Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak  
 
Nyilas Gusztáv
Nyilas Gusztáv
úr leveleivel  
 
Csécse
Tiszacsécse
 
  (:
Szatmár m
Szatmár vármegye
:)  
 
u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Tisza-Becs
Tiszbecs
.  
  ajánlott.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Nagyon sajnálom, hogy itthon nem üdvözölhettem, de
Pistához
Móricz István
mentem be
Szász Károly
Szász Károly
czimét meg kérdezni. No de ha majd haza jön a felfedező utról,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első népköltési gyűjtőútja 1903. július 15-én indult és 1903. szeptember 1-jén ért véget.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Vargha Gyula
Vargha Gyula
megbízásából indult az útra, amit Kisfaludy Társaság pénzügyi támogatásával valósított meg.
Csécse
Tiszacsécse
és
Milota
Milota
volt a kiindulópont és két irányban e két településből indult a gyűjtőút különböző állomásaira. Két útirányt különböztethetünk meg. Az első út állomásai a következők:
Csécse
Tiszacsécse
,
Milota
Milota
,
Bökény
Tiszabökény
,
Magosliget
Magosliget
,
Botpalád
Botpalád
,
Kispalád
Kispalád
,
Nagypalád
Nagypalád
. A második út iránya:
Csécse
Tiszacsécse
,
Tiszakóród
Tiszakóród
,
Istvándi
Istvándi
,
Nagyszekeres
Nagyszekeres
,
Csenger
Csenger
. Forrás: Móricz Zsigmond Szatmár megyei népdalgyűjtése, kézirat, PIM Kézirattár M.100/5087/2.; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 62–63.. Az első gyűjtőút anyagának nagy részét feltehetően 1903. október 23-án küldi el
Vargha Gyulának
Vargha Gyula
. Lásd
Móricz
Móricz Zsigmond
Vargha Gyulának
Vargha Gyula
írott, 1903. október 23-i levelét.
magával hozva, sok régi kincset, bizonyosan fogunk találkozni. Ha tudtam volna, hány órás vonattal utazik el, bizonyosan ki mentem volna az állomáshoz bucsuzni és egy szivességre kérni ugyanis:  
  a
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
központi statisztikai hivatalhoz ajánlották kérvényemet be adni egy ott ezután létesitendő tiszti állásra, mely kérvényemben kérnem kell alkalmaztatásomat. Ugy kell nagyképüsködnöm a kérvényben, mintha nem tudnám, hogy az állást még csak ezután létesittik, s talán egyenesen
Lukács
Lukács László
minister
hez kell az iratot czimezni? Kérvényemben meg emliteném, hogy érettségiztem, de csak gazdasági bizonyítványom és a szolgálatit csatolnám. Hát én ezt magam is el tudnám késziteni, de már nagyon sokat be adtam
Pestre
Budapest
, s örökösen kedvezötlen választ kaptam. A kik kérvényem látták ugy mondják teljesen jó, de nem bizom már magamban, nagyon kérem hát, ha ideje engedi, legyen szives a kérvényt nekem meg irni –; hát iratot is; – én le másolva személyesen adom be.  
  Tudom, nagyon sok dolga van, hogy még is kérésemmel terhelem engedjen meg, s ha meg nem irná én nem veszem rosz néven, csak tudassa velem, ha lehet azonnal.  
  Most pedig fogok ujságolni. A férfiak vasárnap délután vendégeink voltak s oly jól telt az idő, hogy 1/4 11 órakor mentek el.
Laczi
Laczi
15 délután utazott haza, mi elmenetele után látogattuk meg kedves szüleit. Hozzájok talán vasárnap lesz szerencsénk.  
  Hogy érzi magát a távolban? Körül-belül mikor jön haza?  
 
B.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Becses
sorait várom, s a hölgyekkel egyetemben üdvözölve maradtam  
 
Bpesten
Budapest
1903 juli 16 án  
 
Szilágyi Zoltán
Szilágyi Zoltán
Aláírás
 
  Damjanich u. 32. sz. IV. em. 1. aj.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Szilágy Z
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image