Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Mélyen tisztelt Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Már a Repertoriumok segítségével összeirtam valami 2–300 könyvnek és czikknek a czímét, most fogok hozzá a lapkutatáshoz.
n
Jegyzet A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából
Szily Kálmán
Szily Kálmán
évenként felhívást tett közzé az Akadémiai Értesítőben, amelyben a rendes és levelező tagok munkásságának jegyzékét kéri az Akadémiai Almanach számára. Lásd: [Móricz Zsigmond], "Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.", in Szily Kálmán, szerk., Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral MCMV-re (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1905), 215–231. Idősebb
Szász Károly
Szász Károly
nyomtatásban megjelent műveinek jegyzékét
Móricz
Móricz Zsigmond
ifjabb
Szász Károly
Szász Károly
megbízásából állította össze, a kéziratokét hagyatékot pedig ifj.
Szász Károly
Szász Károly
jegyezte. Lásd:
Szász Károly
Szász Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
címzett, 1903. november 9-én írott levelét. Idősebb
Szász Károly
Szász Károly
műveinek jegyzékét halála után, az 1905-ben megjelent Akadémiai Almanachban közölték. Forrás: Szily Kálmán, szerk., Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral MCMV-re (Budapest: MTA–Franklin Társulat, 1905), 215–230.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:325–326.
A Muzeumban sok darabot nem lehet megkapni, ezért az Akademia könyvtárába is átmegyek.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a könyvtári adatgyűjtést 1903 novemberétől 1904 márciusáig végezhette a levelezés dokumentumainak alapján. A könyvtári adatgyűjtéshez lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
, 1904. március 15–16-án írt levelét, illetve
Szily Kálmán
Szily Kálmán
1904. október 20-án írott levelét, amiben pótlást kér az Almanach bibliográfiájához. Az Almanachban az egyes személyek munkálatait számba vett személyi bibliográfiák minden esetben szignó nélkül jelentek meg, így nem tudható biztosan, milyen mértékben vett részt Móricz a műjegyzék véglegesítésében és a nyomdai előkészítésében. Móricz Szász Károly összes műveinek összegyűjtésében nyújtott "segédkezéséért" 1904. január 30-án Szász Bélától vett fel honoráriumot első alkalommal. Forrás: Magántulajdon, kézirat, jelzet nélkül.
De ezért bátor vagyok egy ajánló levelet kérni oda is
Törölt
« , »
Fejérpataky
Fejérpataky László
n
Jegyzet
Fejérpataky László
Fejérpataky László
(1857–1923) történész, oklevéltaníró, egyetemi tanár. Az MTA tagja, 1901–1923-ig a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgatója, illetve főigazgatója. Forrás: Markó László, "Fejérpataky László", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:570.
ur nagyon szives volt.  
  Az Uránia deczemberi számában nem volna még hely egy következő czimü czikknek:  
  Szász Károly lirája.  
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
adatgyűjtő munkáját irodalmi tanulmányaihoz is hasznosítani akarta. A tervezett tanulmányt azonban az Uránia nem közölte.
Móricz
Móricz Zsigmond
Szász Károly lirája   c. művének kézirata ismeretlen.
– A czikk még ninc
Törölt
« z »
s még kész, de mához egy hétre átadhatnám. Csak a kisebb költemények II.
-ik
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kötetét kérném el hozzá.  
  Ezek után maradok
Nagyságodnak
Szász Károly
 
  alázatos szolgája  
  mély tisztelője  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
. 1903. nov. 9.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image