Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Méltóságos  
  dr.
Vargha Gyula
Vargha Gyula
 
 
min.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
miniszteri
tanácsos Urnak  
  a Kisfaludy Társaság Főtitkárának.  
 
Budapest
Budapest
.
 
  Méltóságos
Uram
Vargha Gyula
!  
  Midőn tisztelettel beterjesztem, a nyáron
Szatmármegyében
Szatmár vármegye
végzett nép költési adatgyűjtésem eredményét, – hálásan köszönöm meg a
Méltóságod
Vargha Gyula
ajánló levelét, melynek eredménye az volt, hogy mindenütt nagyon szivesen fogadtak.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első népköltési gyűjtőútja 1903. július 15-én indult és 1903. szeptember 1-jén ért véget.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Vargha Gyula
Vargha Gyula
megbízásából indult az útra, amit Kisfaludy Társaság pénzügyi támogatásával valósított meg. Forrás: Móricz Zsigmond Szatmár megyei népdalgyűjtése, kézirat, PIM Kézirattár M.100/5087/2.; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 62–63.
 
  Nem ringatom magam abban a hitben, hogy az egész gyüjtemény eddig ismeretlen anyag. Igaz ugyan hogy
Szatmár
Szatmár vármegye
megyét még nem kutatták ki gyüjtök, de a dolog természetéből folyólag, nincsen már Magyarországon kiaknázatlan bánya, hisz a dal az egész ország közkincse.  
  Mégis azt hiszem értékes ez a dal-csomó; sok benne a gyöngy, a müvészi ertékű darab, – a szemetet pedig vagy fel sem szedtem, vagy kirostáltam belöle.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
szatmári
Szatmárnémeti
gyűjtéseinek teljes anyagát nem publikálták, a népdalgyűjtését 1991-ben adták közre. Lásd: Móricz Zsigmond, Szatmári gyűjtés, szerk. Katona Imre, 2 köt. Magyar Népköltési Gyűjtemény 17 (Budapest: Magyar Néprajzi Társaság–Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, 1991) Az első út gyűjtésének dokumentumai fennmaradtak
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
hagyatékában. Lásd: Móricz Zsigmond Szatmár megyei népdalgyűjtése, kézirat, PIM Kézirattár M.100/5087/2.
 
  Mély tisztelettel kérem
Méltóságodat
Vargha Gyula
, hogy a gyüjteményt elfogadni méltóztassék, – és sulyos anyagi helyzetem arra kényszerit, hogy a
tek.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tekintetes
Társaságtól némi anyagi jutalmat merjek reményleni kiadásaim és fáradozásaim után.
n
Jegyzet A Kisfaludy Társaság Évlapjában
Vargha Gyula
Vargha Gyula
röviden beszámol
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
szatmári
Szatmárnémeti
gyűjtéséről. A Társaság 1903. október 28-i ülésének jegyzőkönyve hírt ad arról, hogy
Vargha Gyulának
Vargha Gyula
kezdeményezésére
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
részére utólagosan 200 korona segélyt szavaztak meg. Forrás: Vargha Gyula, "Titkári jelentés", A Kisfaludy Társaság Évlapjai 38 (Budapest: Franklin Társaulat, 1904), 12.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:325.
 
  Maradok Méltóságos
Uramnak
Vargha Gyula
s a
tek.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tekintetes
Társaságnak  
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 
Budapest
Budapest
. 1903. okt. 23.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image