Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
1903 jún 28.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  II. Oszlop utca, Statisztika V. oszt.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes nagykorú
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Egyszer maga nekem azt mondta, hogy 30-án van a születésnapja és én akkorára olyan nagy terveket koholtam. Most összeomlott a sok terv, mert magácska Péter-Pál napján, (tehát egy nappal előbb, mint én szeretném) volt szerencsés születni.
n
Jegyzet Az író hivatalos okiratai és a családi hagyomány különböző időpontokban jegyzik
Móricz
Móricz Zsigmond
születésének napját. Lásd: Szilágyi Zsófia, Móricz Zsigmond (Pozsony: Kalligram, 2013), 18.
No, de mindegy, úgy is csak maga veszít vele. T. i. nem kap friss, gyönyörű
vashegyi
Vashegy
Napoleon és la france, meg gloire de dijou rózsákat, sem fehér violát. Miért? Azért, mert nem kedden, hanem hétfőn van a születésnapja. Majd utólagosan, itt, jó? Hát így csak szivből, szerető, lángoló, égetőn, meleg szivből kivánok magának minden jót; egészséget, megelégedést, kitartást, boldogságot, jó kedvet, mérsékelt (!) jólétet stb. stb. Kivánnék én mindent, mindent, mindent ami magának kedves és jóleső, de… "csakhogy a vágyim szörnyű nagyok."
n
Jegyzet Az idézet forrása ismeretlen.
És lehetetlent senkinek sem kivánok, nem még annak, akinek érdeke az én érdekem s a kinek kivánsága az én kivánságom. S a maga vágya:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, méltó, büszke küzdelem. – Hát leimádkozom ezt is az Égből, pedig, jaj, de féltékeny vagyok én arra a büszke küzdelemre! Pedig milyen csepp ez a tengerbe,
t.i. az a küzdelem (én kishitű vagyok.)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
csak kiemészti
az illető körből
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a mai értelemben vett eredmény nélkül. Jaj, de ne bolygassuk, – mert mindjárt megharagítom nagykorúsága dicső ünnepén
Zsigát
Móricz Zsigmond
. No de ha fázik az efféle filozófiától,… hát, hát… izé… felmelegítem másféle filozófiával. Meg van elégedve? Édes, egyetlen, nagykorú
Zsigám
Móricz Zsigmond
nekem. (Már százszor kellett félbe hagynom.) Míg az ólban jártam, elvesztettem gondolataim fonalát egészen. Ej, de nem is kell ide logika, nincs is logika, dehogy van, nem is lehet! Mikor Maga jön! Hát persze, hogy: da höhrt sich allesz auf!
n
Jegyzet Minden úgy hangzik (német).
– Ha tudnék, ha tehetnék most valamit! Csak belülről tombolok. Czukor, édes, aranyos, jaj, jön. Hogy is lesz az, mint is lesz? De ne tétovázzon hát! Ha tudnák itthon, hogy ki jön, és hogy én mit gondolok, sejtik is, – de nem is sejtik tán – hát az sem baj. Látja, nem tudok írni, szégyellem ezt a boczi-boczi tarka stb. levelet, – de hát ha Maga jön! Jaj, de mikor lesz még kedd, szerda, csütörtök??? Mikor indul? Kedden? szerdán,
Gizi
Gallo Gizella
is szerdán este indul s csütörtökön reggel lesz
Hizsnyóvizen
Hizsnyóvíz
. – Irja meg rögtön, mikor jön, hogy várhassák a vonatnál
Hizsnyóvizen
Hizsnyóvíz
. Legjobb lesz, ha este indul azzal a vonattal, a melyikkel én, akkor reggel (tán 1/2 9-kor)
Hizsnyóvizen
Hizsnyóvíz
lesz. Itt várja valaki tőlünktől, aztán jönnek
Vashegy
Vashegy
felé. Aztán jól nézzen szét azon a vidéken.
