Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Megkaptam a leveledet.  
  Hiszen a könyvre nézve mondtam, hogy vehetsz
Lászlónál
László
.
n
Jegyzet Valószínűleg az említett személy vezetéknevére történik utalás, könyvkereskedő lehetett
Kisújszálláson
Kisújszállás
.
 
  Egyebekről máskor; talán szóval. Hanem annyit mondhatok, hogy a kritikusok szerint a legkevésbbé eredeti irodalmi alak
Shakspere
Shakespeare William
. Soha öt sornyit se járt egy végtiben a maga lábán. De ugy látszik a lábakat elég ügyesen válogatta meg, ha máséi voltak is azok. S némi tisztességet utánzó létére is juttatnak neki az elnéző utódok.  
  Én pedig a hiuságot nem szeretem ugyan, de a te helyedben meghallgattam volna
Dóczy G-t
Dóczy Gedeon
,
n
Jegyzet
Dóczy Gedeon
Dóczy Gedeon
(1832–1911), a debreceni ref. felsőbb leányiskola igazgatója.
mert az efféle mindig tanulságos, ha egyéb szempontból nem: emberismeret okából.
n
Jegyzet
Dóczy Gedeon
Dóczy Gedeon
tanári működése negyvenedik évfordulója alkalmából 1900. május 20-án ünnepséget rendeztek a leányiskola új dísztermében, melyen a tanítványokon és a kollégákon túl egyházi méltóságok és állami vezetők is részt vettek. Forrás: "Negyvenéves tanári jubileum", Pesti Hírlap, 1900. máj. 25., 10.
 
  De én sem ezért írok.  
  Eredj el Dr
Kenézyhez
Kenézy Gyula
.
n
Jegyzet
Kenézy Gyula
Kenézy Gyula
(1860–1931) orvos, nőgyógyász, szakíró, egyetemi tanár. 1885-től gyakorló orvos
Debrecenben
Debrecen
, később tisztifőorvos, 1896-tól az általa szervezett Debreceni Bábaképző Intézet igazgatója. 1911-től a Csokonai Kör első titkára. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:900.; Lampé László, "Kenézy Gyula, a Debreceni Egyetem első orvos-rektora", Gerundium 5, 1–2. sz. (2014): 5–27.
A Batthyány utczán lakik a piacz felőli oldalon, középtájon. Reggel 8-9 vagy d. u. 3
-5
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
óra tájt otthon leled. Mondd meg neki, hogy én a
jövő
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
héten bemennék, s te nálad feküdném. S hogy Kedden d. u. 3-kor már ott lennék, hát végezhetné a műtétet még aznapon. Engem értesíts a válaszáról.
n
Jegyzet
Pallagi Gyulát
Pallagi Gyula
1900. május 29-én vagy az azt követő napokban operálták kiújuló lábfájása miatt. Felépülése alatt
Móricz
Móricz Zsigmond
szállásadóinál, lakott
Debrecenben
Debrecen
, a Kígyó utca 43-ban. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 479.
 
  Már
édes anyámék
Nyilas Katalin
előtt is megpendítettem a kérdést.  
  Csókol szerető
báty
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyád
 
 
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
, 1900. máj. 25.  
  Az érdekel főként, hogy
Kenézy
Kenézy Gyula
otthon lesz-e az időtájt, s nem alkalmatlan é akkor mennem. Ha ugy kapsz választ tőle, hogy már kedd délelőttig a levél nem jöhetne el, akkor sürgönyözz egyszerűen annyit mehetek-é vagy nem.  
  Az se lehetetlen hogy csak Szerdán mehetek, de szeretni szeretnék minél előbb
Gy
Pallagi Gyula
Aláírás
.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1900 máj 25.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image