Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes lelkem
fiam
Móricz Zsigmond
!  
  Családi értesítőt
n
Jegyzet A családi értesítő "valamely egyén családjáról a születési, esketési és halálozási anyakönyvek alapján kiadott együttes kimutatás", amelyet az állami anyakönyvvezető állít ki, s a lekész is ellenjegyez. Forrás: Geisz Antal, "Anyakönyvi ügyek: 13. A családi értesítő", Havi Közlöny 30 (1907): 1249–1256, 1249.
csak ugy kapsz, ha jössz a sorozásra
n
Jegyzet Az 1879-es, 1878-as és 1877-es születésűek fősorozása 1900-ban március 1. és április 30. között történt. Forrás: "1900. évi II. törvénycikk az 1900. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról" Honvédségi Közlöny, 27, 8. sz. (1900): 29. A véderőről szóló VI. törvénycikk előírta, hogy aki 1900-ban betölti 21. életévét, annak számára kötelező a megjelenés, így
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
is meg kellett jelennie a sorozáson. Forrás: "1889. évi VI. törvényczikk a véderőről", Honvédségi Közlöny, 16, 24. sz. (1889):154. Amint ez
Nyilas Gusztáv
Nyilas Gusztáv
Móriczhoz
Móricz Zsigmond
intézett 1900. április 1-i leveléből kiderül,
Móriczot
Móricz Zsigmond
1900. április 24-én
Fehérgyarmaton
Fehérgyarmat
sorozták. Mivel főgimnáziumot végzett, a kötelezettség egy év tényleges szolgálatot jelentett számára. A szolgálati idő azoknak, akiket január 1. és október 1. között soroztak be, az állományba vétel napjával, azaz október 1-jével kezdődött, és a kötelezettség utolsó évéig, december 31-ig tartott. Forrás: "1889. évi VI. törvényczikk a véderőről", Honvédségi Közlöny, 16, 24. sz. (1889):160, 155.
ki szálasz
Szerencsen
Szerencs
, ki mégy
Tügyre
Pthrügy
a paphoz, ott kiveszed, aztán
patakon
Sárospatak
ujra kiszálasz, ott is rá íratsz a pappal. Én írtam
Nyilas G
Nyilas Gusztáv
,
n
Jegyzet
Nyilas Gusztáv
Nyilas Gusztáv
(1866–1938)
tiszacsécsei
Tiszacsécse
földbirtokos, gazda,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
másodnagybátyja.
Pallagi Erzsébet
Pallagi Erzsébet
nagybátyjának,
Nyilas Istvánnak
Nyilas István
, és
Komáromi Juliannának
Komáromi Julianna
, a gazdag
csécsei
Tiszacsécse
parasztlánynak a fia. Testvérével,
Kálmánnal
Nyilas Kálmán
Csécse
Tiszacsécse
legnagyobb gazdáinak számítottak.
Móricz
Móricz Zsigmond
Életem regénye   c. munkájában írt róluk: Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 10, 55.
hogy küldje
onnan
Tiszacsécse
, nem tudom megteszi e, ha nem, akkor még ott is kell tisztelegned.
n
Jegyzet
Nyilas Gusztáv
Nyilas Gusztáv
1900. április 1-i levelében arról értesíti
Móriczot
Móricz Zsigmond
, hogy a keresztlevelet már elküldte
Móricz Bálintnak
Móricz Bálint
.
Tehát ugy jöjj el, hogy mind ez kiteljen az idődből. Azt hiszem itt lesz
Csécséről
Tiszacsécse
akkorra.  
  De én ugy emlékszem hogy küldtünk mi nektek tavaly vagyis az összel
Debrecenbe
Debrecen
családi értesítőt, nem tudnád e megszerezni most azt.  
  A leveledre
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Erzsébetnek
Pallagi Erzsébet
szóló 1900. március 1. előtti levelét nem ismerjük.
meg azt írom hogy nem olyan az ördög amilyennek festik.
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
tüntette fel
Dezsőt
Móricz Dezső
kedvezőtlen színben
Móricz Zsigmondhoz
Móricz Zsigmond
írt 1900. február 23-i levelében.
Dezső
Móricz Dezső
csak akkor huzza össze a szemét ha
pista
Móricz István
ellenkedik vele, jó fiú ő nagyon ott van egyedül
Jesztreben
Jesztreb
egy nagy házba. A három divány meg olyan, hogy a három se ér egyet.
Apa
Móricz Bálint
vette meg az ottani volt papnak, egy nehány darab butorát, nyolcz darabot 17 forintért, csak tréfa lehetett a mit ő róla írt neked. Ma délután elküldtem hozzá
Károlyt
Móricz Károly
n
Jegyzet
Móricz Károly
Móricz Károly
(1889–1978) építészmérnök.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
legfiatalabb öccse, ikertestvére
Móricz Sándor
Móricz Sándor
. Felesége
Mikosevich Edit
Mikosevich Edit
. Házasságukból három gyermekük született:
Ágnes
Móricz Ágnes
és
Judit
Móricz Judit
, a harmadik gyermek nevét nem ismerjük. 1923-ban Erdélybe költözött, a család
Tordán
Torda
élt nagy szegénységben. 1932-ben települt vissza
Budapestre
Budapest
,
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerzett számára statisztikai munkát. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 259, 854.
meg
Sándort
Móricz Sándor
n
Jegyzet
Móricz Sándor
Móricz Sándor
(1889–1933) építész.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
legfiatalabb öccse, ikertestvére
Móricz Károly
Móricz Károly
. A Tanácsköztársaság alatt tanúsított magatartása miatt 1930-ig
Vácon
Vác
töltötte börtönbüntetését.
Móricz
Móricz Zsigmond
támogatta, sőt több ízben levelezett ügyvédjével felmentése érdekében. Első feleségétől egy fia született,
Móricz István
Móricz István
, másodszor 1931-ben nősült. 1933-ban motorbalesetben halt meg. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1924–1925., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Kiadó 2004 Kft., 2010), 824.; Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 104–108, 283–284, 296– 300, 855.
ott leszenek a héten.  
  Ha jössz írd meg mikor menjen érted
apád
Móricz Bálint
Ujhelybe
Sátoraljaújhely
, mert van lovunk. Csak ugy vigyázz, hogy biztosan számíts mindennel.  
  Isten veled csókolunk
anyád
Pallagi Erzsébet
Aláírás
.  
  Márt. 1.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1900
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image