Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
kisasszonynak  
 
Budapest
Budapest
.  
  IX. Márton u. 35/c III. e. 44.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
 
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
jobban van.  
  Csütörtök délután elviszem az Urániát
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az Uránia azon példányát szerette volna megmutatni
Holics Jankának
Holics Janka
, melyben Bajza nagy polémiái   c. tanulmányának első része megjelent. Lásd: Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 4 (1903): 145–154.
s megpróbálom felidézni boldog emlékű iskolai magyar órai hangulatát.  
  Megengedi?  
  Megengedi, hogy bebizonyítsam, hogy az a legédesebb gyönyör, a miért megdolgozik az ember? Azazhogy nem bebizonyitani akarom ezt magának, csak illusztrálni.  
  De ugye lesz fogadó napja akkor? És ugye szentel egy órát a komoly tudománynak?  
  Rajta leszek, hogy unalmas ne legyen "előadásom", mint a professzoroké, a melyet én "utálok mint a kukoricza gölődint." (Helys Kalapácsa   .)
n
Jegyzet Idézet
Petőfi
Petőfi Sándor
A helység kalapácsa   c. művének harmadik énekéből. Petőfi Sándor, "A helység kalapácsa", in Petőfi Sándor, Költeményei: Első kötet: 1842–1845, Petőfi Sándor összes művei 1 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1951), 120–149, 141.
 
  Hála legyen az istennek, és magának, a mai "tusakodásért." Egészen a réginek érzem magam.  
  Hisz akkor minden jól van, magát érdekli a dolog, az én dolgom, – mert ez az én feleletem arra az ominózus 54. kérdésre: (a mire
nem
Gyorsírás
is emlékszem) "Az asszony tudjon is, akarjon is az urával együtt dolgozni, – s együtt élvezni vagy elviselni, a sikert, vagy bukást. Szóval feleség legyen."  
  Hanem ezt persze nem mondhattam meg eddig, – mert rettentő szabatlanul fejezi ki a mit mondani akarna; – de azért sem mert, – mert
t
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
án nem ezt várta maga, ugy hittem, azaz attól féltem.  
  Óh, megértjük mi még egymást! hiszem az istenem.  
  Tehát csütörtökön urániázunk.  
  S addig maradok a maga  
  hüséges
Zsigája
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
. 1903. április 13.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image