Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Mélyen tisztelt
Uram
Czakó Elemér
!  
  Hivatkozva azokra a szives hangu levelekre,
n
Jegyzet
Czakó Elemér
Czakó Elemér
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló leveleit nem ismerjük.
a melyeket szerencsés voltam pár év előtt kapni Öntől, most a következő ügyben irom e levelet.  
  A nyáron népköltési adatok
Törölt
« kal »
 [?]
[unclear1]
gyüjtésével foglalkozom
Szatmár megyében
Szatmár vármegye
a Kisf. Társ. számára
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
első népköltési gyűjtőútja 1903. július 15-én indult és 1903. szeptember 1-jén ért véget.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Vargha Gyula
Vargha Gyula
megbízásából indult az útra, amit Kisfaludy Társaság pénzügyi támogatásával valósított meg. Forrás: Móricz Zsigmond Szatmár megyei népdalgyűjtése, kézirat, PIM Kézirattár M.100/5087/2.; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 62–63.
Nagyon örülnék, ha bármi tekintetben is hasznára lehetnék a népies iparmüvészet megismertetésének.  
  Méltóztassék pár sorban értesíteni, nem volna-é
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
valami kör, vagy irány, a melyben kutatást végezhetnék. S általában mi határozott czél vezethetné ez irányu érdeklődésemet?
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
gyűjtőútjain igyekezett a teljes folklórkincs regisztrálását minél szélesebb körben elvégezni. Nem pusztán népdalokat, valamint népmeséket gyűjtött, hanem a népművészet egyéb alkotásait és tárgyi anyagát is kutatni szándékozta. Forrás: Móricz Zsigmond Szatmár megyei népdalgyűjtése, kézirat, PIM Kézirattár M.100/5087/6; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 62–63.
 
  A
csetfalvai
Csetfalva
ref.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
református
templom menyezetét láttam a minap. 1753-ban festették. És olyan szép, művészi, s magyaros mintákkal van diszitve, s az egész oly összhangzatos és kellemes benyomást tesz, hogy azt hiszem méltó volna, ha az Iparműv. Múzeum megvizsgáltatná.  
  Annál inkább mert a templom romlásnak indul; száz esztendős
fa
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tornya s tetőzete pusztul; becsorog rajta az eső s az egyháznak, de a megyének sincs pénze a javításra.  
  Én szivesen vállalkozom rá, hogy bővebb leirást is adjak a picturákról; hosszabban tanulmányoztam már.  
  Ezek után szives értesitést várva,  
  maradok Mélyen tisztelt Uram alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Milota
Milota
(u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
(utolsó posta
Tiszabecs)
Tiszabecs
 
  1903. julius 18.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image