Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Kispest
Kispest
. 1903.máj. 4.  
  Kedves hugom
Emma
Ács Emma
!  
  Megkaptam szemérmesen piruló levelező lapodat
n
Jegyzet
Ács Emma
Ács Emma
Móricznak
Móricz Zsigmond
írott levelezőlapját nem ismerjük.
– s ime látod milyen fürge vagyok, már írom is a régóta igért, s tervezett levelet.  
  Hát hogy vagytok, ti szép lányok? Nöttetek-e nagyot mióta fásult szemeimet nem legeltethetém bájaitok pompázó virágos viványain?  
  Ajaj!
Aranka
Ács Aranka
azóta olyan aranyos egy eladó lány lehet, hogy én igazán kétségbeesem a mostoha sors miatt, hogy nem kelhetek szárnyra s nem repülhetek ablakotokra… Ha kopogtatnám, veregetném, beeresztenétek? Hisz nem vagyok én csunya bagoly, inkább törbe esett fogoly, – szerelemnek hű madara – hó! ne tovább!  
  Igazán, igazán én már nem is mernék előttetek, a ti fényes szinetek elött megjelenni. Tudjátok, én csak olyan kis liliputi herczeg maradtam, a kire olyan szép puha rózsaarczu lányok rá se néznek, mint ti vagytok, la; bizony nekem csak emlékeim vagynak a régi dicsőségről: négy lány közt trónolásról, édes bucsuzásról, elrablott szál ibolyáról (– ez még ma is megvan kevés emlékeim között!) meg a padlásról, hova felnéznem nekem nem vala szabad.  
  Óh a jelen, ez a szomoru, sivár, rideg. Soha lánnyal nincs találkozásom; levelet dehogy is kapok; képes lapot, lánynak, óh dehogy is küldök; a nevemnapjára, virágot, lánytól, jaj dehogy is
Törölt
« kapok »
nyerek.  
  Brr. De unalmas, szürke, kietlen, örömtelen ez a jelen.  
  Igazán, ha volna egy csepp sziv a szivetekben megkönyörülnétek rajtam árván.  
  Feljöhetnétek
Pestre
Budapest
, mind a négyen, – (van most szobánk elég,
édes apám
Móricz Bálint
akkora kastélyt épített magunknak, hogy három
Törölt
« at »
szobát
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
négyőtöknek rendelkezéstekre bocsáthatnánk!)  
  De jó is volna istenem. Még templomba és elmennénk ugye? Mert én bizony már régóta nem járok; s mivel nem vagyok a fajta, a ki teszem fel, egy szép lánynak a kedveért ne látogasson el hétről-hétre szorgalmasan az istenházába, – hát biz én erős szükségét érezhetem a
keresztapám
Ács Lajos
predikálásának.  
  Meg szinházba is elmehetnénk ugye? Mert én bizony ide se igen megyek; s mivel nem vagy
ok
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a fajta, aki teszem fel egy szép lánynak a kedveért véletlenül akkor nézi meg A szobalányt   ,
n
Jegyzet
Paul Bilhaud
Paul Bilhaud
és
Maurice Hennequin
Maurice Hennequin
A szobalány: Nelly Rozier   c. darabját 1901. szeptember 27-én mutatták be a Vígszínházban, majd 1903. április 3-án a Magyar Színház tűzte műsorára. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 1:196.; Magyar Színpad, 1903. április 2., 2.
a Magyar Színházban mikor az, – hát biz én erős szükségét érezhetem a theátrumnak.  
  Hej
Vilma
Ács Vilma
, Vilma, adj tanácsot lelkem, hogy gyógyuljak ki abból a rettenetes közönyösségből, a mi, – szégyen, gyalázat! – elfogott a nőkkel szemben. Végig megyek az utczán s csak egyetlenegyszer nem jön kedvem rá nézni csak egy hölgyre is!  
  Csak
Etelka
Ács Etelka
itt volna, az én kis gránátos-hugom; az ő döngedelmes hangja tudom kizavarna a kerékvágás  
  ból.  
  Csak te veled találkozhatnék
Emmám
Ács Emma
, tudom a te bölcs tanácsaid rögtön kiegyenlitenék a szörnyű ellentétet szivem s eszem között.  
  Boldogok vagytok ti, hogy a falusi idillikus élet örömeit énekelhetitek, de én itt a nagy város zajában!  
  Járok hivatalba s délután, – ah, délután unatkozom rettentő. Nincs egy ablak, a mely alatt megállhatnék, fölnézhetnék s epekedhetnék – vajon nem néz e ki – valaki? Nincs egy ház, a hová el-elmehetnék, tudva, hogy ott szivesen fogadnak, örömmel várnak. Nincs egy leány, a ki – aki – akit én elhivhatnék, teszem fel, a Népligetbe…  
  Ah! Ha ti itt volnátok!  
  El-elábrándozom, – hogy istenem be szép volna az élet, – ha szép volna.  
  De lássátok
Pest
Budapest
nagy mezö; mennyi itt a virág! s az ilyen kis liliputi mint én, eltéved a giz-gaz közt, még azt sem éri el, hogy úgy szólítsák: "Édes, kedves krumplileves!"
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
nevezi így
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
az 1902. augusztus 1-jén kelt verses levelében.
vagy más ilyen kedves titulussal, pl: "Kedves elátkozott Herczeg!" vagy pláne
édes Zsigám
[cryptography] Móricz Zsigmond
! (Ezt a két szót persze nem értitek, sebaj, azért irtam ilyen ős szittya-magyar irással, mert elpirulnék
máskép.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
másképp.
Nem vagyok az ilyesmihez
hozzászokva.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hozzászokva.)
 
  No de elég volt már a fecsegésből, mert még ráadásul kikapok az én komoly kis hugocskámtól.  
  Hát ajánlom nektek, magam helyett, – azazhogy elsősorban
Keresztapámnak
Ács Lajos
, az én most érettségiző öcsémet
Dezsőt
Móricz Dezső
, a ki külömb legény ám nálam. Daliásabb is, – de prédikálni is jobban tud, ezért én arra kérném
Keresztapámat
Ács Lajos
, hogy ha csak lehet vigye ki őt Pünköstre legátusnak.  
 
NB.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nota bene.
n
Jegyzet Jól figyelj! Jól jegyezd meg! (latin)
Ez komoly ügy volna, amire én választ kérnék alásan.  
  Vegyétek körül őt, mert
Dezső
Móricz Dezső
arról is tud gondoskodni, hogy vig ünnepetek legyen.  
  Ezek után ölel, csókol benneteket
keresztapámat
Ács Lajos
tiszteli kedves keresztfia  
 
móriczZsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image