Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
válasz aug. 12.
[kézváltás] Szász Károly
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
datálása feltehetően helytelen. A helyes dátum: 1903. június 12.
Szász Károly
Szász Károly
válaszlevele 1903. június 12-én írodott.
 
  Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  A megtisztelő felszólitást megkaptam,
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
1903. június 3-án írt levelet
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
Móricztól
Móricz Zsigmond
Az ezüst pohárka   c. verset, illetve egy elbeszélést (Borúra derű   ) kért közlésre a Protestáns Új Képes Naptár számára.
és igen köszönöm. Sietni fogok, hogy a jövő héten eleget tegyek neki. Az elbeszélés
n
Jegyzet A Borura derű: Történet az ötvenes évekből   c. műve a Protestáns Új Képes Naptárban jelent meg 1904-ben. Lásd: Móricz Zsigmond, "Borúra derű. Történet az ötvenes évekből", Protestáns Új Képes Naptár 50 (1904): 58–67.
az 50-es években egy falusi pap életében esik meg; – versül pedig egy történeti elbeszélő rigmust
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Az ezüst pohárka   c. versét szánta az 1904. évi Protestáns Új Képes Naptárnak, de mint 1903. augusztus 8-án írott leveléből kiderül, nem küldte el idejében. A vers 1905-ben jelent meg. Lásd: Móricz Zsigmond, Az ezüst pohárka, Protestáns Új Képes Naptár 51 (1905): 51–52.
mutatnék be.  
  Tessék megengedni, hogy egyuttal most egy kéréssel lépjek elő.  
  A Franklin Társulattal szeretnék valamilyen összeköttetésbe jutni. Egy elbeszélés féleért fizettek már ők nekem csengő koronákat,
n
Jegyzet Az itt hivatkozott elbeszélés azonosítatlan.
Szász Károly
Szász Károly
1903. június 12-én írottt levele alapján a mű feltehetően 1902-ben jelent meg.
– s nekem nem volna ellenemre a repetitió.  
 
Nagyságod
Szász Károly
nem tehetné meg azt, hogy ott valami intéző férfinak, vagy valami szerkesztőjüknek ajánljon? pl.
Gaál Mózes
Gaál Mózes
n
Jegyzet
Gaál Mózes
Gaál Mózes
(1863–1936) író, tanár, tankerületi főigazgató. A Tanulók Lapja és Az Én Újságom c. gyermeklapok szerkesztője. Forrás: Bodnár Zsuzsa, "Gaál Mózes", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:637..
Szász Károly
Szász Károly
1903. június 12-én írottt levelében elküldi
Gaál Mózes
Gaál Mózes
névjegykártyáját, valamint összeköttetést biztosít az
író
Móricz Zsigmond
számára.
Tanulók Lapjának rögtön is tudnék valamit adni;
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
A jó vakáció   c. novelláját 1903. július 5-én közölte a lap. Lásd: Móricz Zsigmond, "A jó vakáció", Tanulók Lapja 10 (1903): 215–218.
vagy a Néplapnak; vagy a mi nekik kell. – Szivesen állanék be hozzájuk bármilyen foglalkozásra, mert a statistica nagyon terhes, a miatt hogy rendkivül messze van. Naponként 4–5 órát töltök uton.  
  Nagyon kérem, méltóztassék valamit kitalálni; –
Törölt
« mi »
én mielöbb szeretnék most már változtatni jelen életrendemen, s ha ez nem sikerülne, akkor más mód után néznék.  
  Ezek után Nagyságos
Uramnak
Szász Károly
sokszor tapasztalt jóakaratát kérve,  
  Nagyságos
Asszonyom
Bibó Ida
kezeit csókolva  
  maradok mély tisztelettel  
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Budapest
Budapest
. 1903. junius. 4.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image