Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Mélyen tisztelt Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  A gyüjtés munkája egy hét óta szünetel,
n
Jegyzet Az Akadémiai Almanach számára ifj.
Szász Károly
Szász Károly
megbízásából
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az idősebb
Szász Károly
Szász Károly
, a költő és püspök műveinek bibliográfiáját állította össze. A bibliográfia munkálataihoz lásd
Szász Károly
Szász Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
címzett, 1903. november 9-én írott levelét, illetve
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1903. november 9-i válaszlevelét. Idősebb
Szász Károly
Szász Károly
műveinek jegyzékét halála után, az 1905-ben megjelent Akadémiai Almanachban közölték Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.   cím alatt. Lásd: [Móricz Zsigmond], "Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.", in Szily Kálmán, szerk., Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral MCMV-re (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1905), 215–231. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:325–326.
részint mert a szememet kell pihentetnem, részint mert egy másik munkán   dolgozom. Eddig együtt van 123 önállóan megjelent műnek s kb. 800–900 czikknek a czime.
n
Jegyzet A bibliográfiában feldolgozott tételek számának alakulásáról lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szász Károlynak
Szász Károly
írott 1903. november 9-i levelét.
A lapok közül teljesen csak a Vasárnapi Újságot
n
Jegyzet 1854–1921 között megjelenő szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap a Franklin Társulat kiadásában.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1909-től publikált a lapban. Forrás: Ugrin Aranka, "Vasárnapi Újság", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2227.
dolgoztam fel, ebben 589 cikk jelent meg.  
  Én pedig egy értekezésen   dolgozom most,
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
mely a
Gyulai Pál
Gyulai Pál
költészetéröl szól.
n
Jegyzet Lásd: Móricz Zsigmond, " Gyulai Pál, mint költő", Uránia 5 (1904): 1–8.
Igyekszem ugy dolgozni ki, hogy a mennyire tőlem telik, ne legyen méltatlan – a czimhez. Azzal a kéréssel fordulok
Nagyságodhoz
Szász Károly
, tessék elfogadni az Uránia januári számára.  
  És még egy kérésem van, ha nem volna alkalmatlan e kérés
Törölt
« , »
: tessék szíves lenni – 30 koronát előlegezni nekem most.  
  Ezek után
Nagyságod
Szász Károly
jóakaratát köszönve, maradok  
  igaz tisztelettel  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
. 1904. decz. 6.  
 

Útmutató:

Datálás indoklása:
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. december 6-ra jegyzi a levél dátumát. Azonban a
Gyulai Pálról
Gyulai Pál
szóló tanulmány   az Uránia 1904. januári számában jelent meg. Továbbá
Szász Károly
Szász Károly
1903. december 12-én címzett levelében találkozót kér
Móricztól
Móricz Zsigmond
édesapjának, idősebb
Szász Károly
Szász Károly
bibliográfiája, illetve
Móricz
Móricz Zsigmond
tanulmánya   miatt.
 
image
image