Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Mikor lesz szerencsém? Látogasson meg valamelyik délután. Szeretnék önnel közelebbről megismerkedni. Ma otthon leszek 4–7.-ig. Mindenesetre üzenje meg kérem, a mikor jön, nehogy hiába fáradjon.
n
Jegyzet A
Szász Károllyal
Szász Károly
való személyes megismerkedés csak később jöhetett létre;
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1900. október 5-én kelt levelében kéri
Móriczot
Móricz Zsigmond
, hogy keresse fel és "mutassa be magát neki".
 
  Hive  
 
SzászK
Szász Károly
Aláírás
n
Jegyzet Legifjabb
Szász Károly
Szász Károly
(1865–1950) író, drámaíró, kritikus, a jogtudományok doktora. 1888-tól a vallás- és közoktatásügyi minisztérium oktatásügyi szakértője az elnöki osztályban, a felső oktatásról könyvfejezetet írt 1900-ban. 1901 decemberében megkapta a miniszteri osztálytanácsos címet, 1905-től pedig az osztálytanácsosi kinevezést. 1903-tól 1906-ig a vallás- és közoktatásügyi minisztérium elnökségének vezetője, majd az irodalmi és tudományos osztály főnöke volt. 1910-től országgyűlési képviselő. Publikációi többek között a Fővárosi Lapokban, a Vasárnapi Ujságban, a Budapesti Szemlében és az Urániában jelentek meg. Az utóbb említett ismeretterjesztő, tudományos folyóirat nem csak szerzőként, hanem társszerkesztőként is közreműködött 1901-2-ben két éve. 1900-tól az Uránia magyar Tudományos Egyesület titkárává választotta. Szerkesztője volt a Protestáns Naptárnak 1901-2-ben egy évtizede. az Irodalomtörténeti Társaság alelnöke. 1922-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy Társaság tagja, 1917-től a Képviselőház elnöke.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1900 januárjában ír neki először levelet annak hírére, hogy ő lesz az évben az érettségi vizsga kormánybiztosa
Kisújszálláson
Kisujszállás
.
Szász
Szász Károly
Pallagi
Pallagi Gyula
közbenjárása eredményeként kereste fel levelével már 1900 márciusában
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
. A Móricz-szakirodalom mindeddig úgy tudta,
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
csak 1900. augusztus 4-i levelében kéri
Szász Károly
Szász Károly
támogatását jogász és újságíró unokaöccse érdekében. Legifjabb
Szász Károly
Szász Károly
Móricz
Móricz Zsigmond
pályakezdésének alakulásában jelentős szerepet játszott: munka- és publikációs lehetőségeket termtett számára. Forrás: Paál Ferencz, "Legifjabb Szász Károly dr.", Magyar Szalon, 19. évf. 36. köt. (1901–1902): 1: 357–361.; Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 13:440.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:711.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 267., 479.
 
  III. 4. 900  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1900 márc 4
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image