Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder
 
Milotán
, 1903. aug. 8.  
  Mélyen tisztelt Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Bocsánatot kérek, de én még míg otthon voltam, elkészítettem Az ezüst pohárkát  
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írott, 1903. június 12-i levelében kérte az Az ezüst pohárka   c. művet a Protestáns Új Képes Naptár számára. Lásd: Móricz Zsigmond, "Az ezüst pohárka", Protestáns Új Képes Naptár 51 (1905): 51–52.
borítékba tettem, – s úgy emlékszem hogy elküldtem, de legalábbis akartam elküldeni. Valószínűleg ott maradt valahol a papírjaim közt a levél. Most sietek rögtön küldeni, – véletlenül itt van a régi papírja.  
  A
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám versei
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
feltehetőleg ki akarta adni
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
verseit,
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
versei azonban nem jelentek meg nyomtatásban. Publikációinak listája következő linken elérhető: Kántor Sándorné Varga Tünde, "Dr. Pallagi Gyula (1867–1903) alakja Móricz Zsigmond regényeiben", Kaleidoscope 7, 13. sz. (2016): 435–446, hozzáférés: 2019.01.09, doi:10.17107/KH.2016.13.435-446, .
közül én sokat ismerek. Ő maga nem szánta azokat a világ elé s én
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
az ő kritikájából tudom, hogy sose gondolt arra, mintha – nagyobb műbecsű költeményeket lehetne találni verselései közt. Külömben fiatalabb korából való vers nálam is van egy pár, elbeszélés féle is, de a többi, iratai közt lehet.  
 
Palicsra
címezve bátor voltam
Nagyságodnak
Szász Károly
egy levelet irni,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szász Károlynak
Szász Károly
címzett levele ismeretlen.
melyben azt kértem, hogy nem közölhetne-é
Nagyságod
Szász Károly
az Urániábán egy tanulmányt
Molière
Molière
-ről, – szept- vagy októberben? A czikk
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
A fösvény fordításához   c. írása 1903-ban megjelent az Urániában. Lásd: Móricz Zsigmond, "Molière: Bevezetés A fösvény fordításához", Uránia 4 (1903): 381-386.
kb. 25 irott lap, s készen van.  
  Én pedig kóborlók faluról, falura
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első népköltési útján két, gyűjtéseihez kapcsolódó útirányt különböztethetünk meg. Az első út állomásai a következők:
Csécse
,
Milota
,
Bökény
,
Magosliget
,
Botpalád
,
Kispalád
,
Nagypalád
. A második út iránya:
Csécse
,
Tiszakóród
,
Istvándi
,
Nagyszekeres
,
Csenger
. Forrás: Móricz Zsigmond Szatmár megyei népdalgyűjtése, kézirat, PIM Kézirattár, M.100/5087/2.; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 62–63.
s elég szép sikerrel, már 600 nótám van. Köztök igen szépek. Nagyon érdekes megfigyeléseim is vannak. Talán az Urániának is tudnék a héten írni valamit,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a népköltési gyűjtés élményeiről nem tett közzé tudósításokat az Urániában. Valószínűleg
Szász Károly
Szász Károly
vagy
Vargha Gyula
Vargha Gyula
közvetítésével került kapcsolatba a Magyar Szó c. napilappal, amely 1903 szeptemberében három cikkét is közölte: Hogy terem a népdal?   , A magyar versről   és Cigánypárbaj   c. műveit. Lásd: Móricz Zsigmond, "Hogy terem a népdal?", Magyar Szó, 1903. szept, 5., 2– 3.; Móricz Zsigmond, "A magyar versről", Magyar Szó, 1903. szept. 18., 1– 3.; Móricz Zsigmond, "Cigánypárbaj", Magyar Szó, 1903. szept. 25., 1– 3. Az itt idézett írásokról bővebben lásd: Nagy Péter "Móricz Zsigmond ismeretlen írásai", Irodalomtörténeti Közlemények 66 (1962): 347–363.
– ha közölné
Nagyságod
Szász Károly
.  
  Sajnos, napilappal nem vagyok ismerős, pedig annyi tárczám lehetne, s igy egész ismeretlenül beküldeni nem sokat ér.  
  Mindenütt igen szivesen fogadnak és segítenek, de bizony alighanem abba kell hagynom a gyűjtést, mert nincs pénzem.
Vargha Gyula
Vargha Gyula
úr Öméltósága pedig mondta hogy míg
Beöthy Zsolt
Beöthy Zsolt
az elnök, haza nem jön a Társaság nem adhat.  
  Eddig ismerős vidéken jártam. Jóformán csupa atyafiak közt.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első gyűjtése alkalmával elsősorban ismerőseinél lakott,
Milotán
Sipos József
Sipos József
családjánál vendégeskedett, illetve
Csécsén
Nyilas Kálmánnál
LOK:00291
kapott szállást,
Magosligeten
apai nagybátyjánál,
Papp Györgynél
LOK:00923
. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 165–167.
 
  Ezek után megköszönve Nagyságod jóakaratát s továbbra is kérve maradok Nagyságos Uram alázatos szolgája őszinte tisztelője  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image