Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Tek.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
 
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
Kispest
Kispest
 
  Árpád utcza 73.  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
, 1903. okt. 16.  
  Kedves
Öcsém
Móricz Zsigmond
!  
 
Szegedi Kis Istvánról
Szegedi Kis István
én nem írtam, hanem
Szegedi Gergelyről
Szegedi Gergely
Prot. Protestáns Szemle 1899. évfolyam
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet Lásd: Barla Jenő, "Szegedi Gergely és énekeskönyve", Protestáns Szemle 11 (1899): 375–382.
Szegedi Kis Istvánról
Szegedi Kis István
legmelegebben ajánlom a Régi Magyar Költők Tára V. kötetében
Szilády Árontól
Szilády Áron
az életrajzot   .
n
Jegyzet Lásd: Szilády Áron, "Szegedi Kis István", in XVI. századbeli magyar költők művei: 1545–1559, kiad. Szilády Áron és Dézsi Lajos, Régi Magyar Költők Tára 5 (Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-hivatala, 1896), 273–289.
Földváry Lászlótól
Földváry László
is meg van ugyan: "
Szegedi Kis István
Szegedi Kis István
és a dunamelléki reformáczió" – czímen. –
n
Jegyzet Lásd: Földváry László, Szegedi Kis István élete s a Tisza-Duna mellékeinek reformácziója (Budapest: Hornyánszky Nyomda, 1894).
 
  Ezen füzetemet, mint hasonló tárgyu dolgot tisztelettel küldöm.
n
Jegyzet A melléklet nem található a levél mellett.
Szegedi Gergelyről
Szegedi Gergely
írt füzetemből nincsenek példányaim már. Tisztelettel  
 
Barla Jenő
Barla Szabó Jenő
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Barla Jenő
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image