, néha kettőig, – sőt hónapokig. Ilyenkor alig élek, s nagyon érzékeny vagyok, minden iránt, a mi bántó!  
  Még nem fejeztem be azt a kis művet   ,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Borura derű. Történet az ötvenes évekből   c. műve, ami a Protestáns Új Képes Naptárban jelent meg 1904-ben. Lásd: Móricz Zsigmond, "Borúra derű: Történet az ötvenes évekből", Protestáns Új Képes Naptár 50 (1904): 58–67.
a min dolgozom,
neked
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, de most csak részletekben adhatom neki a napjaimat, időm javarészét a szolgai munka foglalja le.
n
Jegyzet
Vargha Gyula
Vargha Gyula
1902 őszétől 1903 júliusáig a Statisztikai Hivatalban alkalmazta
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
díjnokként. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 124.
Ezért most furcsább a helyzetem, mint máskor. Olyan rémület-fáradtsági órák érnek utól. De ez elmulik, mert – dolgozni kell. Óh csak be tudnám fejezni már. Lehet, hogy ma este kész lesz, lehet hogy egy betűt se irok. Ki tudná? Ez nem ugy van, mint a mesterséges munka, a mit órára ki lehet szabni, mit végezzen az ember. Mert ki tudna rám parancsolni, hogy – "Most
 [?]
[unclear1]
, három óra hosszáig, folyvást kaczagtató jó ötleteid legyenek!"  
  Tegnapelőtt voltak. Mert akkor láttalak!  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
n
Jegyzet A levél folytatása hiányzik, a fólió elveszett vagy lappang.
hanem az hogy már alig birom
 [?]
[unclear1]
. Ha utolér az "esős évszak" akkor várhatom, hogy valaha kedvem legyen hozzá!  
  S ezen fölül, vagyis, még jobban szásszorta, mint ez, az is aggaszt, hogy Te aggódsz. Szeretnék mondani valamit, de mit mondjak? hogy ugy megnyugtathassalak vele, hogy ne ennéd többet ilyen ok miatt magad.  
  Én szeretlek, szeretlek! Szeretelek már akkor, mikor Te még meg se láttál, s szeretnélek még akkor is, ha te már meg se látnál. S volt elég erőm hozzá, hogy teljesen alá rendeljem a magamét a te lényednek. – Ne igy, nincs jogom ezt mondani, – igy inkább: Szinte imádtalak, mindig s nem mertem remélni soha, hogy – remélhetek. Ezért ez volt a nótám: lemondani, lemondani…  
  De ha nem így van! Legyen hálá
Törölt
« s »
az istennek, hogy nem így van. Hát én bennem lehetne kételkedned?  
  Persze én nem értek az udvarias, a gyöngéd, a kellemes társalgás nyelvéhez, tőlem provokálni kell a gyöngéd szót – nem tudom megmutatni a mit érzek…  
  De te megértesz engem.  
  Ugye e meg, most is, mikor ilyen kimerült koponyával beszélek össze vissza?  
  Ugye nem kárhoztatsz? Ugye tudod hogy mennyire szeretlek? Ugye szeretsz? Ugye szabad csókolnom ezerszer téged?
Zsigád
Móricz Zsigmond
.
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image