Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  kisasszonynak  
 
Bpest
Budapest
.
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes jó
Jankám
Holics Janka
!  
  Fekszem, – de nem nyögdécselek, – csak legfeljebb ugy mint a párja után vágyó galamb.  
  Hogy a nagy erős fogadkozásnak ez a vége. Ez az alattomos influenza ünnep másodnapján, mikor legvígabb voltam, a népligetben hálóba kerített. Hiába, nekem akkor nem volt sem okom, sem jogom a nagy vígságra, – betegem volt itthon. De mikor Maga mellett voltam!  
  S megérdemeltem, hogy megfosszon a mai nap örömeitől, mert akkor este aztán oly jellemezhetetlenül produkáltam extravagáns agyrémlátó énemet.  
  Ugye elfelejtette már?  
  Felejtse el édes és én igérem hogy megjobbultan kelek föl a most átélt lázból.  
  Megint volt lázam! És azt álmodtam, hogy Maga itt van s azt kérdi s a homlokomra tett a kezét:  
  – Jobban van már?  
  – Igen! Mondom rá nagy örömmel, hangosan.  
 
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
meghallotta, odajött s azt kérdi  
  – Jobban vagy már?  
  ¬ Tessék? felelek.  
  Hogy Maga nem jöhetne ki, ha… (kezdem tisztelni nőemancipátiót!) Tegnap láttam volt
Boriskát
Fükő Borbála
, s ő mondott valamit a maguk tegnapelőtti kirándulási kisérletükröl! Éljen a nemes szándék. Én tán
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
abban a perczben delirizáltam magával.  
  Külömben semmi komoly bajom, egy pillanatra való iczi-piczi aggodalomra való sincs magának. Ugye nem is aggódik? Holnap, ha csak lehet (ha t. i. valami közbe nem jön, hogy tovább is itt kelljen feküdnöm.) –
Budáról
Budapest
jövet bátor leszek tisztelegni, ha megengedi. Engedje meg
édes édes édes
[cryptography] Móricz Zsigmond
hogy személyesen átadhassam bocsánatkérő – kézcsókjaimat
Zsiga
Móricz Zsigmond
.
Aláírás
Kispest
Kispest
1903. IV/16.  
  Ez a haszontalan rongy kölyök. E levél vigyori képü átadója. Kinek ezt a két sort fel is olvashatja, – már vissza vitte az Esztike kisasszony professzorát.  
n
Jegyzet Lásd: Pálffy Albert, Esztike kisasszony professzora, 2 köt. (Budapest: Franklin Társulat, 1884).
Móricz
Móricz Zsigmond
szerzői könyvtárában a kötet későbbi, második kiadása ( Pálffy Albert, Esztike kisasszony professzora, bev., szerk. Mikszáth Kálmán, Magyar Regényírók 35 (Budapest: Franklin Társulat, 1904).) található meg.
Most vallotta be, s ezzel romba döntötte pompás okomat, mi czimen küldjem be Magához. De hiába neki menni kell föltétlenül, mert én becsületembe vágó dolognak tartom, hogy Maga a
Tennyson
Alfred Tennyson
Király-Idillek   -jét
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
mellékletként küldte el a kötetet. Lásd: Alfred Tennyson, Király-idyllek, ford. Szász Károly, Olcsó Könyvtár 13 (Budapest: Franklin Társulat, 1876)..
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
szerzői könyvtárában a kötet későbbi kiadása (Alfred Tennyson, Király-idyllek, ford. Szász Károly, Olcsó Könyvtár 28 (Budapest: Franklin Társulat, 1905).) a PIM Könyvtárában található, A 23.707. jelzet alatt.
még ma kezébe kapja!  
  Mellesleg megjegyzem, hogy ez a könyv   gyönyörüség, s engem igen boldoggá tenne, ha ez magának tetszenék. Oly finom, szüzies, bájos, (a bevezetést kivéve,) hogy nem tudok képzelni szebb könyvet, mint ezt a mit Magának adhassak. Még csak anyit, hogy beköttethessem.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1903. ápr. 16.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image