Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Mélyen tisztelt Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Itt küldöm az 1848   -ról irott kritikát.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Barang
Krisztinkovich Endre
az 1848-1849 A magyar szabadságharc története   c. könyvéről írt recenziót.
Még mindig nagyon nehezen megy, feszűlt figyelemmel belemerűlnöm valami témába, – még mindig eleven s fájdalmas a gyász keserűsége,
n
Jegyzet Utalás
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
nagybátyja,
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1903. február 8-án bekövetkezett halálára.
– ezért nem tudtam eddig ezt a kis vázlatot sem összeállítani.  
  Ez a téma nagyon megkapott, szinte kedvem lett volna valami értekezés-félét irni arról, – milyen a gyermek-olvasó, s milyen legyen az irodalmuk.  
  Én azt hiszem, hogy most, mikor a gyermek-irodalom szinte bu
Törölt
« j »
rjánzik a nagy gazdagodásban, helye van, ha pl. az Uránia tisztázni igyekszik azokat a vezérelveket, a
Törölt
« k »
miknek itt
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
uralkodniok kell.  
  Ezért voltam bátor, szorosan vett könyvkritika helyett megkisérelni, hogy a gyermek és az iró viszonyát, kivált tudományos műveknél, – szembeállítsam.
n
Jegyzet A kritika Barang: 1848–1849. A magyar szabadságharc története   címmel az Uránia 1903-as évfolyámának negyedik számában jelent meg. Lásd: m. zs. [Móricz Zsigmond], "Barang: 1848–1849: A magyar szabadságharcz története", Uránia 4 (1903): 190–191.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ebben a művében értekezik elsőként a gyermekeknek szóló irodalomról.
 
  A könyvről, e miat, nincs hely, hogy sokat mondjon a czikk, – de
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
ugy tartom, az nem nagy baj erre a könyvre nézve.  
  Sok baja van, a miről szólani kellene; – én legalább nem vagyok egy véleményen
Baranggal
Krisztinkovics Endre
sok mindenre nézve, s azt hiszem hogy az ő felfogása már egy kicsit sok is a jóból. Méltóztassék pl. megnézni a 193. lapot. A szabadságharcz történetét fejezi be, – ugyan mit tart legutoljára coup de théátre-nak?
n
Jegyzet Színpadi fogás, csattanó (francia).
Azt hogy:  
  "Legyen áldott az ő emlékezete!"  
  Kié? A mi nagy bajnokaink
Törölt
« k »
é? A hőseinké? A magyar nemzeté?  
  Nem: Az
István főherczegé
Habsburg-Lotharingiai István Viktor
.
n
Jegyzet
Habsburg-Lotharingiai István Viktor
Habsburg-Lotharingiai István Viktor
(1817–1867) nádor, főispán, helytartó. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:783.
 
  Hisz legyen áldott, – de ne azon a czimen, hogy ő volt a Megváltónk 1848-ban.  
  És ez csak egy pont.  
  S a mi legfőbb baja, száraz olvasmány.  
  Ezek után megköszönve
Nagyságodnak
Szász Károly
bizalmát, s kérve azt továbbra is, Nagyságos
Asszonyomnak
Both Zsuzsanna
kezét csókolva, maradok tisztelettel  
 
Nagyságod
Szász Károly
alázatosszolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
. 1903. márcz. 18.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image