Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Mélyen tisztelt Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Már láttam ma az Urániát és sietek megköszönni azt.
n
Jegyzet Az Uránia 1903. áprilisi számában jelent meg
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Bajza nagy polémiái   című tanulmányának első része. Lásd: Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 4 (1903): 145–154.
Mindig igen szerencsésnek fogom érezni magam, ha az Uránia számára dolgozhatom, és ha
Nagyságod
Szász Károly
óhajt rendelkezni velem, örömmel vállalkoznám pl. a Vidéki actió czimén készülő felolvasások közül akár egy párnak a kidolgozására is.
n
Jegyzet Az Uránia márciusi számában olvasható az a közlemény, miszerint az Egyesület "az Uránia Egyesület vidéki actiója" címmel előadásokat fog rendezni. Forrás: Molnár Viktor, "Az »Uránia« Egyesület vidéki actiója", Uránia 4 (1903): 137–139.
Móricz
Móricz Zsigmond
felolvasásairól, részvételéről nincs adat.
 
  Az irodalomtörténet köréből sok olyan kérdés van a mi
Törölt
« n »
t azt hiszem tudnék megfelelően kidolgozni, s ambiczióm, az nagyon volna hozzá. A művészeteknél is szivesen merülnék bele pl.
Törölt
« az »
akár a
Munkácsi
Munkácsy Mihály
jellemének s művészetének tanulmányozásába s vetitésébe is.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
érdelődése
Munkácsy Mihály
Munkácsy Mihály
művészete iránt a következő években sem szűnt meg. 1910-ben Munkácsy Mihály   életpályáját és festményeinek elemzését népszerű kiadványban foglalta össze. Lásd: Móricz Zsigmond, Munkácsy Mihály, Iparosok olvasótábora 16 (Budapest: Lampel Róbert Könyvkiadó /Wodianer és Fiai/, 1910). Vö.
Mártonffy Márton
Mártonffy Márton
Móricz Zsigmondnak írott 1909. december 3-i levelével és jegyzeteivel.
 
 
Nagyságod
Szász Károly
jóakaratát kérem erre nézve. – A kalendáriumban van-e még szükség kéziratra?
n
Jegyzet A Protestáns Új Képes Naptárban csak egy év múlva jelent meg
Móricz Zsigmondtól
Móricz Zsigmond
írás, a Borura derű. Történet az ötvenes évekből   c. elbeszélés. Lásd: Móricz Zsigmond, "Borúra derű: Történet az ötvenes évekből", Protestáns Új Képes Naptár 50 (1904): 58–67.
 
  Ezek után maradok
Nagyságodnak
Szász Károly
 
  alázatos szolgája  
  igaz tisztelettel  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
. 1903.
Törölt
« »
április. 3.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image