Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
ntetes
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
 
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  II. oszlop u. Statisztika V. osztály  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
! Pedig megfogadtam (nem azt, hogy: "én sem nézek reája   ")
n
Jegyzet A
Holics Janka
Holics Janka
által itt hivatkozott mű feltehetően a
Dankó Pista
Dankó Pista
által átírott és népszerűsített Rám se nézett mikor én őt megláttam…   kezdetű népies műdal részlete. Lásd: Dankó Pista, Eredeti magyar dalok (Budapest: Rózsavölgyi és társa, 1895).
hanem, hogy soha többé, érti? soha többé nem írok Magának és itt van ni! ha tudnék, még apróbb betűket rajzolnék ide. De hát hogyne! Ki tudna ellentállni, ki tudna magába fojtani olyan tomboló örömet, ki tudna nyugodt maradni és néma olyan hírre hogy: (bármennyire furcsán, impertinensül hangzik is) "Hát kisasszony (!!!!!) ezennel ridegen és szárazon kijelentem…"
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
címzett levelét nem ismerjük.
stb. Jaj, de milyen ridegen és szárazon vettem ezt én! Ha látott volna! Ej, de ne kompromittáljuk magunkat. – De hát igazán jön? Igazán? Igazán? Testestűl is? Jaj, de furcsa, jaj de furcsa lesz! Ugy-e nem jön, csak hiteget? De hát ez már sok a kitörésből. Térjünk a prózára, az ideális, romantikus, hihetetlen, édes, boldog prózára. Hát:
Vashegyen
Szirkvashegy
sem ingyen, sem pénzért kiadó szoba nincs, lehetetlent kíván, ha maga itt bérelni akar szobát, – különben meglátja – de nálunk bármennyire szűken vagyunk is, akad még egy kis helyecske a hova maga lerakja a papírjait meg ceruzáját, a hol megtöltse a bendőcskéjét (sóskával ződön) s a hova lehajtsa buksiját. Beszéltem és ők szívesen beleegyeznek
főkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főképp
apa
Holics Zsigmond
már előre örül, hogy lesz kivel diskurálgatnia. Irhat is, meglátja, hogy senki sem fogja zavarni, tehet, amit akar s ami jól esik. S a mi majd hiányzik a jóléthez és kényelemhez, azt képzelje hozzá és tudja be a jó szándékot is
főkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főképp
az enyémet!) Nem találok benne semmi rosszat, ha egy jó ismerősünk pár hétre szerencséltet, kitüntet látogatásával. Mással meg nem törődöm, más véleménye nem érdekel. De mi is van benne megrovandó? Gondolkozzék rajta! Csak azt hiszem, hogy jó lenne,
mamának
Szklenár Teréz
– miután őt ismeri – a látszat kedveért levélben bejelenteni jöttét, különben tegyen, amint tetszik. És mikor is jönne?
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni hétfőn este indul. Most jöttünk nem rég a kuglizóból, az egész
Vashegy
Szirkvashegy
ott volt. Két krajczárt vesztettem. Ez a majális helyett volt, mert a cigány nem jött.
Jenő
Holics Jenő
kedden 11-től 1-ig szóbelizik s a hónap végén jön haza
Gizi
Matulay Gizella
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
lakótársa volt a Mauks családnál
Pozsonyban
Pozsony
. Tanítónő volt
Pozsonyalmáson
Pozsonyalmás
. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 192.
Pestről
Budapest
1-én v. 2-án jön. Azzal is találkozik itt nálunk valószínűleg. Csak írja meg mikor jön és ne vegye zokon ha esetleg gyalog kell majd felkutyagolnia, ami valószínű.  
  Isten vele! A viszontlátásra  
  üdvözli
J
Holics Janka
Aláírás
.  
  Lemegy a
két öcskös
elibe. (én is mennék, de nem lehet!) s írja meg lesz-e csomagja mert akkor arról is gondoskodunk  
  Most írtam a házfelügyelőnek s
Boriskától
Fükő Borbála
kaptam egy kedves levelet.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

jun 20
 
1903
[kézváltás] Móricz Zsigmond
A datálás
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólag tett rájegyzése alapján történt.

 
image
image
image
image
image
image
image
image