Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  kisasszonynak  
 
u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Nagyrőcze
Nagyrőce
 
 
Vashegy
Vashegy
 
 
Gömör megye
Gömör és Kishont vármegye
 
 
vevőt
 [?]
[unclear1]
soha!
[cryptography] Móricz Zsigmond
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Megkaptam a levelet rögtön küldöm ezt féllevélt a mit széttéptem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írott június 5-ei levele ismeretlen.
 
  Édes szerelmes
mindenségem
Holics Janka
! – Ez után az ostoba és kegyetlen levél megirása után, némi elmélkedés lefolyta után – elövettem kedves leveledet
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1903. május 28-án írott levelére vonatkozik az utalás.
s elolvastam ujra, isten tudja hányadszor. Én vagyok az első a kinek irt – s én olyan önző voltam,
h
Gyorsírás
szerettem vóna, ha a második is, a harmadik is, a negyedik is én lettem vón, – pl. én közvetítettem volna a levelét, vagy tudom is én mit. – Ugye ez nem baj? hogy igy morfondírozom? – Mondja, hiányzom már nagyon neked? még mindig nem vagy kétségbeejtően messze? változik még gyakran a kedélyállapotod, ha ez a kérdés véletlenül, esetleg, történetesen eszedbejut? És képzeled még, hogy én nevetek ezen a gyerekeskedésen? – Jaj én nekem messze vagy, nagyon, nagyon messze. A hivatalban, az utczán, idehaza, mikor dolgozom, vagy lustálkodom, szakadatlanul érzem, hogy messze vagy. A hivatalban apró szeletke papirokra rigmusokat vetek lopva, pl:  
 
  Alélva vágtatok utczán, teren
  S a képzelet kaczérkodik velem.
  Fel, fel villan előttem képed édes,
  S butan sohajtok messze vagy te édes.
  – Piszok sikátorból mohón kilépek,
  Hol a Duna parton sétáltam Véled,
  S merengő fájó érzelem vagyok,
  A szivem fáj,
berég
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
be rég
nem láttalak.
 
  stb  
  úgy kalapálok…  
 
Ehez a levélhez kellene a másik, a mék furtab más volt. Ez csak rosz, az is rosz. A villanyos döcög.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Máskor eszembe jut egy nóta és szöveget rögtönzök hozzá pl. „Nagy Abonyban csak két torony
l…”
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
látszik"
n
Jegyzet A népdal
Abonyi Lajos
Abonyi Lajos
gyűjtése. A Kisfaludy-Társaság Népköltési Gyűjteményében jelent meg 1872-ben. Lásd: Abonyi Lajos gyűjt., "Nagy Abonyban csak két torony látszik", in Arany László és Gyulai Pál kiad., szerk., Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből, Magyar Népköltési Gyűjtemény 1 (Pest: Athenaeum–Kisfaludy Társaság, 1872), 284.
 
 
  Sárga puszta porzik körülöttem,
  A szerelem sivatagja lettem.
  Izzó homok esőcseppért lángol,
  Izzó ajkam csókért eped vággyal.
 
 
  Soha, soha eső ott nem szitál,
  Soha engem csók el nem borít már.
  A levélbe ha küld csókot százat,
  Nem éri az se szivem, se számat.
 
 
  Barna felleg után eped a sík
  Barna kis lány után eped a szív;
  Hegyet, erdőt boldogit a felleg,
  Hát én rózsám mikor ölellek meg.
 
 
  És a többi…
  Node hagyjuk,
  Barna kis lányt ne untassuk.
  Mert tudom jól, ha untatjuk,
  Szép szerével kiad rajtunk…
  Héj ricza, ricza kukuricza,
  Szeret
sz
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
engem
te
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Jankicza
Holics Janka
  Mert én be szeretlek,
  Perczig sem feledlek
  Csak azért nem emlegetlek,
  Hogy ne csukolj édes,
  Mer a csuklás rémes…
  Hej ricza, ricza, kukoricza,
  Szeress engem te
Jankicza
Holics Janka
 
 
  Mélyen tisztelt
Nagysád
Holics Janka
,
  Bár öl a szárazság
  Mind a kettőnket,
  Mégis ugye rigmust
  Penegetünk mink most,
  Bongó-csengöket
  Vaj, mi az oka,
  Csak az az oka, –
  Hogy mi az oka?
  Hát csak van oka!
  Hogy mért van oka?
  No most van oka!
 
 
  Mélyen tisztelt
Nagysád
Holics Janka
,
  Öl a szomoruság
  Mindakettőnket.
  S néha ugy somolygunk,
  Mintha tán álmodunk,
  Czuppanó ʼzéket.
  Vaj, mi az oka,
  Csak az az oka, –
  Hogy mi az oka?
  Hát csak van oka!
  Hogy mért van oka?
  Nagyszerü,
  Hát mert van oka!
 
 
  De térjünk prózára, mert a papír drága,
  És üres papirost se küldjünk hiába,
  Én hát teleírom széltébe hosszába, :
  Hogy csókolom
Jankát
Holics Janka
 
Vashegy
Vashegy
falujába.
 
 
  Szerelmetes szivem! már zokon ne essék,
  Nálam nem szokatlan ez a nagy szivesség.
  Tehát csudálkozni már ezen ne tessék,
  S csókos szívességem arra meg ne vessék.
 
 
  Azután izenem, ne sajnálja kérem,
  Hogy levele jöttét
Törölt
« négy »
kézláb meg érjem
  Mert engem még hét
nagy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ilyen bánat érjen:
  Tudom sose hív így senkise hogy – férjem.
 
 
  Jaj, de sok a dolga?
  Szegény kicsi
Janka
Holics Janka
  Kicsi gazdasszonka.
  Édes kicsi drágám,
  Csókom rakom rád ám,
  Éva lész s én Ádám;
  Csak egyszer te erre,
  Ide kerülj végre,
  Esküszöm az égre!
  Kis semmire kellő,
  Hát haszonra kell ő?
  Lomot ki rak el? ő.
  És közbe mit gondol?
  Amig arcza lángol?
  Lelke hol barangol?
  Hallgat: óra perczeg,
  Telnek, mulnak perczek
  S jő a tündér – herczeg!…
 
 
  Isten veled, isten veled, édesem, kedvesem,
  Csókollak én száz meg százszor, tüzesen, hevesen.
  Jaj de nehéz élni, párom nélkül,
  Jó vón lealkudni – három hétbül.
  Három hét? három hó?
  Ha ennyi vón, vóna jó?!
 
 
  Szevasz édes kis Muzsi-ka
  Csókol számtalanszor
Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
1903. junius 5.  
 
Nem alkuszom. Irj, irj, irj. Én irok, szeretnék mindennap! Most dühöng bennem a szerelem.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image