Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Tekint.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
 
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  úr  
 
Kispest
Kispest
.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  1.
Gaál Mózes
Gaál Mózes
jó barátom;
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1903. június 4-én írott kelt levelében kér összeköttetést
Gaál Mózeshez
Gaál Mózes
, valamint a Franklin Társulathoz.
neki
Törölt
« alkalmilag »
szivesen ajánlom magát. Az idezárt névjeggyel elmehet hozzá.  
  2. A Franklinnál majd megkérem, elhelyezik
 [?]
[unclear1]
-e az idén is egy elbeszélését valamely naptárban?
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
A jó vakáció   c. novelláját 1903 júliusában közölte a Tanulók Lapja. Lásd: Móricz Zsigmond, "A jó vakáció", Tanulók Lapja 10 (1903): 215–218.
 
  3. A statisztikától el akar menni? Addig ne tegye, mig másfelől biztos kenyere nincs. Mi van az egyet. könyvtárral? Ha szükség,
Ferenczinek
Ferenczi Zoltán
szivesen ajánlom.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1902-ben az Egyetemi Könyvtár megüresedett poziciójára pályázott, azonban az állásra
Hóman Bálintot
Hóman Bálint
jelölték ki. Lásd: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 548.; Fülöp Géza, "Gyulai Pál levele Ferenczi Zoltánhoz Móricz Zsigmond érdekében", Magyar Könyvszemle 71, 3. sz. (1955): 223.; Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939).
 
  4. Az elbeszélést   a
Prot.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Protestáns
Naptár részére elfogadom,
n
Jegyzet A Borura derű: Történet az ötvenes évekből   c. műve a Protestáns Új Képes Naptárban jelent meg 1904-ben. Lásd: Móricz Zsigmond, "Borúra derű: Történet az ötvenes évekből", Protestáns Új Képes Naptár 50 (1904): 58–67.
de nem bánom, ha simit rajta. Hanem 15.ikére szeretném visszakapni, hacsak lehet. Egészen újra talán nem kell írnia. (Az eleje régi irás, – de talán még nem jelent meg sehol?)  
  5. A kurucz vers  
n
Jegyzet A kuruc vers feltehetően A csók   .
Móricz Virág
Móricz Virág
idézi
Móricz
Móricz Zsigmond
1902. augusztusi munkanaplóját, amelyben
Móricz
Móricz Zsigmond
1902. augusztus 6-i dátummal jegyzi a A csók   c. négy versszakos "kuructréfa" megírásának időpontját. Forrás: Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 57.
sehogy se tetszik nekem. Annyira homályos, hogy érthetetlen. Inkább az Ezüst poharat   kérem, ha még nem adta ki valahol – bár abban is van homályosság, a hol a mese valóságba lép át (ha jól emlékszem). Esetleg módosíthat rajta, s küldje el.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
Az ezüst pohárka   c. verse megjelent az Protestáns Új Képes Naptárban, de mint 1903. augustus 8-án írott leveléből kiderül, nem küldte el idejében, így a művet 1905-ben közölték. Lásd: Móricz Zsigmond, "Az ezüst pohárka", Protestáns Új Képes Naptár 51 (1905): 51–52.
 
  Ha több idöt kiván: jun. 18-tól 30-ig
Kiskunhalson
Kiskunhalas
leszek, oda küldje e
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  6. Előleget
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1903. június 12-én írott levelében előleget kér közölt műveirért.
– őszinte sajnálatomra – ezuttal nem adhatok, mert mostanában magamnak is rengeteg kiadásom volt és lesz, – s így csak akkor nyujthatok honoráriumot, ha majd megkapom a Franklintól a csekk
 [?]
[unclear1]
átalányt – szeptemberben.  
  Ha 15. ig kellene csak a
Pista
Móricz István
által jelzett 10
frt,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint,
azt holnap kölcsönzhetném.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az 1903. június 12-én írott levelében
Móricz Dezső
Móricz Dezső
számára pénzt kért kölcsön
Szász Károlytól
Szász Károly
(A hiv. ba valószinűleg nem jövök be 15. után, – de 16. és 17. én még
Pesten
Budapest
leszek, s legutolsó terminussal a viszsafizetésre 17.-et jelölöm meg, mikor a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
lakásomon volna visszaadandó).  
  Üdvözli hive
Szász
Szász Károly
Aláírás
 
 
Bp
Budapest
. 903, VI. 12.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image