Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Urnak  
 
Kispest
Kispest
 
  Petőfi u. 70. sz.  
 
(Pest Pilis Solt Kis Kun m)
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
 
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
 
Dezső
Móricz Dezső
bizony nagyon sulyos vétséget követett el
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
1903. március 14-én keltezett levélben írja
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
, hogy az iskola pecsétjét meghamisította.
és növelte azzal is a bajt, hogy velem szemben sokáig nem volt elég őszinte. Az ügy sokfelé ágazó volta, kényes természete, és több tudomásomra jutott
ujabb
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
compromittáló adatok miatt stb nekem lehetetlen
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
vált szük körben, úgyszólván négyszemközt elintéznem a dolgot. Ez idő szerint függőben van az ügy s
Géresi
Géresi Kálmán
n
Jegyzet
Géresi
Géresi Kálmán
(1841–1921) főiskola tanár, történész, tankerületi főigazgató 1896-tól. Forrás: " Géresi Kálmán", in Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:587.
főigazgató Urnak közbejött látogatása miatt így is marad nehány napig, de a jövő hét közepéig azt hiszem eldől.
Dezsőnek
Móricz Dezső
jóakaratúlag azt ajánlottam (s azt ismételhetem most is), ne tegyen semmi elhamarkodott lépést, járjon rendesen az iskolába, várja be a tanárkari döntést. A tanári karból nem hiányzik a jó indulat, sőt sajnáljuk, hogy ilyen szerencsétlen lépésre vetemedtek, – tehát nem lehetetlen, hogy jóra fordúl a dolog. Bizonyosat azonban természetesen egyelőre nem irhatok.  
  A tanári kar engem bízott meg azzal, hogy szegény
Gyuláról
Pallagi Gyula
az év végi értesítőben (a hol arczképét is közölni akarjuk) necrologot írjak. Kérem
Zsigát
Móricz Zsigmond
és Kedves
nagymamáját
Nyilas Katalin
, legyenek szivesek szegény
Gyula
Pallagi Gyula
életrajzát lehetőleg részletesen leirni számomra (kis gyermek korától
Kisujszállásra
Kisújszállás
kerüléséig van különösen szükségem adatokra és dátumokra) s nekem mielőbb elküldeni.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
egy hónap késéssel, 1903. április 16-i válaszában ír
Szeremley Barnának
Szeremley Barna
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
gyermekkoráról.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
nekrológját a Kisújszállási Értesítőben közölte
Szeremley Barna
Szeremley Barna
, illetve búcsúbeszéde is megjelent a Kisujszállás és vidéke c. hetilapban. Lásd: Szeremley Barna, "Dr. Pallagi Gyula: 1867–1903", in A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1902–1903. tanévről, közzéteszi az igazgatóság, (Kisújszállás: Szekeres József Könyvnyomdája, 1903), 1–22.; Szeremley Barna, "Búcsúbeszéd", Kisujszállás és vidéke 11, 7. sz. (1903): 1–2.
 
  Maradtam szíves üdvözlettel.  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
1903. III. 19.  
 
Szeremley Barna
Szeremley Barna
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1903 márcz 19. 38.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image