Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Móricz
Móricz Zsigmond
Úr!  
  Minden bévezetés nélkül kéréssel vagyok bátor uraságodat megrohanni, remélvén, hogy – most, a mikor "Urania" folyóiratot kevés atyánkfia lapozgat a kanikula miatt, időt veszen magának, hogy elmémet a következő dologban megvilágosítsa. –  
  A keresztatyám ácsvállalkozó; a fia 2 v. 3 gymnasiumi osztályt végzett ácstanuló. Most ez őszszel fel akarja küldeni a keresztatyám "szóbanforgó" (:
min. számv.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
miniszteri számvevő
stilus:) fiát
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
Pestre
Budapest
, hogy az állítólag október 1én megnyíló, hat (:6:) hónapos, ács- és kőműves ipariskolai
téli
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tanfolyamot
látogathassa. Nos hát, tudván azt, hogy a Kegyed
K.
Móricz Károly
. öcscse is látogatta ezt a tanfolyamot (:úgy hiszem 2 helyen van ilyen
Pesten
Budapest
:) nagyon jól esnék, hogyha Kegyed engem erről informálni kegyeskednék; mert csak annyit tudunk róla, hogy van; de hogy hol? mikor kezdődik (:biztosan:)? kihez kell fordúulni útbaigazításért? mikor kell beiratkozni? mennyi a beiratási- és tandíj? milyen okmányok kellenek? Minderről legkevesebb tudomásunk sincs. Ha ideje nem engedné, hogy ezekre a kérdésekre ily körülményesen válaszolhasson, úgy nagyon kérem, szíveskedjék megírni a kútforrást, a hol ezekre s esetleg egyéb kérdésekre felvilágosítást lehet kapni. –  
  A mi az én irigylendő soromat illeti, arról is beszélek valamit; ha nem érdekli talán – olvasván ezeket – csapja félre a levelemet, csak az előbbi kérésem teljesítse. – Szomorodott szívvel közlöm, hogy a
min.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
minisztérium
IV. emeletéről leszállottam, s
Pestről
Budapest
elszállottam –
Kolozsvárra
Kolozsvár
. Ott vagyok ez év augusztus 1-je óta (:ez időszerint szülőföldemen 4 heti szabadságot élvező:) kórházi tiszt. A
kolozsvári
Kolozsvár
egyetem, különösen klinikák (:Karolina
orsz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
országos
kórház:) gazdasági ügyeit intéző hivatal tagja, s egyben 3-ik éves joghallgató leszek. A XI.
fiz. oszt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fizetési osztály
3-ik fokozatának megfelelő (:500
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
:) fizetésemet és (:210
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
:) lakpénzemet a
kolozsvári
Kolozsvár
adóhivatal szúrja
 [?]
[unclear1]
le és a
kolozsvári
Kolozsvár
korcsmárosok, kávésok… szedik fel. Én – fájdalom – csak közvetítő vagyok közöttük, minden haszon nélkül! – Hát Ön hogy van? hogy él? Irjon bőven mindarról, a mi érdekelhet engem, s a mit az "írói szerénység" megsértése nélkül elmondhat.  
  Őszinte tisztelője:
Labancz László
Labancz László
Aláírás
.  
 
Rozsnyón
Rozsnyó
Gömör-m
Gömör és Kishont vármegye
. 1903. évi auguszt. 17én.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image