Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
k.a.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kisasszony
 
 
Vashegy
Vashegy
 
 
Gömör. m
Gömör és Kishont vármegye
.  
  u.p.
Nagyrőcze
Nagyrőce
 
  Pi-pi-ros a pipacs vi-rá-ga…  
  Szörnyü ez az ex-lexes
n
Jegyzet Törvényen kívüli (latin).
állapot. A függetlenségi párt ugyan biztos tudatában van hogy kitartó obstrukczió után csak megnyeri a vívmányt. Sőt még arra is kész hogy az akaratából engedjen, – persze, ha czélszerű.
n
Jegyzet
Fejérváry Géza
Fejérváry Géza
honvédelmi miniszter 1902. október 16-án, majd 1903. január 24-én javaslatot terjesztett elő az újonclétszám emelésére, amelynek megszavazását az ellenzék úgy igyekezett hátráltatni, hogy elfogadását bizonyos "nemzeti érdekeket szolgáló" feltételekhez kötötte, mint pl. a katonai büntetőjog szabályozása, vagy a magyar mint szolgálati nyelv bevezetése. Ezzel hónapokig elhúzódó viták vették kezdezüket (közülük a szolgálati nyelv kérdése pl. az 1867. évi kiegyezési törvény 11. szakaszának értelmezését is érintette), mígnem a kormány kénytelen volt felfüggeszteni a javaslat tárgyalását, mivel költségvetési felhatalmazása április végére lejárt. Ezzel csaknem egy évig tartó ex-lex állapot állt be. A Széll-kormány június 16-án lemondott, az
uralkodó
Ferenc József
pedig – a megbízást elutasító
Tisza István
Tisza István
helyett –
Khuen-Héderváry Károlyt
Khuen-Héderváry Károly
bízta meg a kormányalakítással. Bár 1903. június 23-án és 24-én megegyezés jött létre a
Kossuth Ferenc
Kossuth Ferenc
vezette ellenzék és
Khuen-Héderváry
Khuen-Héderváry Károly
között az újonclétszámot érintő javaslat visszavonásáról és az obstrukció befejezéséről, az
Ugron
Ugron Gábor
-féle Függetlenségi Párt, valamint
Kossuth
Kossuth Ferenc
pártjának egy része az obstrukció folytatása mellett döntött.
Khuen-Héderváry
Khuen-Héderváry Károly
lemondása után
Ferenc József
Ferenc József
október 6-án ismét
Tisza Istvánt
Tisza István
bízta meg kormányalakítással.
Tisza
Tisza István
indítványt nyújtott be a házszabály módosítására, ami – az itt nem részletezhető politikai fejlemények hatására – végül a megegyezés kulcsfontosságú lépése lett. 1904. márciusában az ellenzék elfogadta az újonclétszám emelésére vonatkozó javaslatot,
Tisza
Tisza István
pedig visszavonta a házszabály módosítására benyújtott indítványát. Forrás: Gratz Gusztáv, A dualizmus kora: Magyarország története 1867–1918, 2 köt. (Budapest: Magyar Szemle Társaság, 1934), 2:5–38.; Soós László, "Khuen-Héderváry Károly kormányalakítása és a politikai válság felszámolására tett kísérlete első lemondásáig", Századok 145 (2011): 603–635.; Soós László, "Tisza István kormányalakítása és parlamenti küzdelmeinek első időszaka (1903. november 3. - 1904. április 19.)", Századok 149 (2015): 575–624.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image