Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak.  
 
Budapest
Budapest
.  
  II. Oszlop u. Statisztikai hiv. V. o.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
 
Épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Éppen
írni akartam Magának, mikor a postás levelét hozta;
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
szóló 1902. április 16-i levele.
csak ma, szerdán délelőtt. És most már nem is tudok mit írni, különben a legtöbbször úgy vagyok, hogy nem tudok, igazabban: nem merek Magának írni! Mert maga
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
olyan szeszélyes mint én és tán mint minden ilyen (– hogyis fejezzem ki magam –?) állapotban leledző teremtése az Istennek. Vagy ha nem szeszély, hát micsoda az a minden ok- és alapnélküli elkedvetlenedés olyan hirtelen és olyan gyakran? – Mondunk egymásnak valami olyat, a mi eddig szokatlan s a mi bántja legtöbbször hiúságunkat, vagy pedig – még gyakrabban – nem mondunk olyat ami inyünkre volna (ezt megint nem fogja érteni, de nem magyarázom meg) és kész a búskomorság. – Irni is azért nem merek, mert félek, hogy olyat irnék, a mivel Magát megbánthatnám. Látja, most sem vagyok képes egészen nyiltan beszélni s az én értelmemben vett őszintének lenni, de a mennyire tőlem telik, mondok egyet-mást:  
  Kifogása van az ellen, hogy én mindig leplezve, hol ritkább, hol sűrűbb fátyol alatt, – de leplezve beszélek s körülirásokba burkolom, amit leírok. Hát ez azért van édes, egyetlen jó
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
(most is elöntött a láz.) mert én nagyon sokszor olyat gondolok, amit félek kimondani azért, mert tőle nagyon elpirulnék, vagy pedig azért, mert attól is félek, hogy maga nagyon szigorúan kritizálna meg engem s attól
Törölt
« is »
irtózom, – annál is inkább, mert, mint tudja, engem igen kevésszer itéltek még el. Ha megigéri, hogy – ha akármit hall tőlem, – nem gondol rólam rosszat és szeretni fog, de végtelenűl!, – akkor, – ha lesz alkalom – mondok magamról valamit. Őszinte leszek. – Most erre, mintha látnám, milyen savanyú, kritizáló arccal mondja: "Hogy keresi, – hogy hogyan tegye magát érdekessé!" Nos, csalódik édes;
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
úgy, mint ahogy tetszelegni nem vágyom,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
úgy érdekes lenni sem – abból az egy indító okból, hogy félek a nevetségessé levéstől is, – de nagyon!  
  És aztán én szoktam néha, gyakran olyan kétségbeesés félébe is esni és pedig – ne mosolyogjon –, igen sok és nagy okom van rá – s ilyenkor nem hiszek semmiben, és senkinek, ilyenkor megbánom azt is, hogy Magának elárultam, hogy szeretem.  
  De ez csak addig tart, míg látom, akkor újra győz az a vágy, hogy Magát el ne veszítsem soha, semmi körülmények között. (Ugy-e ez is őszinteség?)  
  Minden családnak meg van a maga speciális levegője, szelleme, így az enyémnek is. S azt hiszem, Magára
nézve
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
az is
Törölt
« sok befolyással van »
, érdekes, sőt, fontos, hogy ezt a szellemet ismerje (rám – őszintén mondom nem) és azt hiszem, sőt tudom, hogy maga nemcsak nem ismeri családom belső szinezetét, de még csak nem is sejti azt. Ez az egyetlen téma az, a miről még magával soha, soha nem beszéltem; csak felszinét látja homályos üvegen. Vagy ha gondolkodott azon, kik és milyenek lehetnek az én legközelebbi véreim s ha erről magának képet alkotott, egészen biztosan tudom, hogy az a kép hamis és egy kicsit sem hasonlít az igazihoz. Maga írt nekem sokat az
édes anyjáról
Pallagi Erzsébet
, és én ismerem már őt és szeretem, maga szerettette meg – én nem írtam, és nem is fogok, mert nem tudok és nem merek. Maga is féltette azt a levelet, visszavette, úgy-e? miért?
É
Törölt
« n »
z
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Ez
nem bánt engem, mert én meg se irnám soha. De azért ne tartson attól, hogy, ha az a levél itt marad, rosszabb helyen lett volna, mint magánál. – Igazán, szivből, őszintén örülök, hogy
édes anyja
Pallagi Erzsébet
jobban van.
Törölt
« és »
bizonyos lelkifurdalást éreztem hétfőn este. – Érezhetnék mindig lelkifurdalást, ha nem volnék olyan érzéketlen mint a minő vagyok. Hisz én mindent és mindenkit elhanyagoltam már rég óta egyetlen egy vágyért, szenvedélyért, – maga tudja, miért.
Törölt
« E »
A
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
zért is jó lesz már mennem ebből a légkörből. Mennék is, hiszen már szinte űz valami és egy még ezerszer erősebb ösztön fogva tart; nem bírok uralkodni azon fájdalmon amelyik
et
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« eszembe jut »
érzek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, ha arra gondolok, h
Törölt
« a »
o
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
gy még csak hónaponkint sem látom ezután. Pedig ez is puszta önszeretet, szenvedély-kielégités s feláldozása a szentebb, nemesebb érzelmeknek. De azért Maga szeret, úgy-e szeret?  
  Az is bántja Magát, Édes, – és méltán – hogy engem nem érdekel a maga munkája. Hétfőn megmondtam erre vonatkozó feleletemet. Ismétlem ezt most is. Egyrészt nem akarta Maga, hogy érdekeljen, másrészt és
főkép!
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főképp!
nekem az nehéz volt. Mert hisz az én szellemi készletem e részben is oly csekély,
Törölt
« a me »
hogy nem elég arra, hogy én azt a művet megértve, élvezzem. Hisz nekem akkor körülbelül azt a tanulmányt kéne végeznem, mint Magának, mikor azt a munkát készíti. Mert ha a maga előadása értelmes is, – de magas szinvonalon áll, tudományos szinvonalon, s én nem állok e téren ott, ahol Maga.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1903. ápr. 16.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
/o:mzs-lev.tei.340/4a5.3   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.340/4a5.4   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.340/4a5.1   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.340/4a5.2   X (Close panel)
image