Turcsok
Turcsok
felett a hegyről már látni
Vashegyet
Vashegy
, figyeljen rá, nézze meg, mert még eddig soha sem nézte, mikor felfelé jöttünk, pedig én mindig megmutattam: Nézze
Zsiga
Móricz Zsigmond
édes, az már
Vashegy
Vashegy
, no még egy kicsit megyünk, – addig, látja? Nagyon fáradt már? Mindjárt ott leszünk. Csak innét leszaladunk még előbb, ebbe a katlanba,
Turcsok
Turcsok
onnét hamar otthon leszünk. – Úgy-e, szép itt? A sodronypálya, látja? Ez is
Vashegyre
Vashegy
megy. – – – Már itt vagyunk az ivotónál. Ott ül
apa
Holics Zsigmond
ni, ennél az ablaknál. – De most,
Zsiga
Móricz Zsigmond
, de most! Még ilyet nem evett maga, dacára, hogy nagykorú! Most jön az én gyönyörű, szép erdőcském, a mi minden-esti sétautunk. (Jaj, de jó lesz!) Ejnye, már vége! Itthon vagyunk! No még ezen a csúf, unalmas kolónián véges-végig, a leges legvégső házáig. Csak jerünk, fáradt, mindjárt otthon! Megpihen. – Úgy-e ilyet maga még nem látott? – – – De ilyet látott, sokat, úgy-e. T i. cseresznyét, látott, úgy-e? Hát mikor már cseresznyét lát, akkor már itt van, itt… Még csak ezeken a díszgrádicsokon fel, aztán a diadalkapun be, és aztán…  
  Ezt most maga mind végig fogja in natura élvezni, nemcsak úgy, mint eddig mikor együtt jöttünk; tudja, már kétszer jöttünk
Hizsnyóvizről
Hizsnyóvíz
, – emlékszik??? Most maga fog jönni nélkülem, hála Istennek! Aztán majd adok én magának! Micsoda imádságot imádkozik Maga! No hisz, maga javíthatatlan! – A bulkeszi regény meglepett – egyébb semmi.
n
Jegyzet Lásd:
Burghardt Péter
Burghardt Péter
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
címzett, 1903. június 21-én keltezett, a Bulkeszi Hírlapot tartalmazó levelét: Lásd még
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
címzett, 1903. június 26-án és június 27-én keltezett levelét.
– A Tanulók Lapját várjuk
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
A jó vacátió   c. novelláját 1903 júliusában közölte a lap. Lásd: Móricz Zsigmond, "A jó vakáció", Tanulók Lapja 10 (1903): 215–218.
Móricz
Móricz Zsigmond
az 1903. június 26-án írott levelében ígéri, hogy küld egy példányt a lap júliusi számából.
(s a szerzőt is! – )
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni holnap jön. (vasárnap) Csak maga irjon, kérem mindjárt, ne várasson ennyit mint most, magára. De hát mondja, mi lesz a hivatallal? Csak nem hagyja ott végleg? Adnak szabadságot? És mit szólnak otthon a maga üdüléséhez? De én nem bánom, akármi lesz, maga jöjjön, mert lemondani – az szörnyű lenne.  
  Mikor már itt minden kész a maga fogadására. A kert, a rét, az erdő, a hold, a csillagok, a László tárna,
Szirk
Szirk
,
Gerlicze
Gerlice
, , – a cseresznye, mink, –, én – minden, minden! – És ha nem jön, megpróbálok meghalni! – Úgy-e megijedt? – Tudja mire kérném, az
apám
Holics Zsigmond
nevében? Kérem szépen, ha nem esik terhére, s ha teheti, hozzon egy-két jó és érdekes olvasni való regényt
apának
Holics Zsigmond
, boldoggá teszi őt vele.  
  Nem tudok, nem, semmit írni, csak arra kérem, irja meg olyan levélben, amit adok, hogy mikor várjuk.  
  Isten éltesse és áldja meg. A közeli, boldog viszontlátásig üdvözli s…  
  szerető
Jankája
Holics Janka
Aláírás
 
 
Vashegy
Vashegy
1903. jun. 27.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image