Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága
Holics Janka
Holics Janka
 
  Szerelemhegy.  
 
Budapest
Budapest
, IX. ker. Márton u. 35/c III./44.  
  Feladó:
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
. Szivlak.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Kispest
Kispest
1903. szept. 16.  
  Tekintetes
Holics Janka
Holics Janka
urhölgy  
 
Budapest
Budapest
 
  Van szerencsém tisztelettel értesiteni, hogy a t
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
megjelölt czikkek a jelen postával lettek továbbitva:  
  Azok a bizonyos áruk, melyekre Nagysádnak égető szüksége van, a következők:  
  1.) Egy darab, egészséges, kitűnő minőségű, állandó és maradandó, soha nem romlandó – Szív.  
  Ára: a jelen esetben eltekintünk a modern kultura összes vivmányaitól, s visszatérünk azokhoz az ősállapotokhoz, melyek segélyével hajdani őseink végezték üzleti áru forgalmukat – a cseréhez. S miután biztos tudomásunk van a felől, hogy Nagysád
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
birtokában van egy, a miénknek megfelelő, bár kissé használt, de még mindig jó karban levő, s már általunk megreparált szív, – készek vagyunk minden tárgyalás mellőzésével űzletbe bocsátkozni.  
  2.) Másfél mázsa arczpirositó.  
  Mivel erre vonatkozólag ismerjük a Nagysád elveit, miszerint minden nemű kendőző szerből szűzi naivsággal irtózik, – bátrak vagyunk saját találmányu pirositó készüléket teljesen dijmentesen fölajánlani: ajakunkat, mely hol csattanó megjegyzésekkel, hol csattanó csókokkal elismert kitűnő hatást idéz elő; mint már volt szerencsénk számos esetben bebizonyithatni.  
  3.) Számos édes és szép sorokkal beirt papirlap.  
  Megvalljuk, hogy bár űzletünkben eladásra szánt portékákat tartunk, mégis ettől megválni nagy szivbeli fájdalom nekünk.  
  Bizunk is benne hogy tisztelt Nagysád nem fog rámenni; lesz arcza, és nem foszt meg minket féltett kincsünktől.  
  Külömben pedig, ha kitérés nincs, árát szabjuk az értéktárgynak:  
  Minden kicsi betűjeért egy páros csókot. Minden édes szép sor
Törölt
« áért »
végén tiz édes csókot. Minden oldalt elolvastán, végetlen csókot.  
  Im, ezek az áruczikkek azok, melyeknek megrendelésével szerencséltetett bennünket Nagysád.  
  De mi bátrak vagyunk még egy pár czikket fölajánlani:  
  4.) türelemcsöppek, nagyon hasznosak, ha
Zsani
Szklenár Emília Janka
nénire idegrohamok jönnek bizonyos gyűrűk szemlélésekor.  
  5.) Távozásra serkentő óra,
Péternek
Burghardt Péter
 
  6.) Tízen három öles suttogó kagyló, Nagysád használatára, ha 5.) a. emlitettnek akar valamit tudomására hozni.  
  7.) Egy ölbe való
beszélő
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
baba, nagyon kedves, nagyon csinos, ennek a szerepére vállalkozik maga alantirott czégtulajdonos.  
  Kérjük becses mielőbbi megrendelését  
  tisztelettel  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
. bótos.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1903 szept 16
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image