Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Hát bizony olyan ez a mi mesterségünk, hogy az ember idejét teljesen lefoglalja s így nincs sem idő, sem kedv, sem türelem a káté betartására,
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
a káté (katekizmus) fogalmát tágabb értelmében használja, a tanításra utal, mint mesterségre, melyet saját tanulmányai mellett nehéz teljesítenie.
pláne ha még a szemünk is fály mellé, hogy lámpánál ne lehessen tanulni. Ez az oka hogy a szép
Schönnek
Schön
n
Jegyzet Az említett személy kilétéről nincs információnk.
megmutattam betartás végett, mert hiszen neki egyikkel sincs dolga. Alig van egy nap két órai időm a tanulásra ezután különben egész napokat is elszakitok mert már kilehet menni az erdőbe is. Most különben ha meg klasszifikálnának
n
Jegyzet Leosztályoznának (latin).
ilyen
bizonyitványyal
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bizonyitvánnyal
nem mennék VII gymn-ba, mert hiszen a könyvnélkülit mind egyszálig tudom, de ott van a Latin Német, Görög. Szám. ebből jóformán semmit
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
tanulmányairól hiányos információink vannak. Amint leveléből kiderül, az 1899–1900. tanévben hatodik osztályos volt, majd az 1901–1902. tanévben hetedikes magántanulója lett a Kisújszállási Főgimnáziumnak. Ezek alapján vagy a hatodik, vagy a hetedik osztályt ismételnie kellett: könnyen lehet, hogy a levél megírása évében bukott. Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1901–902. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1902), 122.
 
  Én nem is képzelem el, hogy hogy tudok elkészülni eleintén ugy gondoltam hogy felmegyek két hétre hozzád, de az egyház nem ereszt, lehet különben hogy majd Juniusba 1én már elmehetek ha addig levizsgáztathatnám a gyermekeket
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
Jesztreben
Jesztreb
kapott tanítói állást 1900 szeptemberéig, amint ez
Móricz István
Móricz István
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló 1900. február 23-ai leveléből kiderül.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
ezzel szemben a Móricz-testvérek tanítóskodásának színhelyét felcseréli,
Móricz Dezső
Móricz Dezső
imregi
Imreg
és
Móricz István
Móricz István
jesztrebi
Jesztreb
tartózkodásáról ír. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 211, 265, 475.
de ez sem bizonyos. Az volna a legjobb ha te jönnél el hozzám most két hétre mert megint azt hiszem hogy csak két heti
tanullás
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tanulás
nem sokat ér hanem előbb bele
kelene
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kellene
vezetni, hogy azután magam is csinálhatnám. A Latin, német, göröggel azért csak eligazodnék de a számból azt sem értem már, amit te magyaráztál
Törölt
« , »
tavaj, hiába nézem nem bírok rájönni a nyitjára. Próbáltam pataki fiút de az 20 forintért tanítana meg csupán számra és még be is kellene menni minden héten kétszer, ez ujra lehetetlenség. Tehát most tudod hogy állok, bizony meglehetős rosszúl
Törölt
« de »
tehát próbálj segíteni ha tudsz,
Törölt
« a »
A
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
zért ha azt ajánlod hogy menjek fel, Május végén fel megyek de hamarabb nem. Az pedig ha most nem vizsgáznék egy volna a teljes bukással.  
  Mondom, a könyvnélküliekkel minddel kész vagyok.  
  Most erről többet nem irok majd ha irsz, tanácsod után megyek, mert csak ahoz van még reményem.  
  Meg kaptad a pakkot?
Édesanyám
Pallagi Erzsébet
azt kérdi, most
it
Jesztreb
van már itt is fognak lakni szeptemberig azután!…
n
Jegyzet
Móricz Miklós
Móricz Miklós
úgy emlékszik, hogy a család ekkor
Imregen
Imreg
lakott. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 475.
 
 
Édesapámnak
Móricz Bálint
még most sincs munkája csak egy kis rosz. A pereket megint tovább huzták.  
  Semmi különös bajunk  
  Csókol sírig szerető  
  öcséd  
 
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
  April 25.  
  Benne volt a pakban az a két pár harisnya, nem veszett el?
Édesanyám
Pallagi Erzsébet
most is neked köt egy párt.  
  Igen, a katonaságtól jött egy express levél hogy illetőségi bizonyítványt szerezzünk
n
Jegyzet Az illetőségi bizonyítvány a közigazgatási hovatartozást igazoló okmány volt. Vö. Uj Idők Lexikona (Budapest: Singer és Wolfner, 1936–1942), 13–14:3327. Minden hadkötelesnek abban a sorozó járásban kellett megjelennie, amelyben községi illetőséggel bírt. Forrás: "1889. évi VI. törvényczikk a véderőről", Honvédségi Közlöny, 16, 24. sz. (1889):167.
denem
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
de nem
lelte meg
Édesapámat
Móricz Bálint
így ujra visszament szerencsére a jegyző megmondta mi volt benne így beszereztük, és most
Édesapám
Móricz Bálint
elment a szolgabíróhoz s elvitte.  
 
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1900 apr. 21
[kézváltás] Móricz Zsigmond
A megírás ideje 1900. április 25. A keletkezési évet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólagos rájegyzéséből tudjuk, amely azonban tévesen adja meg a megírás napját:
Móricz Dezső
Móricz Dezső
április 25-ét és nem 21-ét írt a levélre.

 
image
image
image
image