Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak  
  Petőfi utcza 70.
Kispest
Kispest
 
 
Bp
Budapest
. 903, III. 30.  
  K.
Zs
Móricz Zsigmond
.!  
  A bírálat
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1903. március 18-án írott levelében küldte el az 1848-1849: A magyar szabadságharc története   c. könyv bírálatát.
nagyon jó, – sokkal többet ér, mint maga a könyv   , a mely jóformán még annyi méltatást sem érdemel, mint a mennyiben maga részeltette. Átfutottam azt a könyvet, micsoda száraz, szív- és léleknélküli krónika, mennyivel másképp kellene azt gyermekeknek megirni! De mert nyelvezete elég jó, v mert tisztességes törekvés szülötte: nem
tartottam
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szükség
esnek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a bírálatot kegyetlenebbé tennem, s jóvá is hagytam, ki is szedettem, v ha csak ki nem szorul – a mi a holnapi inspirálásnál dől el – jön is az áprilisi számban.
n
Jegyzet A kritika Barang: 1848–1849. A magyar szabadságharc története   címmel az Uránia 1903-as évfolyámának negyedik számában jelent meg. Lásd: m. zs. [Móricz Zsigmond], "Barang: 1848–1849: A magyar szabadságharcz története", Uránia 4 (1903): 190–191.
 
  Bajza   okvetlenül jön, első cikkül, de csak első fele; folytatása májusban következik.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Bajza nagy polémiái   c. tanulmánya az Uránia 1903-as évfolyamában két részletben jelent meg. Lásd: Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 4 (1903): 145–154; 202–208.
 
  Hogy van a statisztikával? Mivel tölti délutánjait?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a Statisztikai Hivatalban díjtalan számgyakornokként dolgozott.
Szász Károly
Szász Károly
ajánlására
Vargha Gyula
Vargha Gyula
, a Statisztikai Hivatal igazgatója alkalmazta. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 124.
 
  Személyesen üdvözli  
  őszinte híve  
 
Szász Károly
Szász Károly
Aláírás
 
  Apropos! Rendesen az a szokásunk, hogy a könyvismertetések alá csak betűjeleket teszünk; így – utólagos jóváhagyásával – a bírálat alá m. zs. jegyet bigyesztettem a teljes név helyett.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1903 márc 30.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image