Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
válasz aug. 12.
[kézváltás] Szász Károly
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
datálása feltehetően helytelen. A helyes dátum: 1903. június 12.
Szász Károly
Szász Károly
válaszlevele 1903. június 12-én írodott.
 
  Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  A megtisztelő felszólitást megkaptam,
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
1903. június 3-án írt levelet
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
Móricztól
Móricz Zsigmond
Az ezüst pohárka   c. verset, illetve egy elbeszélést (Borúra derű   ) kért közlésre a Protestáns Új Képes Naptár számára.
és igen köszönöm. Sietni fogok, hogy a jövő héten eleget tegyek neki. Az elbeszélés
n
Jegyzet A Borura derű: Történet az ötvenes évekből   c. műve a Protestáns Új Képes Naptárban jelent meg 1904-ben. Lásd: Móricz Zsigmond, "Borúra derű. Történet az ötvenes évekből", Protestáns Új Képes Naptár 50 (1904): 58–67.
az 50-es években egy falusi pap életében esik meg; – versül pedig egy történeti elbeszélő rigmust
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Az ezüst pohárka   c. versét szánta az 1904. évi Protestáns Új Képes Naptárnak, de mint 1903. augusztus 8-án írott leveléből kiderül, nem küldte el idejében. A vers 1905-ben jelent meg. Lásd: Móricz Zsigmond, Az ezüst pohárka, Protestáns Új Képes Naptár 51 (1905): 51–52.
mutatnék be.  
  Tessék megengedni, hogy egyuttal most egy kéréssel lépjek elő.  
  A Franklin Társulattal szeretnék valamilyen összeköttetésbe jutni. Egy elbeszélés féleért fizettek már ők nekem csengő koronákat,
n
Jegyzet Az itt hivatkozott elbeszélés azonosítatlan.
Szász Károly
Szász Károly
1903. június 12-én írottt levele alapján a mű feltehetően 1902-ben jelent meg.
– s nekem nem volna ellenemre a repetitió.  
 
Nagyságod
Szász Károly
nem tehetné meg azt, hogy ott valami intéző férfinak, vagy valami szerkesztőjüknek ajánljon? pl.
Gaál Mózes
Gaál Mózes
n
Jegyzet
Gaál Mózes
Gaál Mózes
(1863–1936) író, tanár, tankerületi főigazgató. A Tanulók Lapja és Az Én Újságom c. gyermeklapok szerkesztője. Forrás: Bodnár Zsuzsa, "Gaál Mózes", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:637..
Szász Károly
Szász Károly
1903. június 12-én írottt levelében elküldi
Gaál Mózes
Gaál Mózes
névjegykártyáját, valamint összeköttetést biztosít az
író
Móricz Zsigmond
számára.
Tanulók Lapjának rögtön is tudnék valamit adni;
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
A jó vakáció   c. novelláját 1903. július 5-én közölte a lap. Lásd: Móricz Zsigmond, "A jó vakáció", Tanulók Lapja 10 (1903): 215–218.
vagy a Néplapnak; vagy a mi nekik kell. – Szivesen állanék be hozzájuk bármilyen foglalkozásra, mert a statistica nagyon terhes, a miatt hogy rendkivül messze van. Naponként 4–5 órát töltök uton.  
  Nagyon kérem, méltóztassék valamit kitalálni; –
Törölt
« mi »
én mielöbb szeretnék most már változtatni jelen életrendemen, s ha ez nem sikerülne, akkor más mód után néznék.  
  Ezek után Nagyságos
Uramnak
Szász Károly
sokszor tapasztalt jóakaratát kérve,  
  Nagyságos
Asszonyom
LOK:00527
kezeit csókolva  
  maradok mély tisztelettel  
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Budapest
. 1903. junius. 4.  
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image