Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Mélyen tisztelt Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Olyan kóbori életet éltem mostanában,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első népgyűjtési útja 1903. július 15-től szeptember 1-ig tartott. Az utazás részleteiről és eredményeiről lásd a
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szász Károlynak
Szász Károly
írott, 1902. augusztus 8-i levelét és a tárgyra vonatkozó jegyzetét.
hogy hetek mulva kerültem vissza arra a helyre, a honnan egyszer elindultam. Igy
Nagyságodnak
Szász Károly
levelét
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
levele
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
ismeretlen.
is elkésve tudtam megkapni, mikor már nem lehetett küldenem a czikket   .
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szász Károlynak
Szász Károly
írott, előző, 1902. augusztus 8-i levelében kéri
Szász Károlytól
Szász Károly
kész, szóló tanulmánynak elhelyezését. A cikk az Uránia 1903. októberi számában jelent meg. Lásd: Móricz Zsigmond, "Molière: Bevezetés A fösvény fordításához", Uránia 4 (1903): 381–386.
 
  De e héten már megyek haza, s magam leszek bátor átadni, a mit tudok.  
  Most pedig
Nagyságod
Szász Károly
jóakaratát kérve, maradok  
  őszinte tisztelője  
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Milota
Milota
. 1903. aug. 31.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image