Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Gyász hirt irok most, de ez magamról szóll.  
  Tönkre vagyok téve erkölcsileg, becsűletileg, anyagilag egész életemre. Nincs az istennek olyan ereje, melylyel ki tudjon huzni a hínárból. Becsületemet adtam hamisan megeskűdtem hamisan. Na de elmondom az egészet.  
  Mint tudod mi is beleelegyedtünk ebbe a thesisdologba. Még míg szegény
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyám élt, addig gyakran feljártam az irodába, és kétszer pecsétet nyomtam le egy-egy papírra és odaadtam a fiuknak, akik természetesen elküldtek ennek a gazember hamisitónak. Valószínű, hogy az
Törölt
« t »
megcsináltatta a pecsétnyomót hozzá. A mikor
Törölt
« utó »
másodszor csinálta a pecsétet véletlenül ott volt
Lovas Sanyi
Lovas Sándor
is, aki elmondta,
Törölt
« hog »
Juliska
Szilágyi Julianna
Néninek meg az anyjának a temetés óta.
Juliska
Szilágyi Julianna
Néni megrémült, és azt mondta
Szeremleynek
Szeremley Barna
, hogy vigyázzon ránk mert miért miért nem egy pecsét nyomót csináltattunk, és
Törölt
« mig »
hogy a
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyám emlékét tönkre ne tegyük.
Szeremlei
Szeremley Barna
hivatott engem magához de én azt mondam, "Becsületemre mondom, hogy az én tudtom és beleegyezésemmel pecsétet töllem soha egy fiu sem kapott"
Szeremlei
Szeremley Barna
látszólag akkor belenyugodott, de most, hogy
Dóczi
Dóczi
elment elkezdte
Tőkést
Tőkés
és
Balassát
Balassa
nyaggatni, akik mindent megmondtak, azt is hogy én adtam pecsétet. De amint mondja nem tudta elhinni és elment , felnyittatta vele a ládáját s kikutatta
Törölt
« tott »
a ládát és megtalálta az én levelemet amit neki irtam hogy "itt küldöm a pecsétet most többet nem küldök, de ha még kell veszek le" (Ezt a levelet a
Törölt
« na »
karácsoni vacatióban irtam.)  
  Most tehát elhivatott a lakására és ezt mondta "
Dezső
Móricz Dezső
, amiről a múltkor beszéltünk rosszul ütött ki
 [?]
[unclear1]
maga ezt meg ezt mondta! Állitja még most is? Igen! hátha a saját irását mutatom meg? Még akkor is!
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
"
 
  Én szerencsétlen nem tudtam, hogy elvette a levelemet és csupán azért, hogy az osztályt megmentsem, tönkre tettem magam.  
 
Szeremlei
Szeremley Barna
tartott egy hosszu predicatiót s én mindent bevallottam amit tudtam. De ő persze most már jogosan nem hisz semmit azt mondta ennyit ö is tud, beszéljek még többet! de ha nem tudok! Igy aztán megigérte, hogy ha még többet is nem vallok, nem teszem be a lábomat az egyetem kapuján.  
  Hát kellett ez nekem?  
  De végig hallgatni azt a beszédet amit
Sz
Szeremley Barna
tartott!  
  Igy aztán nincs egyébb hátra, mint hogy itt hagyjam az iskolát, éppen 6 héttel az osztályvizsga előtt!  
  Azt hiszem legjobb lenne főbe lőni magam. Ugye?  
  Ugy sincs már becsületem, feláldoztam az osztályért.  
  De hogy én itt többet órára nem megyek az bizonyos.  
  Ha csak teheted kűldj mindjárt valamennyi pénzt, hadd fizessem ki az adósságomat
Karácsony
Karácson Béla
és
Szeremleinek
Szeremley Barna
4
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint.
 
  Pedig már beiratták a ta
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
rok
Zsákát
Zsáka
legationak Husvétra
n
Jegyzet A legáció (latin) a református egyház intézménye volt. A három fő ünnepre (karácsonyra, húsvétra, pünkösdre) az egyes egyházakba hittanhallgatókat, kollégiumi növendékeket küldtek ki prédikálni. A szolgálatukért kapott adományok korábban az iskolákat, a későbbiekben a legátusokat illették. Forrás: A Pallas nagy lexikona, 18 köt. (Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1893–1900), 11:332.
30
frtos
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintos
ünnep.  
  Isten veled Csókol  
  sirig szerető testvéred
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
  ki ugyan már nem érdemli meg ezt a nevet.  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
1903 Márcz 14.  
 
SzeremleinekKOHA_AUTH:153480 semmi esetre se irj, ugy is csak rontana a dolgomon.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
(Csak a válaszodat várom meg, akár küldesz pénzt akár nem kedden megyek, hogy hová még nem tudom).
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image