Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
Milotán
Milota
, 1903. aug. 8.  
  Mélyen tisztelt Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Bocsánatot kérek, de én még míg otthon voltam, elkészítettem Az ezüst pohárkát  
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írott, 1903. június 12-i levelében kérte az Az ezüst pohárka   c. művet a Protestáns Új Képes Naptár számára. Lásd: Móricz Zsigmond, "Az ezüst pohárka", Protestáns Új Képes Naptár 51 (1905): 51–52.
borítékba tettem, – s úgy emlékszem hogy elküldtem, de legalábbis akartam elküldeni. Valószínűleg ott maradt valahol a papírjaim közt a levél. Most sietek rögtön küldeni, – véletlenül itt van a régi papírja.  
  A
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám versei
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
feltehetőleg ki akarta adni
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
verseit,
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
versei azonban nem jelentek meg nyomtatásban. Publikációinak listája következő linken elérhető: Kántor Sándorné Varga Tünde, "Dr. Pallagi Gyula (1867–1903) alakja Móricz Zsigmond regényeiben", Kaleidoscope 7, 13. sz. (2016): 435–446, hozzáférés: 2019.01.09, doi:10.17107/KH.2016.13.435-446, .
közül én sokat ismerek. Ő maga nem szánta azokat a világ elé s én
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
az ő kritikájából tudom, hogy sose gondolt arra, mintha – nagyobb műbecsű költeményeket lehetne találni verselései közt. Külömben fiatalabb korából való vers nálam is van egy pár, elbeszélés féle is, de a többi, iratai közt lehet.  
 
Palicsra
Palics
címezve bátor voltam
Nagyságodnak
Szász Károly
egy levelet irni,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szász Károlynak
Szász Károly
címzett levele ismeretlen.
melyben azt kértem, hogy nem közölhetne-é
Nagyságod
Szász Károly
az Urániábán egy tanulmányt
Molière
Molière
-ről, – szept- vagy októberben? A czikk
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
A fösvény fordításához   c. írása 1903-ban megjelent az Urániában. Lásd: Móricz Zsigmond, "Molière: Bevezetés A fösvény fordításához", Uránia 4 (1903): 381-386.
kb. 25 irott lap, s készen van.  
  Én pedig kóborlók faluról, falura
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első népköltési útján két, gyűjtéseihez kapcsolódó útirányt különböztethetünk meg. Az első út állomásai a következők:
Csécse
Tiszacsécse
,
Milota
Milota
,
Bökény
Tiszabökény
,
Magosliget
Magosliget
,
Botpalád
Botpalád
,
Kispalád
Kispalád
,
Nagypalád
Nagypalád
. A második út iránya:
Csécse
Tiszacsécse
,
Tiszakóród
Tiszakóród
,
Istvándi
Istvándi
,
Nagyszekeres
Nagyszekeres
,
Csenger
Csenger
. Forrás: Móricz Zsigmond Szatmár megyei népdalgyűjtése, kézirat, PIM Kézirattár, M.100/5087/2.; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 62–63.
s elég szép sikerrel, már 600 nótám van. Köztök igen szépek. Nagyon érdekes megfigyeléseim is vannak. Talán az Urániának is tudnék a héten írni valamit,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a népköltési gyűjtés élményeiről nem tett közzé tudósításokat az Urániában. Valószínűleg
Szász Károly
Szász Károly
vagy
Vargha Gyula
Vargha Gyula
közvetítésével került kapcsolatba a Magyar Szó c. napilappal, amely 1903 szeptemberében három cikkét is közölte: Hogy terem a népdal?   , A magyar versről   és Cigánypárbaj   c. műveit. Lásd: Móricz Zsigmond, "Hogy terem a népdal?", Magyar Szó, 1903. szept, 5., 2– 3.; Móricz Zsigmond, "A magyar versről", Magyar Szó, 1903. szept. 18., 1– 3.; Móricz Zsigmond, "Cigánypárbaj", Magyar Szó, 1903. szept. 25., 1– 3. Az itt idézett írásokról bővebben lásd: Nagy Péter "Móricz Zsigmond ismeretlen írásai", Irodalomtörténeti Közlemények 66 (1962): 347–363.
– ha közölné
Nagyságod
Szász Károly
.  
  Sajnos, napilappal nem vagyok ismerős, pedig annyi tárczám lehetne, s igy egész ismeretlenül beküldeni nem sokat ér.  
  Mindenütt igen szivesen fogadnak és segítenek, de bizony alighanem abba kell hagynom a gyűjtést, mert nincs pénzem.
Vargha Gyula
Vargha Gyula
úr Öméltósága pedig mondta hogy míg
Beöthy Zsolt
Beöthy Zsolt
az elnök, haza nem jön a Társaság nem adhat.  
  Eddig ismerős vidéken jártam. Jóformán csupa atyafiak közt.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első gyűjtése alkalmával elsősorban ismerőseinél lakott,
Milotán
Milota
Sipos József
Sipos József
családjánál vendégeskedett, illetve
Csécsén
Tiszacsécse
Nyilas Kálmánnál
Nyíilas Kálmán
kapott szállást,
Magosligeten
Magosliget
apai nagybátyjánál,
Papp Györgynél
Papp György
. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 165–167.
 
  Ezek után megköszönve Nagyságod jóakaratát s továbbra is kérve maradok Nagyságos Uram alázatos szolgája őszinte tisztelője  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image