Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Velünk sem történt semmi nevezetes esemény, mióta elmentél.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
első népköltési gyűjtőútja 1903. július 15-én indult és 1903. szeptember 1-jén ért véget. Forrás: Móricz Zsigmond Szatmár megyei népdalgyűjtése, kézirat, PIM Kézirattár M.100/5087/2; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 62–63.
Édesapámnak
Móricz Bálint
volt mostanában egy kéthetes munkája, azóta nincs több. A mit kapott azért, szövetet vett nekem (én vagyok a fő, azért írom előre magam),
Dezsőnek
Móricz Dezső
és
Pistának
Móricz István
. Már ott is van
Formaneknél
Formanek
. Jövő vasárnapra lesz kész. (Zsebe egyiknek sem lesz kivül, a nadrágon is csak egy.) (Ez
Törölt
« vol »
az egész ruhán a legfontosabb, azért irom ide) (Csak az a kár, hogy nem lehet a mondathoz odaírni a hangsulyt is.)  
  Édes
nagyanyám
Nyilas Katalin
átköltözött a szobádba, hova leszel, ha haza jösz?  
  Hopp! Van más fontos esemény!
Édesanyám
Pallagi Erzsébet
meglátogatta
Domahidinét
Domahidy Zsigmondné
,
n
Jegyzet (?–?) földbirtokos,
Szilágyi Julianna
Szilágyi Julianna
testvére,
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
sógornője, később
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
hitelezője. Forrás: Pallagi Gyula gyászjelentése, 1903. 02. 08., PIM Kisnyomtatványtár, Any.1833, hozzáférés: 2018.09.04, .
meg
Nánássynét
Nánássyné
. Szivesen fogadtak,
Nánássyné
Nánássyné
tán még szivesebben. Panaszunk nincs rájuk.
Édes anyámmal
Pallagi Erzsébet
elmentünk a Városligetbe. Megnéztük a lovat, hattyúkat, a temérdek halat, mely a vízben uszkál. Ha egy kiflivéget behajítunk a tóba, csak ugy rajzik körüle a teméntelen apróhal (de nagy is van, csak hogy a nagy egyből bekapja, a kicsik csak bökdösik, nem a nagy halat, hanem a kifli véget.) Olyan szép azt elnézni.
Édes anyámnak
Pallagi Erzsébet
is nagyon tetszett.  
  Érdekes czikket lelt tegnap
édes apám
Móricz Bálint
egy ujságban; czime: Népköltési adalékok gyűjtése Szatmár megyében   . Többekközt ezt mondja: Ezen munká (az adalékok összegyüjtése) ra vállalkozott – mint ottani tudósítónk jelenti, –
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
,
milotai
Milota
lelkész
n
Jegyzet A hivatkozott cikk (Népköltészeti adatgyűjtés Szatmárvármegyében   )
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
által, több lapban (Felsőbányai Hírlap, Nagybánya és Vidéke, Szatmár, Szatmár és Vidéke, Szatmári Hírlap, Szatmármegyei Közlöny) közzétett felhívás, amelyben a
Szatmár vármegyei
Szatmár vármegye
lakosság közreműködését kéri a népköltészeti anyag összegyűjtésében és átadásában, elsősorban olyan adatokra vonatkozóan, "melyek a magyar nép humorát jellemzik". A
Móricz Miklós
Móricz Miklós
által idézett szövegrész így szerepel a kiadványokban: "
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
(u. p. Tiszabecs, nt.
Sipos József
Sipos József
lelkész ur leveleivel.)".
a Kisfaludy társaság megbizásából. Mikor
Sándorék
Móricz Sándor
először elolvasták azt kérdik, Hát csakugyan megválasztották
Zsigát
Móricz Zsigmond
papnak?  
  Engem, mint a levelezőlapon
n
Jegyzet
Móricz Miklós
Móricz Miklós
1903. július 29-én írott levelére vonatkozik az utalás.
is irtam (nem tudom megkaptad-e) nagy szerencse ért  
  Meggyógyult a lábom! legalább is most nem fáj, pedig sokat kószálok
Pesten
Budapest
. A postán elvégeztem a munkámat itthon tanulgatok. Különben még csak 3 napja vagyok állandóan itthon. Sokat akarok tanulni a vakáczióban, latint, görögöt, francziát, németet és számtant, mert nem szeretném, hogy megint ugy járjak a vizsgán, mint az idén.  
  Csak az a baj, hogy rettentő gyorsan
Törölt
« van »
telik az idő. Már augusztus eleje. Egy hónap pedig nem olyan nagy idő, mint kettő, pedig ez baj.  
 
Pista
Móricz István
,
Dezső
Móricz Dezső
hivatalban vannak, délelőtt levén,
Károlyék
Móricz Károly
malmoznak itt mellettem,
Sándor
Móricz Sándor
nagy diadallal dudolja a Czigányvajdát, mert hogy ő nyert.
Ida
Móricz Ida
édesanyámékkal
van, babaruhát varr. (mellékes
foglalkozásképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
foglalkozásképpen
csókjaikat küldik mind a hárman.)  
  Az egész család egészséges.
Édesapám
Móricz Bálint
Pesten
Budapest
van, (mikor nincs ő ott?) mindig munka után jár; sőt,
Budán
Buda
háztelek után.
Édesanyámék
Pallagi Erzsébet
a másik szobában vannak; egészségesek, csak
Édes nagy
Nyilas Katalin
bus, levert, mióta a
kisujszállási
Kisújszállás
értesitőt megkapta.
n
Jegyzet Feltételheteően
Szeremley Barna
Szeremley Barna
Nyilas Katalinnak
Nyilas Katalin
címzett leveleire utal a megjegyzés. Lásd
Móricz Miklós
Móricz Miklós
1903. július 29-én írott levelét.
 
 
Laczi
Pallagi László
bátyám irt nekik sincs semmi bajuk.
Ér-Hatvanban
Érhatvan
találkozott
Emmi
Emmi
néniékkel. Mért nem irsz neki? Irta, hogy igérted.  
 
Józsi
Pallagi József
bátyám is irt; nekik sincs semmi bajuk.  
  Hát még mit irjak? No mondd hát!  
  Hogy vagy? láttál-e már sok falut? hallottad-e ezt a szót: sugétani láttad-e, hogy a
csécsei
Tiszacsécse
gyerekek sugétanak?  
  Hogy az időt is előszedjem, itt napok óta pocsék szeles, vizes idő jár. Hát arra hogy szógál az idő?  
  De szervusz. Ölelünk csókolunk mindnyájan, együtt és különvéve. Jó időt, szerencsét, minden jót, meg még annál is többet, kiván szerető öcséd  
 
Mik
Móricz Miklós
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
Árpád u 73. 1903. augusztus1.  
  u.i. (akarám mondani m.: (mellék írás) A fényképed kész van, de a fényképeid nincsenek kész, mert még csak egy van meg; nagyon jó kép; a
Laczi
Pallagi László
bátyámé is kész van, az is jó kép.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image